196.

Lihovar s pěstitelskou pálenicí

Kategorie projektu ‐ Novostavba

Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo
Jména autorů MgA. Tereza Scheibová; MgA. Václav Šuba a MgA. Jakub Červenka | OBJEKTOR ARCHITEKTI s.r.o.
Ateliér
Místo realizace Svijanský Újezd
Investor Ondřej Dlabola, Kateřina Dlabolová | DLABKA Distillery
Dodavatel Jednotlivý subdodavatelé
Datum dokončení / kolaudace projektu Únor 2021
Fotograf

Ondřej s Kateřinou se po letech praxe v bankovním sektoru rozhodli jít za svým snem - vybudovat vlastní lihovar. V malebném kraji Českého Ráje koupili historickou usedlost se vzrostlými sady. Toho času se na pozemku nacházely tři původní objekty v zanedbaném stavu, se kterým si investoři nevěděli rady a oslovili architekty. Cíl zněl jasně, uprostřed jabloňových sadů navrhnout pěstitelskou pálenici s rodinným bydlením.

Rozhodli jsme se pro zachování stávajícího a osvědčeného urbanistického řešení. Trojúhelníkové uspořádání půdorysných stop domů reaguje na potřeby provozu, orientaci ke světovým stranám a průhledy do krajiny. Změna typologie si vyžádala aktualizaci hmoty, která pracuje s výškovými rozdíly stávajícího terénu. Lihovar využívá konfigurace terénu pro technologický postup – přípravu ovoce v patře, nasávání a výpal kvasu v přízemí. Vysazení stromu ve středu dává vyniknout centrálnímu dvoru a dodává prostoru příjemnou energii. V přízemí jsme navrhli železobetonový monolit; v patře subtilní fošinkovou dřevostavbu.

První nadzemní podlaží je navrženo jako železobetonová konstrukce, která se uplatňuje v interiéru stavby. Konstrukce je kontaktně zateplena minerální tepelnou izolací, s finální povrchovou úpravou zateplení v silikonové omítce šedé barvy. Konstrukční systém 1.NP je převážně podélný, stěnový s jednou vnitřní podélnou stěnou a dvěma příčnými stěnami. Podélná stěna rozděluje objekt na dva trakty 1,8 + 5,5m, v užším traktu je snížený strop pro instalační šachtu. Rozponově širší trakt je zastropený ŽB trámovým stropem. Nad prostorem u kotlů je ŽB trámový strop vynechán a je tak vytvořen průhled až do krovu 2.NP. Druhé nadzemní podlaží je navrženo jako subtilní dřevostavba, která je uskočená směrem do dispozice a opticky tak celou stavbu zmenšuje. Fasáda ve druhém podlaží je navržená jako přírodní z pohledových latí. Konstrukční systém 2.NP je stěnový s několika příčnými prvky jednak z monolitického betonu a jednak z dřevěných prostorových konstrukcí. Zavětrování střechy je provedeno vrcholovým vazníkem, vazníky po delších stranách objektu a systémem křižných ocelových táhel. Po obvodě objektu je k ŽB konstrukci 1.NP naležato kotvena fošna 60/160mm á 0,5m kotvou M12. Fošna je chráněna před povětrnostními vlivy a od ŽB konstrukce oddělena pásem hydroizolace. V místě vrat je fošna vynechána. Prvky stěn jsou převážně fošny 60/160 mm á 0,625 m (rastr 0,625 m respektuje rozměry krycích desek), rohové sloupky a více namáhané sloupky (např. ostění vrat) jsou 160/160 mm. Na sloupcích je proveden dřevěný věnec z trámu 160/160mm, který je v místě vrat zvýšen o 50mm kvůli podjezdné výšce (2,4m od podlahy). Prvky krovu jsou krokve 130/160mm svázané kleštinami 2x 60/160mm. Vzdálenost vazeb je cca 1,1m. Pro správnou funkci (tuhost a stabilitu) stěn dřevostavby byly provedeny ztužující prvky.
Střecha je zavětrována jednak vrcholovým vazníkem, tj. vrcholová vaznice, trám uložený kolmo nad kleštinami a vzpěry a sloupky – vše v dimenzích 130/130mm (z pohledových a konstrukčních důvodů, nikoliv z hlediska dimenzačních). Vzájemně jsou prvky propojeny oboustranně přiloženým kotevním plechem s dírami pro svorníky M16. Dalším ztužujícím prvkem je vazník v rovině střechy souběžně s dřevěným podélným věncem. Jedná se o systém ztužení , kdy spodní pás tvoří dřevěný věnec 160/160 mm, horní pás je doplněn mezi krokve trámky 80/80 mm, svislice tvoří krokve a diagonály opět doložené trámky 80/80 mm.

Šetrnost budovy

Environmentální certifikace

Typ a dosažená úroveň certifikátu -

Hospodaření s vodou

Využívá se dešťová voda pro zalévání?
Využívá se dešťová voda pro další účely, např. splachování toalet?
Je na budově zelená střecha nebo fasáda?
Využívá se nějak přečištěná šedá voda (např. Z umyvadel a sprch)?

Kvalita vnitřního prostředí

Je dostatek čerstvého vzduchu řízen automatizovaně?
Jsou komfortní teploty v letním a zimním období řízeny automatizovaně?
Je zajištěno přirozené osvětlení ve všech pobytových prostorech?
Je umělé osvětlení řízeno automatizovaně?
Je zajištěna akustická pohoda (zejména doba dozvuku)?
Zahrnuje dispoziční řešení prvky zónování a ergonomie?

Principy cirkulární ekonomiky

Využívá se v projektu recyklovaných materiálů?
Využívá se v projektu recyklovatelných materiálů?
Prosazují se v projektu materiály s doloženou Environmentální deklarací o produktu (EPD)?
Využívají se jiné certifikace udržitelnosti materiálů a prvků?

Energetická náročnost

Třída energetické náročnosti budovy dle Průkazu energetické náročnosti budovy
Uvažuje se s efektivním energetickým managementem (měření a pravidelná analýza dat o spotřebách)?
Využívají se obnovitelné zdroje energie (např. solární systém, fotovoltaika)?

Návaznost na okolí

Umožňuje projekt snadné využívání hromadné dopravy?
Podporuje projekt využívání alternativní dopravy (např. cyklo, pěšky apod.)?
Je v blízkém okolí budovy přístup k odpočinkovým přírodním zónám (např. parky)?