207.

vila Černošice

Kategorie projektu ‐ Rodinný dům

Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo
Jména autorů Lukáš Ehl, Tomáš Koumar, Alena Šrámková / EHL & KOUMAR ARCHITEKTI s.r.o.
Ateliér
Místo realizace Střední 2348
252 28 Černošice
Investor soukromá osoba
Dodavatel Sping stav, spol. s r. o.
Datum dokončení / kolaudace projektu Leden 2021
Fotograf

Dům je umístěn v horní části úzkého svažitého pozemku s krásnými výhledy do údolí Berounky. Jeho dispozice je proto navržena s podélným schodištěm při jihovýchodní fasádě a velkorysým obytným prostorem v přízemí. Z něj se sestupuje do zahrady a pracovny v suterénu doplněné technickým zázemím domu. V patře jsou umístěny ložnice s dvěma koupelnami a možností výstupu na střechu po vnějším schodišti.

Jednoduchá hmota domu je doplněna půlkruhovou apsidou na severozápadní straně, která v úrovni přízemí přechází v terasu obytného prostoru. Dům má režný cihelný obklad v tmavé barevnosti, jeho těžká fasáda se otvírá velkými otvory do zahrady a do výhledů do údolí. Jihovýchodní fasáda svým tvarem i prosklením sleduje přirozený sklon terénu a vnitřní schodiště.

Rodinný dům je navržen jako monolitická železobetonová konstrukce. Nosné svislé konstrukce tvoří obvodové železobetonové stěny doplněné nosným sloupem uprostřed dispozice. Stropní desky jsou také železobetonové monolitické.

Obvodový plášť domu je navržen z děrovaných lícových cihel NF 240/115/71 mm. Mezi přizdívkou a nosnou obvodovou stěnou je navržená tepelná izolace EPS tl. 160 mm. s větranou mezerou 40 mm.

Zdrojem tepla a je tepelné čerpadlo vzduch/voda doplněné krbovými kamny v přízemí.

Šetrnost budovy

Environmentální certifikace

Typ a dosažená úroveň certifikátu -

Hospodaření s vodou

Využívá se dešťová voda pro zalévání?
Využívá se dešťová voda pro další účely, např. splachování toalet?
Je na budově zelená střecha nebo fasáda?
Využívá se nějak přečištěná šedá voda (např. Z umyvadel a sprch)?

Kvalita vnitřního prostředí

Je dostatek čerstvého vzduchu řízen automatizovaně?
Jsou komfortní teploty v letním a zimním období řízeny automatizovaně?
Je zajištěno přirozené osvětlení ve všech pobytových prostorech?
Je umělé osvětlení řízeno automatizovaně?
Je zajištěna akustická pohoda (zejména doba dozvuku)?
Zahrnuje dispoziční řešení prvky zónování a ergonomie?

Principy cirkulární ekonomiky

Využívá se v projektu recyklovaných materiálů?
Využívá se v projektu recyklovatelných materiálů?
Prosazují se v projektu materiály s doloženou Environmentální deklarací o produktu (EPD)?
Využívají se jiné certifikace udržitelnosti materiálů a prvků?

Energetická náročnost

Třída energetické náročnosti budovy dle Průkazu energetické náročnosti budovy B
Uvažuje se s efektivním energetickým managementem (měření a pravidelná analýza dat o spotřebách)?
Využívají se obnovitelné zdroje energie (např. solární systém, fotovoltaika)?

Návaznost na okolí

Umožňuje projekt snadné využívání hromadné dopravy?
Podporuje projekt využívání alternativní dopravy (např. cyklo, pěšky apod.)?
Je v blízkém okolí budovy přístup k odpočinkovým přírodním zónám (např. parky)?