244.

SOKEC - Společensko kulturní centrum

Kategorie projektu ‐ Novostavba

Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo
Jména autorů Štěpán Kubíček, Martina Buřičová, Jan Novotný, Jonáš Krýzl
Ateliér
Místo realizace Hrušovany u Brna
Investor obec Hrušovany u Brna, Masarykova 17, 66462 Hrušovany u Brna
starosta Miroslav Rožnovský
Dodavatel Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, 760 01 Zlín
stavbyvedoucí Jakub Noha
Datum kolaudace projektu Srpen 2021
Fotograf

Projekt SOKECU - nového společensko-kulturního centra obce Hrušovany u Brna - vychází z architektonické soutěže, jejímž zadáním byla obnova a aktualizace společensko-kulturního zázemí obce.

Při hledání nového řešení byla zvolena cesta přeměny stávajícího areálu, který je přes svůj žalostný technický stav oblíbeným, živým a velmi potřebným fenoménem. Nachází se v historickém jádru obce, na místě bývalé/zchátralé sokolovny, a tvoří společně se sousedícím obecním úřadem, školou a školkou autentické živé centrum. Jeho umístění, charakter i funkce v rámci obce jsou velmi důležité a je třeba je zachovat, podpořit a aktualizovat v kontextu dnešní- doby a jejích potřeb.

Součástí projektu je také komplexní úprava prostoru Masarykovy ulice. Mezi Sokecem a školou tak vzniká zklidněný, bezpečný předprostor, nádvoří, které podporuje význam tohoto důležitého místa v rámci obce a její komunity.

Soudobá architektonická definice centra společenského, kulturního a sportovního života vychází z jasně definované urbanistické struktury obce, do které se zapojuje. V maximální možné míře respektuje, renovuje a využívá historickou venkovní zahradu se sportovní víceúčelovou plochou a krásnými vzrostlými stromy.

Sál, hospoda, zahrada, hřiště - „oáza“ sloužící ke společnému setkávání všech občanů obce, po celý rok.

Hlavním objektem areálu je Sokec s víceúčelovým sálem, hospodou a dalšími společenskými prostory, logicky umístěný na místě dožilých staveb při Masarykově ulici. Na protilehlém konci zahrady je doplněn objektem Klubovny, která tvoří podium a vyčleňuje část zahrady pro mladé. Dalším objektem podél zahrady je rekonstruovaný Sklad tvořící prostorové zázemí pro klub seniorů.

Pevná a jednoznačná fasáda Sokecu vstupuje do uliční fronty novým měřítkem, které odpovídá významu objektu, zároveň důsledně respektuje okolní výškovou souvislost a přirozeně se do ulice zapojuje.
Dvorní, měkká, uvolněná fasáda s pergolou plynule přechází do zahrady.
Forma navržené architektury je jednoznačná, prostá, důstojná, ideově a typologicky se odkazuje na kvalitu prvorepublikových sokoloven.

Dispoziční a provozní řešení Sokecu vychází ze stávajícího stavu, na který jsou obyvatelé zvyklí. Nové řešení zjednodušuje a pročišťuje vztahy mezi jednotlivými provozy a doplňuje nové.

Návrh uvolňuje střední část dispozice pro sál a hospodu, veškeré servisní prostory a zázemí jsou v bočních dvoupodlažních křídlech přiléhajících ke stavbám sousedních domů na jižní a severní straně. Mezi sálem a hospodou je sloupořadí, celý prostor sálu je obklopen ochozem se servisními prostory, nad restaurací jsou dva menší sály s výhledem na zahradu.
Průchozí vestibul propojující ulici se zahradou je osou, ze které jsou jednotlivé provozy přístupné. Nezávislý vstup mají jednotky krátkodobého ubytování. Hospoda je zásobovaná ze dvora, se zázemím v suterénu, kde je dále umístěn archiv obecního úřadu, sklady a technické zázemí. Pro budoucí využití je navrženo propojení se sousedním objektem Obecního úřadu.

Důsledně je řešena možnost nezávislého provozu jednotlivých funkčních částí domu, zejména pak řešení návaznosti tří hlavních prostor celého areálu – víceúčelového sálu, restaurace a venkovní zahrady. Tyto prostory lze prostým otevřením dveří ve sloupořadí propojit do jednoho velkorysého celku.

Venkovní terasa krytá pergolou je filtrem mezi interiérem restaurace a zahradou.

Zahradě dominuje majestátní lípa čnící vysoko nad celý areál. Podkova stromů obepínajících zahradu je ošetřena, doplněna, zeleň je celkově zkultivována a vybavena venkovními atrakcemi. Centrální plocha areálu, obklopená zeleným svahem, je vybavena novým víceúčelovým povrchem, v očekávání slavností, trhů i sportovních utkání.

Zahrada je ukončená Klubem - zázemím pro mladé. Suterén je využíván jako zvukově i vizuálně izolovaná hudební zkušebna. Horní podlaží Klubu slouží jako koncertní pódium nebo promítací plátno.

Ve zdi mezi zahradou Sokecu a sousedící školky a stojí objekt Skladu, který vznikl přestavbou ze stávajícího dvorního stavení. Ve Skladu je uchováváno vybavení pro zahradu, různé slavnosti, táborové skupiny. V tomto objektu je také spolkový společenský prostor umožňující otevření do zahrady.

Šetrnost budovy

Environmentální certifikace

Typ a dosažená úroveň certifikátu -

Hospodaření s vodou

Využívá se dešťová voda pro zalévání?
Využívá se dešťová voda pro další účely, např. splachování toalet?
Je na budově zelená střecha nebo fasáda?
Využívá se nějak přečištěná šedá voda (např. Z umyvadel a sprch)?

Kvalita vnitřního prostředí

Je dostatek čerstvého vzduchu řízen automatizovaně?
Jsou komfortní teploty v letním a zimním období řízeny automatizovaně?
Je zajištěno přirozené osvětlení ve všech pobytových prostorech?
Je umělé osvětlení řízeno automatizovaně?
Je zajištěna akustická pohoda (zejména doba dozvuku)?
Zahrnuje dispoziční řešení prvky zónování a ergonomie?

Principy cirkulární ekonomiky

Využívá se v projektu recyklovaných materiálů?
Využívá se v projektu recyklovatelných materiálů?
Prosazují se v projektu materiály s doloženou Environmentální deklarací o produktu (EPD)?
Využívají se jiné certifikace udržitelnosti materiálů a prvků?

Energetická náročnost

Třída energetické náročnosti budovy dle Průkazu energetické náročnosti budovy B
Uvažuje se s efektivním energetickým managementem (měření a pravidelná analýza dat o spotřebách)?
Využívají se obnovitelné zdroje energie (např. solární systém, fotovoltaika)?

Návaznost na okolí

Umožňuje projekt snadné využívání hromadné dopravy?
Podporuje projekt využívání alternativní dopravy (např. cyklo, pěšky apod.)?
Je v blízkém okolí budovy přístup k odpočinkovým přírodním zónám (např. parky)?