170.

Obnova hrobky rodiny Brass v Dolním Podluží

Kategorie projektu ‐ Rekonstrukce

Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo
Jména autorů Ing.arch. Tomáš Efler
Ateliér Architektonický ateliér Merboltice
Místo realizace hřbitov v obci Dolní Podluží
Investor Obec Dolní Podluží
Dodavatel HANTYCH s.r.o.
Datum dokončení / kolaudace projektu Červenec 2022
Fotograf Ing. Adéla Macháčková

Hlavní myšlenkou projektu byla záchrana unikátní kamenné hrobky rodiny Brass na místním hřbitově v Dolním Podluží, na p.p.č. 2042/3 a 2042/6 v k.ú. Dolní Podluží, v okrese Děčín, v Ústeckém kraji. Hrobka byla navržena architektem Viktorem Luntzem, který byl od roku 1885 profesorem na Technické univerzitě ve Vídni a od roku 1891 byl profesorem na speciální škole architektury Akademie výtvarného umění ve Vídni. Mezi jím navrhované stavby patří mimo jiné také kostel Svatého Františka z Asissi ve Vídni nebo kostel Minoritů ve Vídni. Je zcela unikátní, že na hřbitově v Dolním Podluží se nachází památka, která byla realizována podle návrhu takto významného architekta.
Továrnická rodina Brassů, která v druhé polovině 18. století působila na Moravě, zakoupila v srpnu 1872 v Dolním Podluží objekt čp. 31 a zřídila zde svou pobočku, kterou Wilhelm Brass svěřil obchodně nadanému Gustavu Brassovi. Gustav Brass si v Dolním Podluží našel manželku – Bertu Elisabeth - dceru místního továrníka Antona Richtera. Z manželství se Brassům narodily dvě dcery a syn Paul, který v osmnácti letech zemřel (27. 4. 1893) v Litoměřicích jako gymnazista. V hrobce vybudované Gustavem Brassem byly pochováni Paul Brass (1.8. 1875 – 27.4. 1893) zemřelý v 18 letech, jeho manželka Berta Elisabeth Brass (20.6. 1852 – 28.12. 1912) zemřelá v 60 letech a Gustav Brass (23.3. 1851 – 14.7. 1922) zemřelý v 71 letech.
Realizovanou obnovou byla hrobka po dlouhých desetiletích jejího chátrání zachráněna pro další generace. Obec jako investor dále intenzivně pokračuje v její obnově, a to obnovou venkovního schodiště, kamenné terasy, restaurováním dochovaného kovového lustru nebo obnovou dochovaného cínového sarkofágu. Veškeré úsilí směřuje k dokončení veškeré obnovy v roce 2023, kdy hrobka slaví výročí 130 let od jejího vzniku…

Objekt hrobky rodiny Brass má podobu mauzolea a architektonickou formu neogotické kaple. Jedná se o přízemní objekt na čtvercovém půdorysu, situovaný hlavní vstupní fasádou k východu. Čtyři fasády jsou členěny soklem, římsami a středovými obdélnými rizality, zakončenými strmými štíty. Nároží objektu hrobky jsou zdůrazněna diagonálně situovanými opěrnými pilíři s fiálami. Osmiboká stanová střecha hrobky je ukončena osmibokou věžičkou s arkádovou lucernou a strmou stanovou střechou.

Objekt hrobky je postaven převážně z masivních kamenných pískovcových kvádrů, které tvoří hlavní konstrukci obvodových stěn, ale též střešní krytinu a věžičku. Jednoprostorový interiér hrobky se sníženou úrovní podlahy je zastropen vysokou kopulovitou klenbou tvořenou z cihelného omítaného zdiva, podepřenou kamennými profilovanými žebry a zakončenou kamennou vrcholovou kružbou tvořící podnož věžičky. Stěny interiéru jsou členěny přízemními slepými arkádami s hrotitými oblouky a černými mramorovými sloupky.
V ose hlavní východní fasády je situován vysoký hrotitý portál s bohatou profilací a kružbou, vstupními dvoukřídlými dřevěnými dveřmi a pamětním nápisem rodiny a datací 1893, boční jižní a severní fasády jsou opatřeny hrotitými okny, západní stěna plochého rizalitu je opatřena jen slepou vnitřní okenní nikou. Vnější fasády, střecha, věž i interiér objektu hrobky jsou opatřeny architektonickou kamenosochařskou plastickou výzdobou v neogotickém stylu.

Šetrnost budovy

Environmentální certifikace

Typ a dosažená úroveň certifikátu -

Hospodaření s vodou

Využívá se dešťová voda pro zalévání?
Využívá se dešťová voda pro další účely, např. splachování toalet?
Je na budově zelená střecha nebo fasáda?
Využívá se nějak přečištěná šedá voda (např. Z umyvadel a sprch)?

Kvalita vnitřního prostředí

Je dostatek čerstvého vzduchu řízen automatizovaně?
Jsou komfortní teploty v letním a zimním období řízeny automatizovaně?
Je zajištěno přirozené osvětlení ve všech pobytových prostorech?
Je umělé osvětlení řízeno automatizovaně?
Je zajištěna akustická pohoda (zejména doba dozvuku)?
Zahrnuje dispoziční řešení prvky zónování a ergonomie?

Principy cirkulární ekonomiky

Využívá se v projektu recyklovaných materiálů?
Využívá se v projektu recyklovatelných materiálů?
Prosazují se v projektu materiály s doloženou Environmentální deklarací o produktu (EPD)?
Využívají se jiné certifikace udržitelnosti materiálů a prvků?

Energetická náročnost

Třída energetické náročnosti budovy dle Průkazu energetické náročnosti budovy
Uvažuje se s efektivním energetickým managementem (měření a pravidelná analýza dat o spotřebách)?
Využívají se obnovitelné zdroje energie (např. solární systém, fotovoltaika)?

Návaznost na okolí

Umožňuje projekt snadné využívání hromadné dopravy?
Podporuje projekt využívání alternativní dopravy (např. cyklo, pěšky apod.)?
Je v blízkém okolí budovy přístup k odpočinkovým přírodním zónám (např. parky)?