216.

Polyfunkční dům Kamenná, Zlín

Kategorie projektu ‐ Novostavba

Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo
Jména autorů Helena Hovorková, foto Jan Urbášek
Ateliér
Místo realizace Kamenná 1745, 76001 Zlín
Investor soukromý
Dodavatel Zednictví Krejsa, s.r.o.
Datum dokončení / kolaudace projektu Říjen 2021
Fotograf

Stavba se nachází v širším centru města, na hranici zástavby samostatnými rodinnými domy. Pozemek těsně navazuje na okolní objekty, proto bylo třeba hledat formu, která vhodně doplní stávající rodinné domy, včetně zachování soukromí okolního bydlení.
Tyto faktory, vazba na okolní stavby a respekt jejich soukromí, dávají vzniknout celkové formě objektu - výškové i konstrukční řešení navazuje na sousední dům, orientace vnitřních prostor je výhradně do ulice a zahradní části. Pro udržení intimity sousedního bydlení je navržen plný štít objektu i balkon s lamelami omezujícími pohled na vedlejší dům a zahradu.
Dispoziční řešení reflektuje jednoduchý otevřený kancelářský prostor v nadzemní části. Spodní podlaží pracuje se svažitým terénem a umožňuje komfortní užívání soukromé relaxační části s přirozeným osvětlením.

Budova je navržena v jednoduchém technickém řešení, jako zděná stavba s železobetonovými pohledovými stropy a přiznaným krovem.
Provětrávaná fasáda a venkovní žaluzie zajišťují tepelnou stabilitu. Užití intenzivní zelené střechy nad pozemním podlažím v zahradní části opticky rozšiřuje zelenou část pozemku, zároveň zajišťuje retenci a snižuje nároky na retenční nádrž.
Vytápění je zajištěno plynovým kotlem a nástěnnými radiátory, chlazení pak klimatizačními jednotkami.
Barevné a materiálové řešení interiéru v jemných tónech dává vyniknout černému kovovému schodišti a ostatním výrazným prvkům zařízení.

Šetrnost budovy

Environmentální certifikace

Typ a dosažená úroveň certifikátu -

Hospodaření s vodou

Využívá se dešťová voda pro zalévání?
Využívá se dešťová voda pro další účely, např. splachování toalet?
Je na budově zelená střecha nebo fasáda?
Využívá se nějak přečištěná šedá voda (např. Z umyvadel a sprch)?

Kvalita vnitřního prostředí

Je dostatek čerstvého vzduchu řízen automatizovaně?
Jsou komfortní teploty v letním a zimním období řízeny automatizovaně?
Je zajištěno přirozené osvětlení ve všech pobytových prostorech?
Je umělé osvětlení řízeno automatizovaně?
Je zajištěna akustická pohoda (zejména doba dozvuku)?
Zahrnuje dispoziční řešení prvky zónování a ergonomie?

Principy cirkulární ekonomiky

Využívá se v projektu recyklovaných materiálů?
Využívá se v projektu recyklovatelných materiálů?
Prosazují se v projektu materiály s doloženou Environmentální deklarací o produktu (EPD)?
Využívají se jiné certifikace udržitelnosti materiálů a prvků?

Energetická náročnost

Třída energetické náročnosti budovy dle Průkazu energetické náročnosti budovy C
Uvažuje se s efektivním energetickým managementem (měření a pravidelná analýza dat o spotřebách)?
Využívají se obnovitelné zdroje energie (např. solární systém, fotovoltaika)?

Návaznost na okolí

Umožňuje projekt snadné využívání hromadné dopravy?
Podporuje projekt využívání alternativní dopravy (např. cyklo, pěšky apod.)?
Je v blízkém okolí budovy přístup k odpočinkovým přírodním zónám (např. parky)?