248.

HHQ - Regionální centrála ČSOB

Kategorie projektu ‐ Novostavba

Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo
Jména autorů Projektil architekti, Roman Brychta Architekti
Ateliér
Místo realizace Collinova 573, Hradec Králové
Investor ČSOB, a.s.
Dodavatel SYNER, a.s.
Datum dokončení / kolaudace projektu Červen 2021
Fotograf

Regionální centrála skupiny ČSOB v Hradci Králové (HHQ) vychází ze tří hlavních aspektů zadání – orientace na místo a sdělení, orientace na uživatele (člověka i komunitu) a v neposlední řadě orientace na ohleduplnost k životnímu prostředí se špičkovým technologickým řešením.

Budova se integruje do stávající i předpokládané budoucí zástavby a výškově zcela respektuje hladinu střech v lokalitě. Parteru dominují obchodní plochy orientované do veřejného prostoru, s kavárnou a restaurací a dvěma protilehlými vchody do centrálního atria.
Vzhledem k současným požadavkům na mobilitu je pracovištěm každého uživatele celý komplex od prostor se sdílenými funkcemi až po klidná místa pro soustředěnou práci. Budova zároveň funguje jako komunitní místo pro setkávání, spolupráci a vzájemnou inspiraci.
Nejvyšší ustoupené podlaží je obklopeno střešní zahradou a obsahuje mimo čtyř jednacích místností malou tělocvičnu a jakousi zahradní kuchyní. Střecha je tak navržena jako pobytová zahrada a vytváří integrovanou součást uživatelského prostředí sloužící pro schůzky a jako místo setkávání.
Budova byla navržena jako flexibilní a se schopností absorbovat budoucí, dosud neplánované adaptace nových forem a stylu práce.

Pro posílení intuitivní orientace uživatelů jsou využity grafické motivy umístěné vždy ze severní straně betonových sloupů. motivy umístěné vždy ze severní strany sloupů. Tento prvek je pak doplněn odlišným odstínem povrchů, tedy dýh použitých na plochách akustických obkladů a vestavěného nábytku v severní a jižní polovině budovy.
Pracovní prostředí doplňuje bohatá vnitřní zeleň.
V rámci celkové koncepce budovy a pracovního prostředí hraje významnou roli denní světlo a vizuální kontakt s vnějším prostředím, zajištění akustického komfortu a nakládání s energiemi.
Objekt je vytápěn a chlazen tepelnými čerpadly. Jako zdroj energie slouží 107 energetických vrtů o hloubce 180 až 200 metrů, které jsou rozmístěny v pravidelných polích pod celým půdorysem.
Vytápění a chlazení pracovišť zajišťují velkoplošné sálavé systémy pomocí aktivace betonového jádra. Veškeré okna v pracovištích jsou otevíravá, část oken je také vybavena elektromotorickým ovládáním a umožňuje noční provětrávání dle okamžitých klimatických podmínek a dle předpokládaného dalšího vývoje teplot v objektu.

Rozloha budovy: 36 982 m2
Rozloha teras: 3 100 m2
Kapacita: 1050 standardních pracovních míst
1 087 rostlin v interiéru
516 keřů, stromů a rostlin v exteriéru budovy
6 168 m2 lučních a travnatých porostů

Šetrnost budovy

Environmentální certifikace

Typ a dosažená úroveň certifikátu LEED Platinum - New Construction

Hospodaření s vodou

Využívá se dešťová voda pro zalévání?
Využívá se dešťová voda pro další účely, např. splachování toalet?
Je na budově zelená střecha nebo fasáda?
Využívá se nějak přečištěná šedá voda (např. Z umyvadel a sprch)?

Kvalita vnitřního prostředí

Je dostatek čerstvého vzduchu řízen automatizovaně?
Jsou komfortní teploty v letním a zimním období řízeny automatizovaně?
Je zajištěno přirozené osvětlení ve všech pobytových prostorech?
Je umělé osvětlení řízeno automatizovaně?
Je zajištěna akustická pohoda (zejména doba dozvuku)?
Zahrnuje dispoziční řešení prvky zónování a ergonomie?

Principy cirkulární ekonomiky

Využívá se v projektu recyklovaných materiálů?
Využívá se v projektu recyklovatelných materiálů?
Prosazují se v projektu materiály s doloženou Environmentální deklarací o produktu (EPD)?
Využívají se jiné certifikace udržitelnosti materiálů a prvků?

Energetická náročnost

Třída energetické náročnosti budovy dle Průkazu energetické náročnosti budovy B
Uvažuje se s efektivním energetickým managementem (měření a pravidelná analýza dat o spotřebách)?
Využívají se obnovitelné zdroje energie (např. solární systém, fotovoltaika)?

Návaznost na okolí

Umožňuje projekt snadné využívání hromadné dopravy?
Podporuje projekt využívání alternativní dopravy (např. cyklo, pěšky apod.)?
Je v blízkém okolí budovy přístup k odpočinkovým přírodním zónám (např. parky)?