29.

Rekonstrukce Liebiegova paláce pro potřeby polyfunkčního komunitního centra – Centrum aktivního života

Kategorie projektu ‐ Rekonstrukce

Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo
Jména autorů Jakub Masák, Petr Beran, Terezie Tomšů, Jan Brejcha, Jan Svěrek
Ateliér Masák & Partner, s.r.o.
Místo realizace Liebiegův palác v Liberci, U Tiskárny č.p. 81/1, Liberec V – Kristiánov
Investor STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
nám. Dr. E. Beneše 1,
460 59 Liberec
IČ 00262978
Dodavatel CL-EVANS Ltd.
Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa
IČ: 267 68 607

Metrostav a.s.
Koželužská 2450/4, Praha 8, 180 00
IČ: 00014915
Datum dokončení / kolaudace projektu Září 2022
Fotograf Jaroslav Kvíz

Rekonstrukce Liebiegova paláce je příkladem zdařilé záchrany historické památky a významný krok v nápravě vztahu k rodině Liebiegů, kteří patřili mezi zakladatele textilního průmyslu na severu Čech a jimž Liberec vděčí za svůj největší rozmach.
Tříletá generální rekonstrukce, která si kladla za cíl navrátit objekt do stavu před 2. sv. válkou, byla zahájena v létě 2020.
Navrhované budoucí užívání Liebiegova paláce bylo zpracováno na základě požadavků investora na adaptaci objektu pro potřeby polyfukčního komunitního centra – Centrum aktivního života. Za tímto účelem byl zpracovaný projekt následně předložen spolu s žádotí o dotaci z Integrovaného operačního programu (IROP). Stavební program se tedy kromě investorských a památkových požadavků musel rovněž vypořádat s definovanými parametry potřebnými pro získání dotace. Nově kladenými nároky na provoz objektu byly zejména:

- Bezbariérové řešení pohybu po budově včetně dostatečně kapacitních vertikálních cest (osobní výtahy)

- Sociální zařízení v celém objektu umístit v dostatečném počtu s ohledem na provoz budovy (zejména vzhledem ke koncentraci osob a možnosti oddělení samostatných provozních celků)

-  Centrální bezbariérový vstup s kontrolou pohybu osob přes recepci.

Areál, po komplexní památkové obnově, nabízí široké veřejnosti města Liberce multifunkční společenský sál s kapacitou 50 osob, kavárnu se vstupem na terasu, výstavní prostory, spolkové místnosti a klubovny, počítačovou učebnu, výtvarný ateliér, dětský koutek se zázemím, tělocvičny a zpřístupněnou zahradu.

Cílem rekonstrukce bylo navrácení do stavu před 2. sv. válkou. Byly tak obnoveny zaslepené světlíky nebo navráceny chybějící části jako venkovní skleník a vitráže v oranžerii. Některé dřevomorkou napadené prvky musely být nově nahrazeny. Podstatnou část se však podařilo zachránit, aby mohla svědčit o dobovém řemeslném umu. Zde je třeba vyzdvihnout kloubové okenice vsazené do špalet nad parapetními deskami. O pokrokovosti celého návrhu Liebiegova paláce však daleko lépe svědčí detaily ukryté za historizující fasádou a zdobnými místnostmi. Vedle skutečnosti, že se v rohové části pozemku nachází první garáž na českém území, neboť si Theodor von Liebieg již v roce 1893 pořídil automobil Victoria od firmy Benz, je další technickou zajímavostí úzký odvětrávací kanál, který udržoval severní část domu oddělenou od terénu a účinně jej chránil tak před zemní vlhkostí. Mezi další konstrukční dokonalosti patří zastřešení oranžerie filigránskou ocelovou konstrukcí, jejíž minimalistické a jednoduché detaily zůstanou běžným návštěvníkům skryty, ale o to více obdivu sklízí u dnešních inženýrů.

Šetrnost budovy

Environmentální certifikace

Typ a dosažená úroveň certifikátu -

Hospodaření s vodou

Využívá se dešťová voda pro zalévání?
Využívá se dešťová voda pro další účely, např. splachování toalet?
Je na budově zelená střecha nebo fasáda?
Využívá se nějak přečištěná šedá voda (např. Z umyvadel a sprch)?

Kvalita vnitřního prostředí

Je dostatek čerstvého vzduchu řízen automatizovaně?
Jsou komfortní teploty v letním a zimním období řízeny automatizovaně?
Je zajištěno přirozené osvětlení ve všech pobytových prostorech?
Je umělé osvětlení řízeno automatizovaně?
Je zajištěna akustická pohoda (zejména doba dozvuku)?
Zahrnuje dispoziční řešení prvky zónování a ergonomie?

Principy cirkulární ekonomiky

Využívá se v projektu recyklovaných materiálů?
Využívá se v projektu recyklovatelných materiálů?
Prosazují se v projektu materiály s doloženou Environmentální deklarací o produktu (EPD)?
Využívají se jiné certifikace udržitelnosti materiálů a prvků?

Energetická náročnost

Třída energetické náročnosti budovy dle Průkazu energetické náročnosti budovy D
Uvažuje se s efektivním energetickým managementem (měření a pravidelná analýza dat o spotřebách)?
Využívají se obnovitelné zdroje energie (např. solární systém, fotovoltaika)?

Návaznost na okolí

Umožňuje projekt snadné využívání hromadné dopravy?
Podporuje projekt využívání alternativní dopravy (např. cyklo, pěšky apod.)?
Je v blízkém okolí budovy přístup k odpočinkovým přírodním zónám (např. parky)?