241.

Rekonstrukce a dostavba náměstí ve Vacově

Kategorie projektu ‐ Urbanismus

Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo
Jména autorů ing. arch. Zbyněk Skala
Ateliér STA, projektový ateliér, s.r.o.
Místo realizace Vacov
Investor Obec Vacov
Dodavatel HMpro cz s.r.o., Vítějovice 202, 384 27 Vítějovice
Datum dokončení / kolaudace projektu Září 2022
Fotograf Tomáš Souček

Teorie relativity v architektuře je, když za relativně málo peněz postavíte relativně malou stavbu v relativně malé obci, která místní stála relativně dost velké úsilí, jsou na ni relativně dost pyšní a mají z ní větší radost než je obvyklé u objektivně větších staveb.

Vacov je obec se 1400 obyvateli v jižních Čechách na úpatí Šumavy. Původní trojúhelníková náves ve středu obce byla doplněna dalším trojúhelníkem, čímž vzniklo nové čtvercové náměstí. Novou hranu náměstí definuje nový obecní dům a nově založený park. Vlivem převýšení terénu mají obě podlaží obecního domu přímý kontakt s okolním terénem. V zapuštěném přízemí je kavárna a ve vyvýšeném patře je společenský obecní sál se zázemím. Součástí prostoru je dále piazzetta pro venkovní sezení kavárny, rampa pro zimní sáňkování, bývalý prostor vodojemu upravený pro vztyčování májky a vánočního stromu a terasa společenského sálu. Celý prostor tvoří novou pěší spojnici mezi historickým jádrem obce a místní nejlidnatější čtvrtí.

Objekt a navazující prostory nejsou navrženy pro vzdálenou budoucnost, ale mají smysl výhradně tady a teď pro místní komunitu a její život v obci. Protože považujeme za důležitější prostor mezi domy a vazby domu na okolí, a protože neexistuje rubrika „kříženec mezi novostavbou a urbanismem“, přihlašujeme stavbu do kategorie urbanismus.

Na původních fotografiích je patrné, že nový prostor vznikl zrušením vysoké opěrné zdi a odtěžení velkého množství zeminy nad ní. Odvoz zeminy byl však zásadně redukován jejím využitím pro modelaci terénu v místě.

Obecní dům je ze zmonolitněného zdiva z bednících dílců s využitím stěnových a parapetních monolitických nosníků. Společenský sál je otevřen do pohledového krovu z lepeného dřeva se vzpínadly z ocelových táhel. Obě podlaží jsou maximálně otevřeny do okolních ploch velkoplošnými prosklenými stěnami.

Objekt je vytápěn je tepelným čerpadlem, je velmi dobře zateplen a má trojité zasklení. Do terén zapuštěná kavárna využívá zbytkového tepla z instalovaných spotřebičů a v průběhu zimy se spíše temperuje. V létě se přebytečné teplo odvětrá velkoplošnou posuvnou stěnou umístěnou na stíněné východní straně. Přerušovaně využívaný sál je propojen s venkovní terasou stejným způsobem a navíc je účinně větrán příčným přirozeným větráním. Pro nárazové situace je zde umístěn jediný zdroj chladu v budově.

Šetrnost budovy

Environmentální certifikace

Typ a dosažená úroveň certifikátu -

Hospodaření s vodou

Využívá se dešťová voda pro zalévání?
Využívá se dešťová voda pro další účely, např. splachování toalet?
Je na budově zelená střecha nebo fasáda?
Využívá se nějak přečištěná šedá voda (např. Z umyvadel a sprch)?

Kvalita vnitřního prostředí

Je dostatek čerstvého vzduchu řízen automatizovaně?
Jsou komfortní teploty v letním a zimním období řízeny automatizovaně?
Je zajištěno přirozené osvětlení ve všech pobytových prostorech?
Je umělé osvětlení řízeno automatizovaně?
Je zajištěna akustická pohoda (zejména doba dozvuku)?
Zahrnuje dispoziční řešení prvky zónování a ergonomie?

Principy cirkulární ekonomiky

Využívá se v projektu recyklovaných materiálů?
Využívá se v projektu recyklovatelných materiálů?
Prosazují se v projektu materiály s doloženou Environmentální deklarací o produktu (EPD)?
Využívají se jiné certifikace udržitelnosti materiálů a prvků?

Energetická náročnost

Třída energetické náročnosti budovy dle Průkazu energetické náročnosti budovy B
Uvažuje se s efektivním energetickým managementem (měření a pravidelná analýza dat o spotřebách)?
Využívají se obnovitelné zdroje energie (např. solární systém, fotovoltaika)?

Návaznost na okolí

Umožňuje projekt snadné využívání hromadné dopravy?
Podporuje projekt využívání alternativní dopravy (např. cyklo, pěšky apod.)?
Je v blízkém okolí budovy přístup k odpočinkovým přírodním zónám (např. parky)?