39.

Bytový dům Rezidence Michelangelova

Kategorie projektu ‐ Novostavba

Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo
Jména autorů ing. arch. Luděk Podlipný, ing. Martin Sladký, ing. arch. Pavel Zezula, ing. arch. Markéta Talašová / Podlipný Sladký architekti s.r.o.
Ateliér
Místo realizace Michelangelova ul., Praha 10
Investor JRD Development s.r.o.
Dodavatel Neobulider a.s.
Datum dokončení / kolaudace projektu Listopad 2021
Fotograf

Pozemek se nachází uprostřed zástavby bytových domů z 60.let minulého století. Na pozemku původně stála kotelna na uhlí, která vytápěla okolní domy. Později ztratila svoji funkci.
Navržený bytový dům s 29 byty a 2 obchodními jednotkami má 6 nadzemních podlažích a jedno podzemní podlaží. Dům se přimyká k sousednímu bytovému domu a směrem k nižším objektům na protější straně ulice výškově sestupuje. Podél komunikace jsou navržena venkovní parkovací stání, parter je doplněn stromy a okrasnou zelení. Ve vnitrobloku je navržena parková plocha s dřevěným altánem.
Bytový dům je objemově i materiálově rozdělen do dvou hmot. Vyšší šestipodlažní i nižší čtyřpodlažní sedí na společném parteru, ve kterém je umístěno parkování a nebytové prostory. Vyšší hmota se tektonicky přiklání k okolní zástavbě, působí stabilně, „těžce“, nižší hmota je naopak „odlehčena“ lodžiemi a většími okenními otvory. Výrazným prvkem v 6.NP jsou nárožní terasy doplněné rámovou konstrukcí s pergolou.
Fasády domu jsou řešeny dvěma typy broušených a jemnozrnných omítek. Zábradlí lodžií a teras je řešeno jako poloprůhledné z jeklových profilů, doplněné svislými lamelami, zábradlí u teras jsou doplněna plechovými květníky. Rastrový motiv u ocelového zábradlí se dále uplatňuje na fasádě parteru, která je navržena z trapézového plechu.
Autoři návrhu se inspirovali dílem Michelangela, jeho fragmenty jsou pak použity jako citace v detailu společných prostor např. na skleněném obkladu u hlavního vstupu do objektu nebo jako označení pater.

Projekt je koncepčně navržen a realizován jako energeticky pasivní. Nosná konstrukce domu je navržena v kombinaci železobetonu a vápenopískového zdiva. Konzoly lodžií jsou porvedeny ve formě ISO nosníků. Obálka budovy je nadstandardně zateplena a opatřena okny s trojsklem. Okna jsou standardně opatřena předokenními žaluziemi. Byty mají centrální systém nuceného větrání s rekuperací tepla. Vytápění bytů je teplovodní, zdrojem vytápění je přípojka horkovodu. Byty v posledních patrech mají autonomní systém vytápění a chlazení pomocí tepelného čerpadla a fotovoltaických panelů.

Šetrnost budovy

Environmentální certifikace

Typ a dosažená úroveň certifikátu -

Hospodaření s vodou

Využívá se dešťová voda pro zalévání?
Využívá se dešťová voda pro další účely, např. splachování toalet?
Je na budově zelená střecha nebo fasáda?
Využívá se nějak přečištěná šedá voda (např. Z umyvadel a sprch)?

Kvalita vnitřního prostředí

Je dostatek čerstvého vzduchu řízen automatizovaně?
Jsou komfortní teploty v letním a zimním období řízeny automatizovaně?
Je zajištěno přirozené osvětlení ve všech pobytových prostorech?
Je umělé osvětlení řízeno automatizovaně?
Je zajištěna akustická pohoda (zejména doba dozvuku)?
Zahrnuje dispoziční řešení prvky zónování a ergonomie?

Principy cirkulární ekonomiky

Využívá se v projektu recyklovaných materiálů?
Využívá se v projektu recyklovatelných materiálů?
Prosazují se v projektu materiály s doloženou Environmentální deklarací o produktu (EPD)?
Využívají se jiné certifikace udržitelnosti materiálů a prvků?

Energetická náročnost

Třída energetické náročnosti budovy dle Průkazu energetické náročnosti budovy B
Uvažuje se s efektivním energetickým managementem (měření a pravidelná analýza dat o spotřebách)?
Využívají se obnovitelné zdroje energie (např. solární systém, fotovoltaika)?

Návaznost na okolí

Umožňuje projekt snadné využívání hromadné dopravy?
Podporuje projekt využívání alternativní dopravy (např. cyklo, pěšky apod.)?
Je v blízkém okolí budovy přístup k odpočinkovým přírodním zónám (např. parky)?