11.

Komunitní bytový dům pro seniory Křenovice

Kategorie projektu ‐ Novostavba

Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo
Jména autorů Adam Koten, Ondrej Palenčar, Štěpán Vašut
Ateliér Adam Koten, Ondrej Palenčar, Štěpán Vašut
Místo realizace Křenovice
Investor Obec Křenovice
Dodavatel SKR stav s.r.o.
Datum dokončení / kolaudace projektu Červen 2022
Fotograf Radek Ulehla

Nový komunitní dům pro seniory v Křenovicích je umístěn vedle obecního úřadu na ulici Školní. Stavba je navržena po vzoru tradičního uzavřeného statku, který je pro Křenovice typický. Objekt je převážně přízemní, dvojpodlažní část je orientovaná směrem do ulice a navazuje výškově na budovu sousedního obecního úřadu. Vnitřní atrium je navrženo jako bezpečný společný prostor pro všechny obyvatele domu. Tady mohou trávit volný čas společně se svými sousedy, povídat si a relaxovat.

Pro interakci obyvatel v interiéru slouží společenský sál (využívaný i jako jídelna), a prostorná, prosvětlená, pobytová chodba. Tato chodba je velmi důležitým prvkem domova pro seniory. Umožňuje nekončící procházky za každého počasí, které jsou ve vyšším věku ideální aktivitou, udržující fyzickou i mentální kondici. Chodba je orientována kolem atria, což zajišťuje vizuální kontakt a je po celém obvodu doplněna o posedové parapety, kde je možné si odpočinou. Díky uskákaným zálivům tvořeným koupelnami je chodba opticky kratší a nepůsobí tak nemocničním dojmem.

V domě je umístěno celkově pět bytových jednotek 2+kk a dvacet jednotek 1+kk. Jednotky v prvním nadzemním podlaží jsou doplněné o vlastní malou zahrádku. Zde mohou obyvatelé poklidně relaxovat, a zároveň si udržet kontakt s okolním děním v obci. Většina jednotek v druhém podlaží je pak doplněna o krytou lodžii. Nejenom díky prostornému výtahu je budova kompletně bezbariérová.

Již zmíněná jídelna, která může sloužit také jako společenský sál pro setkávání širší komunity, je přímo navázaná na exteriér. Může se otevírat na venkovní terasu směrem k východu, ale také do atria směrem na západ.

Při návrhu domova pro seniory byl kladen důraz na maximální propojení stavby se svým okolím, pohodlí a bezpečí obyvatel a vytváření prostor s různými stupni intimity. Díky promyšlené hierarchizaci soukromých a veřejných prostor si může každý z obyvatel si najít prostor, ve kterém se cítí dobře. V atriu je uvažováno s výsadbou několika stromů, které budou v teplých dnech poskytovat stín v atriu i v chodbách samotného objektu, a vytvoří tak příjemné mikroklima.

Jedná se o zděnou stavbu na základových pasech a základové desce. Dvoupodlažní budova má monolitické železobetonové pohledové stropy. Střechy jsou ploché. Střecha nad 1NP je extenzivní zelená. Střecha nad 2NP je opatřena štěrkem a je nachystána na instalaci fotovoltaických panelů. Zelené atrium slouží k relaxaci ale také k ochlazování okolního prostředí. Dešťová voda je ze střech odváděna do retenčních nádrží a použita k zálivce zahrad. K vytápění a ohřevu TUV slouží dva kondenzační kotle. Okna jsou plastová s trojsklem. Budou opatřena venkovním stíněním.

‐ zastavěná plocha: 1 332 m²
‐ obestavěný prostor: 6 850 m³
‐ užitná plocha: 1 824 m²

Šetrnost budovy

Environmentální certifikace

Typ a dosažená úroveň certifikátu -

Hospodaření s vodou

Využívá se dešťová voda pro zalévání?
Využívá se dešťová voda pro další účely, např. splachování toalet?
Je na budově zelená střecha nebo fasáda?
Využívá se nějak přečištěná šedá voda (např. Z umyvadel a sprch)?

Kvalita vnitřního prostředí

Je dostatek čerstvého vzduchu řízen automatizovaně?
Jsou komfortní teploty v letním a zimním období řízeny automatizovaně?
Je zajištěno přirozené osvětlení ve všech pobytových prostorech?
Je umělé osvětlení řízeno automatizovaně?
Je zajištěna akustická pohoda (zejména doba dozvuku)?
Zahrnuje dispoziční řešení prvky zónování a ergonomie?

Principy cirkulární ekonomiky

Využívá se v projektu recyklovaných materiálů?
Využívá se v projektu recyklovatelných materiálů?
Prosazují se v projektu materiály s doloženou Environmentální deklarací o produktu (EPD)?
Využívají se jiné certifikace udržitelnosti materiálů a prvků?

Energetická náročnost

Třída energetické náročnosti budovy dle Průkazu energetické náročnosti budovy B
Uvažuje se s efektivním energetickým managementem (měření a pravidelná analýza dat o spotřebách)?
Využívají se obnovitelné zdroje energie (např. solární systém, fotovoltaika)?

Návaznost na okolí

Umožňuje projekt snadné využívání hromadné dopravy?
Podporuje projekt využívání alternativní dopravy (např. cyklo, pěšky apod.)?
Je v blízkém okolí budovy přístup k odpočinkovým přírodním zónám (např. parky)?