132.

PARK NA MORAVSKÉM NÁMĚSTÍ V BRNĚ

Kategorie projektu ‐ Krajinářská architektura a zahradní tvorba

Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo
Jména autorů Martin Sládek, Janica Šipulová; Projekční tým: Krajinářsko-vegetační řešení: Klára Zahradníčkova Krajinářsko-architektonické řešení: Nina Vlček Ličková, Karin Standler, Jan Schleider, Petra Soldánková, Barbora Bělunková; Dětské prvky: Richard Loskot a dal
Ateliér CONSEQUENCE FORMA architects
Místo realizace Moravské náměstí, 602 00 Brno-střed, Brno, Jihomoravský kraj
Investor Městská část Brno-střed
o dílo pečuje: Obor životního prostředí ÚMČ Brno-střed
Dodavatel Generální dodavatel: Skanska a.s.
Realizace krajinářských úprav: KAVYL, spol. s.r.o.
Realizace centrální lavice a mobiliáře: mmcité a.s.
Datum dokončení / kolaudace projektu Listopad 2022
Fotograf Boysplaynice Photography & Concept

Park je vibrujícím místem, vytvářejícím svou poetiku klidu a akce, v kontrastu s okolním šumem a tepem města a dopravy. Projekt představuje komplexní revitalizaci intenzivně využívaného veřejného prostoru v historickém centru pro 21. století. Park pracuje s prvky modrozelené infrastruktury, s požadavky na environmentální udržitelnost, biodiverzitu, spoluvytváří komunitu a je inkluzivní.

Výraznou dominantou je plocha uprostřed - urban aréna s fontánou tvořící vodní zrcadlo nebo mlžný mrak. Aréna je definována masivní lavici, která podporuje klid místa a vybízí k svobodě, kdy je dovoleno ležet, sedět, válet se, hrát si a to pro všechny. Placemaking - místo se s prvním sluncem zaplňuje. Plocha fontány se stává jevištěm. Vždy je na co se koukat a vždy se něco děje. Je to akce nebo ne-klid vodní hladiny. Každý procházející se zapojuje svým pohybem. Vodní zrcadlo umocňuje zdvojeným obrazem každou situaci. Příjemné osvěžení si dopřejí především děti, ale i dospělí. Odpočinek a akce, slunění a osvěžení místu vtiskly novou identitu. Centrální plocha se svou dynamickou živostí i poetickým klidem je středobodem návrhu. Místo měnící svůj rytmus v rámci ročního období, ale i během dne.

Kavárna a dětské hřiště proměnily původně nevyužívané plochy v severní části. S novým výhledem na vedutu města s Kostelem sv. Tomáše, objekt zakončuje okružní stinnou promenádu a pohledovou osu z centra. Kavárna s terasou se stává těžištěm a tvoří rozhraní mezi parkem a městem. Poskytuje zázemí pro návštěvníky, ale i menší divadelní, hudební a jiné akce. Transparentní střechou prorůstá strom. Základy v jednom bodě vynáší 8 metrovou elipsu - Slunce. Polovina objektu se zrcadlí nad střešní rovinou. Elipsa z leštěné oceli se ve dne ztrácí, se západem slunce se zjevuje díky světelné instalaci. Téma zrcadlení, počátku a jemné otázky spojené s naší společností a historií vzbuzuje neonové slovo “Budoucnost” na rezavém objektu kavárny z povětrnostně odolné oceli. Světlý mlat pod korunami stromů s mihotavými stíny listů vybízí k pobytu. Kolotoč, různě divoké židle a stoly jsou v hledáčku dětí. Autorské prvky vychází z kavárenské podstaty města a rozutekly se po parku. V kontrastu k živému okolí kavárny jsou travnaté a luční plochy, které naopak nabízí klid. Park obohacuje své okolí chráněným biotopem květin, keřů a stromů. Park se otevírá širokým páteřním chodníkem, menšími radiálními propojeními, drobnými zatravněnými pěšinkami. Návrh cesty vychází z tras v čerstvém sněhu.

Park s prvky modrozelené infrastruktury poskytuje občanům ekosystémové služby v období klimatických výkyvů. Přírodně blízká opatření zadržují srážkovou vodu v co největší míře, aby bezpečně vsakovala do podloží a dotovala vegetaci. V horkých dnech je v parku a okolí příznivé mikroklima, které podporuje i prvek fontány s chladivým mlžením. Všechny zpevněné plochy jsou spádované a voda sváděná do štěrkových průlehů a rýh. Část dešťové vody slouží jako zálivka pro lužní záhon, stromy nebo pás na severu. Stromy v mlatu jsou sázeny se strukturálním substrátem, který drží vlhko dlouho po dešti, zachovává půdní vzduch a distribuuje živiny. Větší plochy trávníků a podrostových záhonů díky hlubokému štěrkovému profilu přijímají a vsakují vodu plošně. Výběr druhů stromů doplňující obvod parku navazuje na stávající pestrost a doplňuje nedomácí dřeviny s toleranci ke klimatickým změnám. Koruny keřů jsou postupně vynášeny do výšky a vytváří solitéry. Výrazným prvkem parku je lem, který tvoří bylinné patro, keře a stromy. Vzniká tak chráněný jasně definovaný environmentální rámec s dobrými podmínkami pro rozvoj plnohodnotného přírodního společenstva. Záhon u lavice s modelací prohlubní a vyvýšenin (bultů a šlenků) je inspirovaný přirozenými procesy periodicky zaplavovaných biotopů – hrůd v terénu lužních krajin Moravy. Obdobně je vodou dotovaný záhon z trav a kapradin u kavárny.

Setkání městské osy s parkovou ringstrasse se promítá v pozici bývalého Německého domu, kde umisťujeme prázdnou plochou s kulturním přesahem. Bohatý prstenec vzrostlých stromů doplňujeme a chráníme. Okružní trasa pod korunami stromů aktivuje park v celé jeho hloubce a vytváří rozdílné charaktery. Kavárna s hřištěm odhaluje potenciály v severní části. Park je plný kontrastů a dává novou neotřelou nabídku pro život ve městě.

Park vzniknul na základě návrhu Consequence forma architects ve veřejné architektonicko-urbanistické a krajinářské soutěži v roce 2016. Na projektu spolupracovala celá řada odborníků a specialistů, součástí byly i konzultace a supervize. Děkujeme!

Další spolupráce: Zuzana Včeláková, Katka Hlavičková, Prokop Matěj; HDV: Jiří Vítek; Arborista: David Hora; Bylinné patro sázené: Ondřej Fous, Michaela Sinkulova; Travní společenstva: Marie Straková; Rozpočet: Rudolf Hlaváč, Hana Pollertová; Statika: Radek Bartoněk; Konzultace: Franz Sumnitsch, Petr Bijok, Babka & Šuchma, Karel Zlatuška, David Karásek a další…

Šetrnost budovy

Environmentální certifikace

Typ a dosažená úroveň certifikátu -

Hospodaření s vodou

Využívá se dešťová voda pro zalévání?
Využívá se dešťová voda pro další účely, např. splachování toalet?
Je na budově zelená střecha nebo fasáda?
Využívá se nějak přečištěná šedá voda (např. Z umyvadel a sprch)?

Kvalita vnitřního prostředí

Je dostatek čerstvého vzduchu řízen automatizovaně?
Jsou komfortní teploty v letním a zimním období řízeny automatizovaně?
Je zajištěno přirozené osvětlení ve všech pobytových prostorech?
Je umělé osvětlení řízeno automatizovaně?
Je zajištěna akustická pohoda (zejména doba dozvuku)?
Zahrnuje dispoziční řešení prvky zónování a ergonomie?

Principy cirkulární ekonomiky

Využívá se v projektu recyklovaných materiálů?
Využívá se v projektu recyklovatelných materiálů?
Prosazují se v projektu materiály s doloženou Environmentální deklarací o produktu (EPD)?
Využívají se jiné certifikace udržitelnosti materiálů a prvků?

Energetická náročnost

Třída energetické náročnosti budovy dle Průkazu energetické náročnosti budovy
Uvažuje se s efektivním energetickým managementem (měření a pravidelná analýza dat o spotřebách)?
Využívají se obnovitelné zdroje energie (např. solární systém, fotovoltaika)?

Návaznost na okolí

Umožňuje projekt snadné využívání hromadné dopravy?
Podporuje projekt využívání alternativní dopravy (např. cyklo, pěšky apod.)?
Je v blízkém okolí budovy přístup k odpočinkovým přírodním zónám (např. parky)?