209.

Revitalizace náměstí u Rabenštejnské věže

Kategorie projektu ‐ Architektonický design, drobná architektura a výtvarné dílo v architektuře

Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo
Jména autorů Jiří Vele, Michal Trpák, Kateřina Nováková / Scoolpt, s.r.o.
Ateliér
Místo realizace Panská 5, 370 01 České Budějovice
Investor Statutární město České Budějovice
Dodavatel Scoolpt, s.r.o.
Datum kolaudace projektu Březen 2022
Fotograf

Cílem projektu bylo revitalizovat náměstí před Rabenštejnskou věží a poskytnout více prostoru pro kulturní vyžití. Prvotní idea byla zpracovaná studenty FA ČVUT v rámci experimentálního atelieru a výsledný návrh vytvořila firma Scoolpt pomocí 3D tisku betonu a CNC technologie. Design reaguje na historickou výstavbu volbou materiálů a poskytuje kontrast v použité technologii, kterou nové objekty vznikaly. Bývalé parkoviště bylo nahrazeno podiem s novým sezením.

Mobiliář je 3D vytištěný z betonu doplněný dřevěnými lamelami, řezanými na CNC strojích. Byl kladen důraz na využití nových technologiích, díky kterým vzniká kontrast s tradiční výstavbou v okolí.

Šetrnost budovy

Environmentální certifikace

Typ a dosažená úroveň certifikátu -

Hospodaření s vodou

Využívá se dešťová voda pro zalévání?
Využívá se dešťová voda pro další účely, např. splachování toalet?
Je na budově zelená střecha nebo fasáda?
Využívá se nějak přečištěná šedá voda (např. Z umyvadel a sprch)?

Kvalita vnitřního prostředí

Je dostatek čerstvého vzduchu řízen automatizovaně?
Jsou komfortní teploty v letním a zimním období řízeny automatizovaně?
Je zajištěno přirozené osvětlení ve všech pobytových prostorech?
Je umělé osvětlení řízeno automatizovaně?
Je zajištěna akustická pohoda (zejména doba dozvuku)?
Zahrnuje dispoziční řešení prvky zónování a ergonomie?

Principy cirkulární ekonomiky

Využívá se v projektu recyklovaných materiálů?
Využívá se v projektu recyklovatelných materiálů?
Prosazují se v projektu materiály s doloženou Environmentální deklarací o produktu (EPD)?
Využívají se jiné certifikace udržitelnosti materiálů a prvků?

Energetická náročnost

Třída energetické náročnosti budovy dle Průkazu energetické náročnosti budovy
Uvažuje se s efektivním energetickým managementem (měření a pravidelná analýza dat o spotřebách)?
Využívají se obnovitelné zdroje energie (např. solární systém, fotovoltaika)?

Návaznost na okolí

Umožňuje projekt snadné využívání hromadné dopravy?
Podporuje projekt využívání alternativní dopravy (např. cyklo, pěšky apod.)?
Je v blízkém okolí budovy přístup k odpočinkovým přírodním zónám (např. parky)?