176.

Novostavba Státního okresního archivu Louny

Kategorie projektu ‐ Novostavba

Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo
Jména autorů Ing. arch. Ondřej Hejda, Ing. arch. Martin Rössler
Ateliér Prostor 008
Místo realizace Pod Nemocnicí 3127, 440 01 Louny
Investor Česká republika Státní oblastní archiv v Litoměřicích
Krajská 48/1, 412 01 Litoměřice
412 01 Litoměřice
Dodavatel Subterra a.s., Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8 - Libeň; Hochtief CZ a.s., Plzeňská 3217, 150 00 Praha 5 - Smíchov
Datum dokončení / kolaudace projektu Leden 2022
Fotograf Filip Šlapal

Budova archivu je navržena jako soubor zářezů do svažitého terénu pozemku. Jedná se o čtyři podlouhlé hmoty o různé výšce a délce. Každá hmota nese jinou primární funkční náplň a celý komplex se postupně zužuje směrem k jihu souběžně s tvarem pozemku. V polovině je mezi hmoty vloženo zahradní atrium pro přivedení nepřímého světla do pracovních prostor a kultivaci pracovního prostředí výhledem do vegetace.
Hlavní budova depotu je ponechána téměř bez otvorů naopak objekt administrativy a objekt kontaktu s veřejností jsou prosklené a tvář fasády tak jednoznačně napovídá o jejím obsahu.
Budovy jsou opláštěny betonovými dílci, což společně s pečlivě umístěnými otvory dodává stavbě velmi hmotný a stabilní výraz, který charakterizuje její úlohu – bezpečné schránky cenných dokumentů.

Celý objekt je řešen v souladu s požadavky Tepelně technické normy ČSN 730540, kategorie pasivní budovy. Průměrná hodnota součinitele prostupu tepla budovy byla vypočtena Uem = 0,181, kdy požadovaná referenční hodnota činí Uem = 0,211.
Jako hlavní topný zdroj pro vytápění/chlazení objektu budou osazena dvě tepelná čerpadla systému země/voda v monovalentním provozu. Zpracovaný průkaz energetické náročnosti budovy vyhodnotil nav

Šetrnost budovy

Environmentální certifikace

Typ a dosažená úroveň certifikátu -

Hospodaření s vodou

Využívá se dešťová voda pro zalévání?
Využívá se dešťová voda pro další účely, např. splachování toalet?
Je na budově zelená střecha nebo fasáda?
Využívá se nějak přečištěná šedá voda (např. Z umyvadel a sprch)?

Kvalita vnitřního prostředí

Je dostatek čerstvého vzduchu řízen automatizovaně?
Jsou komfortní teploty v letním a zimním období řízeny automatizovaně?
Je zajištěno přirozené osvětlení ve všech pobytových prostorech?
Je umělé osvětlení řízeno automatizovaně?
Je zajištěna akustická pohoda (zejména doba dozvuku)?
Zahrnuje dispoziční řešení prvky zónování a ergonomie?

Principy cirkulární ekonomiky

Využívá se v projektu recyklovaných materiálů?
Využívá se v projektu recyklovatelných materiálů?
Prosazují se v projektu materiály s doloženou Environmentální deklarací o produktu (EPD)?
Využívají se jiné certifikace udržitelnosti materiálů a prvků?

Energetická náročnost

Třída energetické náročnosti budovy dle Průkazu energetické náročnosti budovy B
Uvažuje se s efektivním energetickým managementem (měření a pravidelná analýza dat o spotřebách)?
Využívají se obnovitelné zdroje energie (např. solární systém, fotovoltaika)?

Návaznost na okolí

Umožňuje projekt snadné využívání hromadné dopravy?
Podporuje projekt využívání alternativní dopravy (např. cyklo, pěšky apod.)?
Je v blízkém okolí budovy přístup k odpočinkovým přírodním zónám (např. parky)?