245.

Výstava Paměti národa: Za Československo!

Kategorie projektu ‐ Architektonický design, drobná architektura a výtvarné dílo v architektuře

Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo
Jména autorů Monument Office, 3dsense, Post Bellum
Ateliér
Místo realizace Machoňova pasáž, třída Míru 60, Pardubice
Investor Post Bellum, z. ú.
Dodavatel 3dsense, Extended
Datum kolaudace projektu Listopad 2021
Fotograf

Spoluprací neziskové organizace Post Bellum a kreativních studií Monument Office a 3dsense vzniklo v podzemí Machoňovy pasáže v Plzni muzeum nové generace. Jedná se o audiovizuální expozici, která představuje kusy naší historie prostřednictvím osobních příběhů pamětníků z druhé světové války. Hlavním cílem bylo vytvořit prostředí, které nejen podtrhne sílu výstavy, ale je také svou minimalistickou konstrukcí víceúčelové a umožní tak plánované obměny obsahů výstavy bez dalších zásahů. Vznikl tak prostor očištěný od všech nánosů, jehož jemně industriální vzhled v kombinaci s tmavým nábytkem a osvětlením dokreslují atmosféru expozice a nadcházejících výstav. Nejdůležitějším prvkem je samotná expozice. V pěti místnostech je výstava představena pomocí digitálního průvodce, který návštěvníky přivádí k jednotlivým exponátům, pomáhá jim s orientací a koordinuje je tak, aby se vzájemně nerušili. S použitím dotykových obrazovek, rozšířené reality a speciálních komor s kouřovými efekty tak představuje Institut paměti národa muzeum 21. století – místo, kde se můžete dotknout minulosti.

Objekt je památkově chráněný, nebylo tedy možné permanentně zasahovat do konstrukce. Sklepní prostory tedy byly vyčištěny, a díky odhalenému zdivu, železobetonovým stropům a betonové podlaze vznikl prostor, který je připraven sloužit i nadcházejícím výstavám. Navzájem propojené LED osvětlení pracuje se světelnou atmosférou a dokresluje tak prostředí. Dominantou je technologie, která tvoří interaktivní expozici.

Šetrnost budovy

Environmentální certifikace

Typ a dosažená úroveň certifikátu -

Hospodaření s vodou

Využívá se dešťová voda pro zalévání?
Využívá se dešťová voda pro další účely, např. splachování toalet?
Je na budově zelená střecha nebo fasáda?
Využívá se nějak přečištěná šedá voda (např. Z umyvadel a sprch)?

Kvalita vnitřního prostředí

Je dostatek čerstvého vzduchu řízen automatizovaně?
Jsou komfortní teploty v letním a zimním období řízeny automatizovaně?
Je zajištěno přirozené osvětlení ve všech pobytových prostorech?
Je umělé osvětlení řízeno automatizovaně?
Je zajištěna akustická pohoda (zejména doba dozvuku)?
Zahrnuje dispoziční řešení prvky zónování a ergonomie?

Principy cirkulární ekonomiky

Využívá se v projektu recyklovaných materiálů?
Využívá se v projektu recyklovatelných materiálů?
Prosazují se v projektu materiály s doloženou Environmentální deklarací o produktu (EPD)?
Využívají se jiné certifikace udržitelnosti materiálů a prvků?

Energetická náročnost

Třída energetické náročnosti budovy dle Průkazu energetické náročnosti budovy
Uvažuje se s efektivním energetickým managementem (měření a pravidelná analýza dat o spotřebách)?
Využívají se obnovitelné zdroje energie (např. solární systém, fotovoltaika)?

Návaznost na okolí

Umožňuje projekt snadné využívání hromadné dopravy?
Podporuje projekt využívání alternativní dopravy (např. cyklo, pěšky apod.)?
Je v blízkém okolí budovy přístup k odpočinkovým přírodním zónám (např. parky)?