249.

KUMST

Kategorie projektu ‐ Rekonstrukce

Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo
Jména autorů KOGAA, (spolupráce a návrh interiéru Denisa Strmiskova Studio)
Ateliér
Místo realizace Údolní 495/19, Brno 60200
Investor JIC, zájmové sdružení právnických osob
Dodavatel QDS Group
Datum kolaudace projektu Leden 2021
Fotograf

Údolní 19 je památkově chráněná budova v centru Brna, která byla postavena v roce 1929 architektem Vinzenzem Baierem. V minulosti plnila budova funkce administrativní, nacházelo se v ní kino, později sloužila jako jídelna a posléze se stala sídlem Fakulty výtvarných umění VUT.
Pokrývá 4 000 m2 podlahové plochy, která se nachází ve dvou 4patrových budovách.

Budova nyní slouží jako nové komunitní zařízení pro využití kreativních a kulturních odvětví. Na financování se podílí Jihomoravské inovační centrum, město Brno, Jihomoravský kraj a Vysoké učení technické v Brně. Budova slouží podpoře růstu kreativního průmyslu v regionu s akceleračními programy a podpůrnými akcemi.

Součástí objektu je showroom s pracemi lokálních kreativců, kavárna, velký sál pro široké spektrum akcí, sdílené konferenční místnosti a 3 patra studií, ateliérů a coworkingových prostorů pro komunitu z kreativních odvětví.

Práce v rámci omezeného rozpočtu přinesla provedení rekonstrukce, která spočívá v odhalení hlavních rysů stávajícího prostoru s podporou flexibility jeho nových funkcí.
Například byl odstraněn sádrokartonový strop, který zakrýval původní stropní světlíky, ty byly obnoveny a přinesly do budovy denní světlo, které je dále propouštěno využitím skleněných interiérových příček.
Původní travertinové stěny a sloupy byly vyleštěny, zvýrazněny, a dále jsou "otevírány" nové prostory tak, aby vyhovovaly požadavkům pro jednání a spolupráci.

Z technického hlediska byla budova spíše očišťována od nánosů minulých stavebních úprav a členitá zákoutí byla otevřena a provzdušněna.

Šetrnost budovy

Environmentální certifikace

Typ a dosažená úroveň certifikátu -

Hospodaření s vodou

Využívá se dešťová voda pro zalévání?
Využívá se dešťová voda pro další účely, např. splachování toalet?
Je na budově zelená střecha nebo fasáda?
Využívá se nějak přečištěná šedá voda (např. Z umyvadel a sprch)?

Kvalita vnitřního prostředí

Je dostatek čerstvého vzduchu řízen automatizovaně?
Jsou komfortní teploty v letním a zimním období řízeny automatizovaně?
Je zajištěno přirozené osvětlení ve všech pobytových prostorech?
Je umělé osvětlení řízeno automatizovaně?
Je zajištěna akustická pohoda (zejména doba dozvuku)?
Zahrnuje dispoziční řešení prvky zónování a ergonomie?

Principy cirkulární ekonomiky

Využívá se v projektu recyklovaných materiálů?
Využívá se v projektu recyklovatelných materiálů?
Prosazují se v projektu materiály s doloženou Environmentální deklarací o produktu (EPD)?
Využívají se jiné certifikace udržitelnosti materiálů a prvků?

Energetická náročnost

Třída energetické náročnosti budovy dle Průkazu energetické náročnosti budovy
Uvažuje se s efektivním energetickým managementem (měření a pravidelná analýza dat o spotřebách)?
Využívají se obnovitelné zdroje energie (např. solární systém, fotovoltaika)?

Návaznost na okolí

Umožňuje projekt snadné využívání hromadné dopravy?
Podporuje projekt využívání alternativní dopravy (např. cyklo, pěšky apod.)?
Je v blízkém okolí budovy přístup k odpočinkovým přírodním zónám (např. parky)?