236.

HAVLÍČKOVA VILA /Muzeum historického a kulturního dědictví

Kategorie projektu ‐ Interiér

Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo
Jména autorů HELENA DAŘBUJÁNOVÁ/ DAD STUDIO
Ateliér
Místo realizace tř. 1. máje 418, Poštorná, 691 41 Břeclav
Investor Nadační fond Moravská krása
Dodavatel Stavitelství Josef Hasil, Lanžhot
Datum kolaudace projektu Březen 2022
Fotograf

HAVLÍČKOVA VILA
aneb
Příběh o vile, kde bylo třeba připravit krásnou formu pro ještě krásnější obsah

ÚVODEM
Monika Vintrlíková pochází z Břeclavi.
Před deseti lety začala budovat fabriku na výrobu kovových dílů pro automobilový průmysl v americké Atlantě. Z vydělaných peněz spolu s manželem podporují aktivity, které zviditelňují moravskou lidovou kulturu u nás i v cizině.
Tyto aktivity se v roce 2020 rozhodli zaštítit založením Nadačního fondu Moravská krása. Hlavním cílem je podporovat tradice jižní Moravy a historii tohoto svébytného regionu tak, aby je převzaly za své i další generace a bohatý moravský folklor neupadl v zapomnění.
Začali také spravovat Havlíčkovu vilu, kterou rodina vlastní a kterou nechal postavit Jan II z Lichtenštejna.
Zde vzniklo nejen sídlo Nadačního fondu Moravská krása, ale hlavně unikátní galerie, prostory pro přednášky, workshopy, promítání, koncerty a také galerijní kavárna.
Manželé Vintrlíkovi zároveň připravují i rozsáhlé úpravy zahrady a její proměnu ve veřejně přístupný prostor a také vybudování zahradního pavilonu, který bude sloužit větším společenským aktivitám nejen nadačního fondu.
V USA spolupracují s krajanskými spolky ve Washingtonu, Chicagu a New Yorku.

Činnosti Nadačního fondu Moravská krása: péče o tradici lidového kroje, o umění lidových maléreček, vyučování dovednosti malování ornamentu a jeho šíření, pořádání folklórních výstav, výtvarných dílen, vyučování tradičních technik, založení sbírkového fondu lidové kultury. Prostřednictvím moderního umění a spoluprací s novodobými umělci propojují kulturní odkaz minulosti se současností, aby dál mohly žít a růst společně tady u nás v Česku i v zahraničí.
V USA spolupracují s krajanskými spolky ve Washingtonu, Chicagu a New Yorku.

Monika Vintrlíková je zároveň naší honorární konzulkou pro stát Georgia.
Neuvěřitelná žena plná energie, neutuchajího enthuziasmu, vizionářka, člověk, kterých není moc a o to víc je třeba si jich vážit a následovat je.

Historie
Pozdně historizující stavbu navrhl lichtenštejnský dvorní architekt Karl Weinbrenner v roce 1900.

Rekonstrukce vily a její nové interiéry
V létě 2021 došlo k rekonstrukci vnitřních prostor vily a realizaci nového interiéru tak, aby vila mohla plnit novou funkci .
Byly odstraněny nepatřičné zásahy z minulých dob.
V interiéru se zachovalo mnoho původních architektonických detailů, které byly ponechány a začleněny do celkového kontextu – arkádové schodiště, výplně okenních a dveřních otvorů, dlažba, původní krov, nápisy od mistrů kominíků na komínových tělesech…

Cílem investora bylo vybudovat v Havlíčkově vile nejen administrativní zázemí nadačního fondu, ale hlavně multifunkční prostory pro jeho rozsáhlou činnost.

Ve všech podlažích vily vznikly rozsáhlé multifunkční galerijní prostory s profesionálním osvětlovacím a výstavním systémem.
Ve vstupním podlaží se nachází malá galerie současného umění a kavárna.
Ve 2. NP je kancelář nadačního fondu, kuchyňka, VIP salonek, univerzální místnost pro workshopy, přednášky a promítání
3. NP - volný prostor s původním krovem, kde byly vybudovány pochozí lávky, umožňující návštěvníkům regulovaný pohyb. Vznikl tu atraktivní prostor pro speciální výstavní instalace.

Materiály, barvy, design
V interiérech vily byly ponechány všechny dveře tak, aby prostory bylo možno využívat multifunkčně.

Barevnost byla zvolena čistá, jemná, moravská, plná vzduchu, slunce a moravské přívětivosti.
Podlahová krytina je vyjma původní dlažby všude stejná - marmoleum barvy slonové kosti. Ve stejné barvě jsou realizovány i malby, nátěry dveří a nová otopná tělesa.
Jediným barevným detailem v interiéru jsou zárubně světle tyrkysové barvy.

Vybavení interiéru je hlavně od českých značek–Master&Master, TON, Helena Dařbujánová, DECHEM, Jiří Pelcl, LUCIS, M&T, ISAN, vše doplněno výtvarnými díly Zlatky Lamrové a Matyáše Chocholy.
Veškeré úpravy byly navrženy a zrealizovány tak, aby vynikl úžasný genius loci této impozantní stavby.

Havlíčkova vila aspiruje na to stát se jednou z nejvýznamnějších kulturně-uměleckých destinací na jižní Moravě.

Šetrnost budovy

Environmentální certifikace

Typ a dosažená úroveň certifikátu nevlastníme

Hospodaření s vodou

Využívá se dešťová voda pro zalévání?
Využívá se dešťová voda pro další účely, např. splachování toalet?
Je na budově zelená střecha nebo fasáda?
Využívá se nějak přečištěná šedá voda (např. Z umyvadel a sprch)?

Kvalita vnitřního prostředí

Je dostatek čerstvého vzduchu řízen automatizovaně?
Jsou komfortní teploty v letním a zimním období řízeny automatizovaně?
Je zajištěno přirozené osvětlení ve všech pobytových prostorech?
Je umělé osvětlení řízeno automatizovaně?
Je zajištěna akustická pohoda (zejména doba dozvuku)?
Zahrnuje dispoziční řešení prvky zónování a ergonomie?

Principy cirkulární ekonomiky

Využívá se v projektu recyklovaných materiálů?
Využívá se v projektu recyklovatelných materiálů?
Prosazují se v projektu materiály s doloženou Environmentální deklarací o produktu (EPD)?
Využívají se jiné certifikace udržitelnosti materiálů a prvků?

Energetická náročnost

Třída energetické náročnosti budovy dle Průkazu energetické náročnosti budovy F
Uvažuje se s efektivním energetickým managementem (měření a pravidelná analýza dat o spotřebách)?
Využívají se obnovitelné zdroje energie (např. solární systém, fotovoltaika)?

Návaznost na okolí

Umožňuje projekt snadné využívání hromadné dopravy?
Podporuje projekt využívání alternativní dopravy (např. cyklo, pěšky apod.)?
Je v blízkém okolí budovy přístup k odpočinkovým přírodním zónám (např. parky)?