205.

Rekonstrukce rodinného domu - fasáda a vnitřní dispozice

Kategorie projektu ‐ Rekonstrukce

Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo
Jména autorů Ing. arch. Miroslav Gebas
Ateliér
Místo realizace Kopaniny 47, Popůvky
Investor Josef Orálek
Kopaniny 47, Popůvky
Dodavatel stavba - Stavitelství Jeneš s.r.o.
interiér - Sargánek spol.s r.o.
Datum kolaudace projektu Leden 2021
Fotograf

Nově zrekonstruovaný rodinný dům se nachází na okraji Brna. Rodinný dům je koncipovaný pro 1 rodinu, tedy maximálně 4 osoby. Jedná se o 1 podlažní dům s podkrovím.
Majitelé si přáli designově podařený dům, technologicky vyspělý a zároveň jednoduchý a snadno udržovatelný.
Předmětem rekonstrukce bylo zateplení fasády, výměna střešní krytiny, výměna oken a dveří a změna dispozic vybouráním nenosných příček. Došlo tedy k propojení kuchyně, jídelny a obývacího pokoje. Dominantou obývacího pokoje jsou velká okna s výhledem do zahrady a přímým vstupem na terasu s bazénem.
Celý prostor tedy působí světle a vzdušně. Další změnou bylo oddělení koupelny a wc.
Dům je vytápěn tepelným čerpadlem.
K domu paří 3 parkovací stání na zpevněných plochách.
Konečný návrh interieru provedla firma Sargánek spol.s r.o. v souladu s návrhem architektů Gebas atelier.
Dominují zde přírodní barvy – bílá, šedá, antracitová a dřevo.

V rámci navrhovaných stavebních úprav došlo k dispozičním změnám v objektu, ale nezměnil se charakter jeho užívání.
Došlo k výměně střešní krytiny a výměně stávajících klempířských prvků, střešních žlabů a střešních svodů. Stávající betonové krytina byla nahrazena plechovou falcovanou krytinou. Stávající žlaby byly nahrazeny novými hranatými žlaby svedenými v předsazené
části nové fasády. Likvidace dešťových vod zůstala stávající. V rámci stavebních úprav došlo k zateplení pláště budovy kontaktním zateplovacím systémem ETICS MW. Jako izolant byla
použita minerální izolace v tloušťkách 160. V těchto tloušťkách byla také zateplena soklová část objektu (izolant extrudovaný polystyrén).
Okna jsou s rámy v barvě antracit a izolačními trojskly. Detail ukončení ETICS soklu u okapového chodníku byl proveden zatažením ETICS pod okapový chodník. V této soklové části byl pro zateplení použit jako izolant extrudovaný polystyren. Omítka v soklové části byla ošetřena hydrofobizačním nátěrem.
Byla vytvořena nová dispozice vybouráním nenosných příček. Došlo k propojení jídelny s kuchyní a obývacím prostorem. Nová dispozice byla také docílena oddělením WC a koupelny. V rámci nově vytvořených dispozic byla provedena úprava stávající elektroinstalace.

Šetrnost budovy

Environmentální certifikace

Typ a dosažená úroveň certifikátu -

Hospodaření s vodou

Využívá se dešťová voda pro zalévání?
Využívá se dešťová voda pro další účely, např. splachování toalet?
Je na budově zelená střecha nebo fasáda?
Využívá se nějak přečištěná šedá voda (např. Z umyvadel a sprch)?

Kvalita vnitřního prostředí

Je dostatek čerstvého vzduchu řízen automatizovaně?
Jsou komfortní teploty v letním a zimním období řízeny automatizovaně?
Je zajištěno přirozené osvětlení ve všech pobytových prostorech?
Je umělé osvětlení řízeno automatizovaně?
Je zajištěna akustická pohoda (zejména doba dozvuku)?
Zahrnuje dispoziční řešení prvky zónování a ergonomie?

Principy cirkulární ekonomiky

Využívá se v projektu recyklovaných materiálů?
Využívá se v projektu recyklovatelných materiálů?
Prosazují se v projektu materiály s doloženou Environmentální deklarací o produktu (EPD)?
Využívají se jiné certifikace udržitelnosti materiálů a prvků?

Energetická náročnost

Třída energetické náročnosti budovy dle Průkazu energetické náročnosti budovy B
Uvažuje se s efektivním energetickým managementem (měření a pravidelná analýza dat o spotřebách)?
Využívají se obnovitelné zdroje energie (např. solární systém, fotovoltaika)?

Návaznost na okolí

Umožňuje projekt snadné využívání hromadné dopravy?
Podporuje projekt využívání alternativní dopravy (např. cyklo, pěšky apod.)?
Je v blízkém okolí budovy přístup k odpočinkovým přírodním zónám (např. parky)?