254.

Falza? Falza!

Kategorie projektu ‐ Architektonický design, drobná architektura a výtvarné dílo v architektuře

Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo
Jména autorů RCNKSK., MgA. Jan Říčný, MgA. Filip Kosek, MgA. Eliška Ďásková
Ateliér
Místo realizace Národní galerie v Praze, Šternberský palác, Hradčanské náměstí 15, Praha 1, 2. Patro
Investor Národní galerie v Praze
Dodavatel Kurátorka: Olga Kotková
Grafická spolupráce: Markéta Steinert
Realizace: Artelo s.r.o.
Osvětlení: Etna s.r.o.
Datum dokončení / kolaudace projektu Listopad 2021
Fotograf

Falza nejsou jen obyčejné napodobeniny. Národní galerie nechala vhlédnout do svých depozitářů a odlehčenou formou zpřístupnit tuto zdánlivě nezajímavou formu umění, kterou se obyčejně galerie nechlubí. Výstava mapovala různé druhy falzifikátů a srovnávala je s originály.
Zvolili jsme netradiční formu paneláže, která svým viditelným členěním evokuje „bedny“ na obrazy, které skrývají někdy hodnotná díla, jindy překvapivě nápodoby. Běžně se výstava zabývá určitým stylem, obdobím, umělcem. Zde jediným pojítkem bylo „falzum“. Objevila se zde díla od středověku až do 20. století hned vedle sebe. Aby byl široký záběr výstavy pro diváka přehledný, dostala výstava rytmus právě dělením paneláže. Samostatným akcentem byl látkou tapetovaný salónek Ferdinanda d’Este, který miloval staré umění, ale neštítil se pořídit si falsifikát, když byl kvalitní. Bez pokročilých restaurátorských technik ani falzum nepoznáte. Výstavu jsme proto odlehčili za látkou skrytými blikajícími nápisy upozorňujícími na falza vystavená mezi originály. Za skrytými dveřmi byla i laboratoř, kde bylo možné nahlédnout více pod pokličku restaurátorských technik analýzy výtvarných děl.

Výstava je koncipovaná do sedmi oddílů, které návštěvníkovi postupně vedle sebe představují napodobeniny i originály obrazů, soch a kreseb vzniklé na území českých zemí i v zahraniční. Tyto oddíly jsou umístěné do menších sálů chronologicky a typologicky navazujících na sebe. V místnostech mimo hlavní osu jsme situovali interaktivní část výstavy - laboratoř a v další menší kinosál. Pro významná umělecká díla z období od 15. až do poloviny 20. století bylo důležité najít vhodný způsob vystavení, aby byl sjednocující pro celé dlouhé prezentované období a poskytoval adekvátní způsob prezentace nejrozmanitějších děl. Jelikož prostory nebyly původně určené k výstavnictví, navrhli jsme soběstačný a co nejméně invazivní systém paneláže, který respektuje specifický charakter barokního paláce a zakrývá nevýhodu nízkých stěn prostoru. Zvolili jsme jednoduchý rámový systém z hoblovaných dřevěných hranolů, potažený z vnitřní strany polopropustnou textilií. Dále byly z vnitřní strany ukotveny vertikální hranoly vynášející umělecká díla. Díky jemné propustnosti textilie přiznáváme nosný konstrukční systém, což umožňuje další práci s prostorem v návaznosti na klenebné osy a pod. Volbou barevnosti nosných prvků a textilie jsme se co nejvíce přiblížili holubí šedi v interiéru paláce.

Šetrnost budovy

Environmentální certifikace

Typ a dosažená úroveň certifikátu -

Hospodaření s vodou

Využívá se dešťová voda pro zalévání?
Využívá se dešťová voda pro další účely, např. splachování toalet?
Je na budově zelená střecha nebo fasáda?
Využívá se nějak přečištěná šedá voda (např. Z umyvadel a sprch)?

Kvalita vnitřního prostředí

Je dostatek čerstvého vzduchu řízen automatizovaně?
Jsou komfortní teploty v letním a zimním období řízeny automatizovaně?
Je zajištěno přirozené osvětlení ve všech pobytových prostorech?
Je umělé osvětlení řízeno automatizovaně?
Je zajištěna akustická pohoda (zejména doba dozvuku)?
Zahrnuje dispoziční řešení prvky zónování a ergonomie?

Principy cirkulární ekonomiky

Využívá se v projektu recyklovaných materiálů?
Využívá se v projektu recyklovatelných materiálů?
Prosazují se v projektu materiály s doloženou Environmentální deklarací o produktu (EPD)?
Využívají se jiné certifikace udržitelnosti materiálů a prvků?

Energetická náročnost

Třída energetické náročnosti budovy dle Průkazu energetické náročnosti budovy
Uvažuje se s efektivním energetickým managementem (měření a pravidelná analýza dat o spotřebách)?
Využívají se obnovitelné zdroje energie (např. solární systém, fotovoltaika)?

Návaznost na okolí

Umožňuje projekt snadné využívání hromadné dopravy?
Podporuje projekt využívání alternativní dopravy (např. cyklo, pěšky apod.)?
Je v blízkém okolí budovy přístup k odpočinkovým přírodním zónám (např. parky)?