86.

Rekonstrukce Karlova náměstí v Třebíči

Kategorie projektu ‐ Urbanismus

Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo
Jména autorů Atelier RAW , doc. Ing. arch. Tomáš Rusín, doc. Ing. arch. Ivan Wahla, Ing. arch. Petr Mutina; autoři kašny prstence: H3T architekti s.r.o.; spolupráce: Ing. Radka Matulová, Ing. Jiří Matula, Ing. Eva Wagnerová
Ateliér Atelier RAW s.r.o.
Místo realizace Třebíč Karlovo náměstí
Investor město Třebíč
Dodavatel Sobos CZ spol. s.r.o.
Datum dokončení / kolaudace projektu Září 2022
Fotograf Bořivoj Čapák

Třebíčské Karlovo náměstí je jedno z největších náměstí v naší republice. Má podélný tvar a je poměrně výrazně zatíženo projíždějící dopravou. Základním principem návrhu bylo vytvoření jasně urbanizované plochy s přehledně organizovanou dopravou a pohybem pěších. Náměstí musí do budoucna splňovat veškeré požadavky na funkčnost centrálního městského prostoru. Musí splňovat jak funkce shromažďovací, tak i obchodní a kulturní.

V návrhu je kladen důraz na kompaktnost řešení – to znamená, že centrální plocha náměstí má jasný nekomplikovaný tvar vycházející z klasických městotvorných kompozic a měřítek. Tato
plocha je pravidelně traktována skladbou dlažby ze štípané kostky
a diagonálními pruhy. Takto vytvořený řád a rytmus pak uvozuje veškeré další kompoziční záměry. Z této kompozice vychází rozmístění patníků, světel, laviček a zeleně.
Karlovo náměstí je nejdůležitějším městským centrálním prostorem. Jako takové obsahuje prvky vytvářející obraz
historického vývoje města. Navrhujeme na náměstí navrátit původní výtvarné prvky, jakými byly například kašny, a stávající akcenty plně rehabilitovat – především pomník Cyrila a Metoděje.

Šetrnost budovy

Environmentální certifikace

Typ a dosažená úroveň certifikátu -

Hospodaření s vodou

Využívá se dešťová voda pro zalévání?
Využívá se dešťová voda pro další účely, např. splachování toalet?
Je na budově zelená střecha nebo fasáda?
Využívá se nějak přečištěná šedá voda (např. Z umyvadel a sprch)?

Kvalita vnitřního prostředí

Je dostatek čerstvého vzduchu řízen automatizovaně?
Jsou komfortní teploty v letním a zimním období řízeny automatizovaně?
Je zajištěno přirozené osvětlení ve všech pobytových prostorech?
Je umělé osvětlení řízeno automatizovaně?
Je zajištěna akustická pohoda (zejména doba dozvuku)?
Zahrnuje dispoziční řešení prvky zónování a ergonomie?

Principy cirkulární ekonomiky

Využívá se v projektu recyklovaných materiálů?
Využívá se v projektu recyklovatelných materiálů?
Prosazují se v projektu materiály s doloženou Environmentální deklarací o produktu (EPD)?
Využívají se jiné certifikace udržitelnosti materiálů a prvků?

Energetická náročnost

Třída energetické náročnosti budovy dle Průkazu energetické náročnosti budovy
Uvažuje se s efektivním energetickým managementem (měření a pravidelná analýza dat o spotřebách)?
Využívají se obnovitelné zdroje energie (např. solární systém, fotovoltaika)?

Návaznost na okolí

Umožňuje projekt snadné využívání hromadné dopravy?
Podporuje projekt využívání alternativní dopravy (např. cyklo, pěšky apod.)?
Je v blízkém okolí budovy přístup k odpočinkovým přírodním zónám (např. parky)?