251.

Sklep ve Strachotíně

Kategorie projektu ‐ Rekonstrukce

Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo
Jména autorů František Brychta
Ateliér
Místo realizace Sklepní ev. č. 50, 693 01 Strachotín, Česko
Investor Martin Dvořáček
Dodavatel Trezeta s.r.o.
QualiBau, s.r.o.
Datum kolaudace projektu Leden 2021
Fotograf

Cílem rekonstrukce a dostavby vinného sklepa pocházejícího z konce 70. let 20. století byla jeho modifikace na víkendový dům který bude dostatečně komfortní pro rodinu s dětmi. Soudobý objekt, který svým materiálovým a tvaroslovným řešením naváže na okolí a stane se tak přirozenou součástí prostoru.
Celková proporce i určující prvky exteriéru vychází z typologie původních viničních domů.
Dispoziční uspořádání vychází z omezených možností stavbu otevřít vůči okolní zástavbě díky malé ploše pozemku a napjatým sousedským vztahům i jednoznačně určeného směru výhledů přes Strachotínský rybník a Novomlýnskou nádrž směrem na Pálavu.
Prostor uvnitř bylo nutné uspořádat o nejefektivněji, vzhledem ke kompaktním rozměrům bylo třeba koncipovat většinu nábytku jako vestavné a nejlépe multifunkční celky, například psací stůl s výstupem do zahrady.

Budova splňuje veškeré nároky na moderní bydlení a rekreaci, důsledně si ale zachovává lokální tvarosloví i tradiční konstrukce: vstupuje se vrátky, stěny jsou zděné, cihelné, krov dřevěný a střecha z pálených tašek. Barevnost i materiálové řešení respektuje lokální tradici a původní výstavbu v bezprostředním okolí.

Šetrnost budovy

Environmentální certifikace

Typ a dosažená úroveň certifikátu -

Hospodaření s vodou

Využívá se dešťová voda pro zalévání?
Využívá se dešťová voda pro další účely, např. splachování toalet?
Je na budově zelená střecha nebo fasáda?
Využívá se nějak přečištěná šedá voda (např. Z umyvadel a sprch)?

Kvalita vnitřního prostředí

Je dostatek čerstvého vzduchu řízen automatizovaně?
Jsou komfortní teploty v letním a zimním období řízeny automatizovaně?
Je zajištěno přirozené osvětlení ve všech pobytových prostorech?
Je umělé osvětlení řízeno automatizovaně?
Je zajištěna akustická pohoda (zejména doba dozvuku)?
Zahrnuje dispoziční řešení prvky zónování a ergonomie?

Principy cirkulární ekonomiky

Využívá se v projektu recyklovaných materiálů?
Využívá se v projektu recyklovatelných materiálů?
Prosazují se v projektu materiály s doloženou Environmentální deklarací o produktu (EPD)?
Využívají se jiné certifikace udržitelnosti materiálů a prvků?

Energetická náročnost

Třída energetické náročnosti budovy dle Průkazu energetické náročnosti budovy D
Uvažuje se s efektivním energetickým managementem (měření a pravidelná analýza dat o spotřebách)?
Využívají se obnovitelné zdroje energie (např. solární systém, fotovoltaika)?

Návaznost na okolí

Umožňuje projekt snadné využívání hromadné dopravy?
Podporuje projekt využívání alternativní dopravy (např. cyklo, pěšky apod.)?
Je v blízkém okolí budovy přístup k odpočinkovým přírodním zónám (např. parky)?