124.

Rekonstrukce a přístavba ZŠ Dobřichovice

Kategorie projektu ‐ Rekonstrukce

Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo
Jména autorů ing.arch Oldřich Hájek, ing.arch Pavel Lesenský, ing.arch Olga Kostřížová, ing.arch Jakub Koníř
Ateliér Šafer Hájek architekti s.r.o.
Místo realizace Raisova 794, Dobřichovice
Investor Městský úřad Dobřichovice
Dodavatel Chládek & Tintěra, a.s.
Datum dokončení / kolaudace projektu Září 2022
Fotograf Filip Šlapal

Základní škola v Dobřichovicích se nachází ve dvou budovách. Rozšířením druhého stupně před osmi lety byla zvýšena celková kapacita školy na cca 700 žáků. Původní školní jídelna v budově prvního stupně měla pouze 70 míst. Proto vedení města rozhodlo o rekonstrukci školní jídelny včetně modernizace gastro zařízení. Potřebná kapacita jídelny byla stanovena na více jak dvojnásobek (160 míst). Vzhledem k prostorové náročnosti tohoto zadání jsme navrhli celkovou redistribuci všech prostor školního stravování a chybějící plochu umístili do nové přístavby. V nejnižším podlaží přístavby byly situovány centrální šatny.
Objemové řešení přístavby reaguje na stávající kompozici školy, zvláště na blok školní auly. Hmota přístavby tak svými proporcemi i materiálovým řešení doplňuje stávající kompozici. Mezi hmotami auly a přístavby vnikl prostor cca 8x8m, malé, částečně pobytové atrium, stupňovitě se svažující na úroveň podlaží školní jídelny a šaten. Do tohoto atria je umístěn nový hlavního vchodu pro žáky s přímou vazbou na nové šatny. Pomyslná „brána“ pro vstup žáků a hlavní vchod je tak jasně definován. Tím došlo k vylepšení pohybu dětí ve škole a zamezení křížení čistého a nečistého provozu. Původní vstup do školy je ponechán pro vstup zaměstnanců školy.
Vzhledem k výšce stávající auly a potřebné výškové návaznosti přístavby vnikla v prvním patře přístavby jako bonus ještě jedna základní učebna a nová sborovna.
Výše popsaným řešení došlo nejen ke splnění požadavku na požadovanou kapacitu jídelny a modernizaci kuchyně i jejího zázemí ale také k výraznému „vyčištění“ provozu školy a vylepšení požárně bezpečnostního řešení.

Plášť přístavby je navržen z cedrových latí stejné šířka ale různé hloubky. Jedná se o stejný design, který naše kancelář navrhla před osmi lety na přístavbě druhého stupně ZŠ v Dobřichovicích. Záměrně jsme tak chtěli sdělit, že škola je jedna i když sídlí ve dvou budovách na různých místech.
Interiér nových prostor školy je navržen co nejvíce hravě, s výrazným uplatněním barev. Tato část ZŠ je určena dětem první až čtvrté třídy. Barevné prvky (lavičky) kolem původních sloupů staré budovy navíc zakrývají staré železobetonové patky skeletu.

Šetrnost budovy

Environmentální certifikace

Typ a dosažená úroveň certifikátu -

Hospodaření s vodou

Využívá se dešťová voda pro zalévání?
Využívá se dešťová voda pro další účely, např. splachování toalet?
Je na budově zelená střecha nebo fasáda?
Využívá se nějak přečištěná šedá voda (např. Z umyvadel a sprch)?

Kvalita vnitřního prostředí

Je dostatek čerstvého vzduchu řízen automatizovaně?
Jsou komfortní teploty v letním a zimním období řízeny automatizovaně?
Je zajištěno přirozené osvětlení ve všech pobytových prostorech?
Je umělé osvětlení řízeno automatizovaně?
Je zajištěna akustická pohoda (zejména doba dozvuku)?
Zahrnuje dispoziční řešení prvky zónování a ergonomie?

Principy cirkulární ekonomiky

Využívá se v projektu recyklovaných materiálů?
Využívá se v projektu recyklovatelných materiálů?
Prosazují se v projektu materiály s doloženou Environmentální deklarací o produktu (EPD)?
Využívají se jiné certifikace udržitelnosti materiálů a prvků?

Energetická náročnost

Třída energetické náročnosti budovy dle Průkazu energetické náročnosti budovy
Uvažuje se s efektivním energetickým managementem (měření a pravidelná analýza dat o spotřebách)?
Využívají se obnovitelné zdroje energie (např. solární systém, fotovoltaika)?

Návaznost na okolí

Umožňuje projekt snadné využívání hromadné dopravy?
Podporuje projekt využívání alternativní dopravy (např. cyklo, pěšky apod.)?
Je v blízkém okolí budovy přístup k odpočinkovým přírodním zónám (např. parky)?