217.

Kavárna Noutonice

Kategorie projektu ‐ Rekonstrukce

Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo
Jména autorů OBJEKTOR ARCHITEKTI s.r.o. | MgA. Václav Šuba a MgA. Jakub Červenka; MgA. Tereza Scheibová
Ateliér
Místo realizace Noutonice
Investor VERALE s.r.o.
Dodavatel AFILADERA s.r.o.
Datum kolaudace projektu Únor 2021
Fotograf

Severozápadně od Prahy se nachází mnoho obcí, které se postupně začínají probouzet k životu. Jednou z nich jsou Noutonice. Blízkost hradu Okoř, romantická krajina, ale i dostupnost Prahy jsou výborné výchozí podmínky, jak do obce přitáhnout nové obyvatele i turisty. Investor v okolí dlouhodobě postrádal podnik, kde by se dalo neformálně posedět, příjemně se občerstvit, zastavit na skleničku. Dnes je provozovatelem kavárny U Žlabu, která je první vlaštovkou pestré architektonické budoucnosti obce. Adaptace historické budovy statku na kavárnu s dvorem navazuje na přilehlý jezdecký areál. Hlavní děj se odehrává za vraty bývalého statku, kde poloveřejný prostor supluje roli nefunkční návsi. Dvůr je vytyčen žulovou zádlažbou, v jejímž těžišti je zasazena vzrostlá lípa, kolem které se odehrává neformální život kavárny. To vše na pozadí koňských stájí, které dokreslují atmosféru venkovského stavení.

Vnitřní dispozice nedoznala mnoha změn. Přibyla hmota zázemí pro zaměstnance, které se do stávajícího domu již dispozičně nevešla. Tektonicky působivé prostory jsme očistili od nánosů času. Ten se do nich pomalu vrací postupným zabydlováním interiéru svým provozovatelem. Důležitým funkčním prvkem pro obsluhu dvora byl návrh nového otvoru výdejního okna. Při zahájení stavebních prací se zjistilo, že toto okno už na místě historicky stálo. Asi je vše, jak má být.

Šetrnost budovy

Environmentální certifikace

Typ a dosažená úroveň certifikátu -

Hospodaření s vodou

Využívá se dešťová voda pro zalévání?
Využívá se dešťová voda pro další účely, např. splachování toalet?
Je na budově zelená střecha nebo fasáda?
Využívá se nějak přečištěná šedá voda (např. Z umyvadel a sprch)?

Kvalita vnitřního prostředí

Je dostatek čerstvého vzduchu řízen automatizovaně?
Jsou komfortní teploty v letním a zimním období řízeny automatizovaně?
Je zajištěno přirozené osvětlení ve všech pobytových prostorech?
Je umělé osvětlení řízeno automatizovaně?
Je zajištěna akustická pohoda (zejména doba dozvuku)?
Zahrnuje dispoziční řešení prvky zónování a ergonomie?

Principy cirkulární ekonomiky

Využívá se v projektu recyklovaných materiálů?
Využívá se v projektu recyklovatelných materiálů?
Prosazují se v projektu materiály s doloženou Environmentální deklarací o produktu (EPD)?
Využívají se jiné certifikace udržitelnosti materiálů a prvků?

Energetická náročnost

Třída energetické náročnosti budovy dle Průkazu energetické náročnosti budovy
Uvažuje se s efektivním energetickým managementem (měření a pravidelná analýza dat o spotřebách)?
Využívají se obnovitelné zdroje energie (např. solární systém, fotovoltaika)?

Návaznost na okolí

Umožňuje projekt snadné využívání hromadné dopravy?
Podporuje projekt využívání alternativní dopravy (např. cyklo, pěšky apod.)?
Je v blízkém okolí budovy přístup k odpočinkovým přírodním zónám (např. parky)?