237.

Jihočeské stavení v Miletíně

Kategorie projektu ‐ Rodinný dům

Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo
Jména autorů Barbora Weinzettlová, Jiří Weinzettl/ Atelier 111 architekti
Ateliér
Místo realizace Dolní Miletín 39, 37373 Lišov
Investor manželé Kovačičovi
Dolní Miletín 39, 37373 Lišov
Dodavatel -
Datum kolaudace projektu Červenec 2021
Fotograf

Jak postupovat při výstavbě rodinného domu v jihočeské vesnici obvyklým způsobem?
Sehnat co nejmenší pozemek, ideálně v předpolí velkého statku; Vyšvihnout na něm malý domek čtvercového půdorysu s valbovou střechou a dozdobit jej vínovou betonovou krytinou a modrou nebo zelenkavou fasádou; Obehnat parcelu typovým plotem z obchodního řetězce; Vysadit podél pozemku thúje, oželet tím sice výhled na krajinu, ale konečně nebýt viděn; Zjistit, že dům nepokryje všechny potřeby; Postavit garáž, časem ji přestavět na dvojgaráž; Přistavět zahradní domeček na grilování a sekačky, přístřešek na dřevo; Všechno propojit zámkovou dlažbou

Při návrhu jihočeského stavení v Miletínu jsme už od začátku věděli, že se chceme vymezit výše uvedenému, že chceme vytvořit statečný a jednoznačný objem, který pojme všechny náplně, které od něho rodina vyžaduje. Dům, který nebude potřebovat skrývat se před okolím, aby si vytvořil vlastní intimitu, protože už samo souhmotí determinuje dvůr a zarámuje okolní pole a lesy. Průčelí domu doplní charakter zástavby, nevznikne jen tvrdá hranice „moje za plotem“ a to okolo.

Trojboká usedlost v jednom křídle skýtá technické zázemí, garáž, pracovnu a venkovní kuchyni s krytým sezením. Druhé křídlo, souběžné s přístupovou cestou, zabírá vstup a hlavní obytný prostor převýšený do krovu. Třetí křídlo slouží jako intimní ložnicová část. Ze všech částí domu lze vstoupit do dvora, hlavní obytný prostor je s dvorem propojen kompletně prosklenou stěnou krytou zápražím.

Rodinný dům v Dolním Miletíně je naším manifestem bydlení na vesnici v jižních Čechách. Jeho lapidární hmota se sedlovou střechou vychází z archetypálního tvaru tradičního jihočeského stavení.
Z tradičních staveb v místě obvyklých vychází i materialita: bílé omítané stěny a režné keramické tašky, vtiskující dané krajině jedinečný charakter.

Šetrnost budovy

Environmentální certifikace

Typ a dosažená úroveň certifikátu -

Hospodaření s vodou

Využívá se dešťová voda pro zalévání?
Využívá se dešťová voda pro další účely, např. splachování toalet?
Je na budově zelená střecha nebo fasáda?
Využívá se nějak přečištěná šedá voda (např. Z umyvadel a sprch)?

Kvalita vnitřního prostředí

Je dostatek čerstvého vzduchu řízen automatizovaně?
Jsou komfortní teploty v letním a zimním období řízeny automatizovaně?
Je zajištěno přirozené osvětlení ve všech pobytových prostorech?
Je umělé osvětlení řízeno automatizovaně?
Je zajištěna akustická pohoda (zejména doba dozvuku)?
Zahrnuje dispoziční řešení prvky zónování a ergonomie?

Principy cirkulární ekonomiky

Využívá se v projektu recyklovaných materiálů?
Využívá se v projektu recyklovatelných materiálů?
Prosazují se v projektu materiály s doloženou Environmentální deklarací o produktu (EPD)?
Využívají se jiné certifikace udržitelnosti materiálů a prvků?

Energetická náročnost

Třída energetické náročnosti budovy dle Průkazu energetické náročnosti budovy
Uvažuje se s efektivním energetickým managementem (měření a pravidelná analýza dat o spotřebách)?
Využívají se obnovitelné zdroje energie (např. solární systém, fotovoltaika)?

Návaznost na okolí

Umožňuje projekt snadné využívání hromadné dopravy?
Podporuje projekt využívání alternativní dopravy (např. cyklo, pěšky apod.)?
Je v blízkém okolí budovy přístup k odpočinkovým přírodním zónám (např. parky)?