74.

Gočárova galerie

Kategorie projektu ‐ Rekonstrukce

Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo
Jména autorů Petr Všetečka, Robert Václavík, Karel Menšík, Tereza Novotná
Ateliér TRANSAT architekti
Místo realizace Pardubice
Investor Pardubický kraj
Dodavatel Společnost pro obnovu automatických mlýnů v Pardubicích (Metrostav a.s.+ Chládek a Tintěra, a.s.)
Datum dokončení / kolaudace projektu Listopad 2022
Fotograf Tomáš Kubelka, Štěpán Bartoš

Lokalita
areál Automatických mlýnů bratří Winternitzů u řeky Chrudimky / ukončení výroby v r. 2012 / od r. 2015 v majetku M. a L. Smetanových, měnících areál na nový veřejný prostor města / v r. 2017 generel zámku s doporučením přesunu krajské galerie ze zámku do mlýnů (J. Pleskot, L. Lábus a P. Všetečka) / v r. 2018 prodej hlavní budovy Pardubickému kraji
Zadání
proměna na krajskou galerii umění / dispozice podporující vztahy areálu a centra / prostupnost k řece / zachování ukázek technologií mlýna / ponechání severní přístavby pro rozvoj galerie
Architektura
výrazná dominanta města z období rané moderny od Josefa Gočára z let 1910-11, rozšířená v letech 1920-24 / renovován vnější vzhled, odstraněny přístavky / nové propojení nábřeží s nádvořím dvěma pasážemi se vstupy do galerie / transformován vnitřní prostorový plán horizontál a vertikál / do pětipodlažní dřevěné mlýnice umístěny vstupní hala a expozice / okna na východní straně zaslepena a nahrazena střešními světlíky / železobetonové části domu využity pro úložiště sbírek, výstavní kabinety a zázemí / sousední objekt Gočárova sila propojený obloukovým mostem není součástí galerie

Konstrukce a technologie
přiznán původní konstrukční systém - cihla, ocel, dřevo, beton / ocelová konstrukce protipožárně opláštěna a kapotována kovem / vnitřní zateplení stěn kalcium-silikátem s akumulační přizdívkou, zateplení zhlaví trámů a střech z pěnoskla / střechy nesoucí prvky klimatizace zapuštěny pod úroveň atik / nové schodiště z vyřezaných stropních trámů / na původní místo navráceno Gočárovo kamenné schodiště / původní okna doplněna vnitřními z nerezi / variabilita přirozeného a umělého osvětlení, bez přímého oslunění interiéru / možnost větrání okny a světlíky / kombinace více druhů vytápění, větrání, chlazení, hašení / kapalinové rozvody vyloučeny z expozic a depozitářů / součástí parteru a interiéru jsou technologické relikty mlýna

Šetrnost budovy

Environmentální certifikace

Typ a dosažená úroveň certifikátu -

Hospodaření s vodou

Využívá se dešťová voda pro zalévání?
Využívá se dešťová voda pro další účely, např. splachování toalet?
Je na budově zelená střecha nebo fasáda?
Využívá se nějak přečištěná šedá voda (např. Z umyvadel a sprch)?

Kvalita vnitřního prostředí

Je dostatek čerstvého vzduchu řízen automatizovaně?
Jsou komfortní teploty v letním a zimním období řízeny automatizovaně?
Je zajištěno přirozené osvětlení ve všech pobytových prostorech?
Je umělé osvětlení řízeno automatizovaně?
Je zajištěna akustická pohoda (zejména doba dozvuku)?
Zahrnuje dispoziční řešení prvky zónování a ergonomie?

Principy cirkulární ekonomiky

Využívá se v projektu recyklovaných materiálů?
Využívá se v projektu recyklovatelných materiálů?
Prosazují se v projektu materiály s doloženou Environmentální deklarací o produktu (EPD)?
Využívají se jiné certifikace udržitelnosti materiálů a prvků?

Energetická náročnost

Třída energetické náročnosti budovy dle Průkazu energetické náročnosti budovy
Uvažuje se s efektivním energetickým managementem (měření a pravidelná analýza dat o spotřebách)?
Využívají se obnovitelné zdroje energie (např. solární systém, fotovoltaika)?

Návaznost na okolí

Umožňuje projekt snadné využívání hromadné dopravy?
Podporuje projekt využívání alternativní dopravy (např. cyklo, pěšky apod.)?
Je v blízkém okolí budovy přístup k odpočinkovým přírodním zónám (např. parky)?