198.

Dům s výměnkem/ Rodinný dům v Rybí

Kategorie projektu ‐ Novostavba

Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo
Jména autorů Kocián&Liška architekti
Ateliér
Místo realizace Rybí
Investor soukromý
Dodavatel Richard Kovář
Datum kolaudace projektu Duben 2021
Fotograf

Zelená louka, která nemá téměř žádnou sousední zástavbu, jenž by jasně definovala strukturu a tvarosloví. V relativní blízkosti se nachází dvě katalogové dřevostaby se sedlovou střechou, zbytek okolní zástavby je mix rozličných typů rodinných domů z různých období. Odpověď na otázku “jak by měl dům vypadat?” v tomto případě nebývá jednoduchá. Vzhledem k rozpočtu, nabitému stavebnímu programu a také požadovanému konstrukčnímu systému dřevostavby v návrhu pracujeme s racionálním přístupem – opakováním konstrukčních prvků.
Na hranici vymezených ochranných pásem umisťujeme dva do sebe vetknuté tubusy se sedlovými střechami. Základní tvar domu se tak na první pohled jeví jako tradiční podbeskydská zástavba, což jsou drobné jednopodlažní domky se sedlovou střechou. Dvě křídla, které budou přirozeně oddělovat provoz budoucího výminku pro prarodiče a provoz pro samotnou rodinu. Hmoty vytváří jakési uzavření od severu a rozevírají se do privátního dvora s výhledy do přilehlého lesa. Dvůr lemují ochozy, na kterých je možné díky krytí přesahem střechy celoročně relaxovat a poslouchat zurčení blízkého potoka, šumění lesa nebo třeba jen vzdálený ruch běžného vesnického života. Slunce je v letních měsících stíněno masivními stromy kolem potoka, v zimě paprsky procházejí mezi větvemi stromů až do domu.

Materiály
Ocel - sloupky, na kterých je umístěno obytné křídlo rodiny
- plechová krytina a klempířské prvky z lakovaného hliníku

Dřevo - v interiéru - smrkové biodesky v šikminách, sádrokarton
- v konstrukci - smrkové řezivo/KVH profily, zákopy z konstrukčních OSB desek
- na fasádě - opalované smrkové desky
- okenní a dveřní výplně - rámy z napojovaného smrku v přírodním odstínu

Šetrnost budovy

Environmentální certifikace

Typ a dosažená úroveň certifikátu -

Hospodaření s vodou

Využívá se dešťová voda pro zalévání?
Využívá se dešťová voda pro další účely, např. splachování toalet?
Je na budově zelená střecha nebo fasáda?
Využívá se nějak přečištěná šedá voda (např. Z umyvadel a sprch)?

Kvalita vnitřního prostředí

Je dostatek čerstvého vzduchu řízen automatizovaně?
Jsou komfortní teploty v letním a zimním období řízeny automatizovaně?
Je zajištěno přirozené osvětlení ve všech pobytových prostorech?
Je umělé osvětlení řízeno automatizovaně?
Je zajištěna akustická pohoda (zejména doba dozvuku)?
Zahrnuje dispoziční řešení prvky zónování a ergonomie?

Principy cirkulární ekonomiky

Využívá se v projektu recyklovaných materiálů?
Využívá se v projektu recyklovatelných materiálů?
Prosazují se v projektu materiály s doloženou Environmentální deklarací o produktu (EPD)?
Využívají se jiné certifikace udržitelnosti materiálů a prvků?

Energetická náročnost

Třída energetické náročnosti budovy dle Průkazu energetické náročnosti budovy B
Uvažuje se s efektivním energetickým managementem (měření a pravidelná analýza dat o spotřebách)?
Využívají se obnovitelné zdroje energie (např. solární systém, fotovoltaika)?

Návaznost na okolí

Umožňuje projekt snadné využívání hromadné dopravy?
Podporuje projekt využívání alternativní dopravy (např. cyklo, pěšky apod.)?
Je v blízkém okolí budovy přístup k odpočinkovým přírodním zónám (např. parky)?