195.

Památník Zámeček

Kategorie projektu ‐ Novostavba

Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo
Jména autorů Vít Podráský, Jan Žalský
Ateliér
Místo realizace Průmyslová 558, 533 01 Pardubice IV
Investor Statutární město Pardubice
Dodavatel SKOS s.r.o.
Datum kolaudace projektu Září 2021
Fotograf

Nové muzeum a související krajinářské úpravy pietního území Národní kulturní památky Zámeček - místa nacistického popraviště - připomínají temné události léta 1942, kdy zde bylo v rámci heydrichiády zavražděno 194 lidí včetně obyvatel osady Ležáky.

Důvod, proč popraviště vzniklo právě zde, nespočíval jen v jeho tehdejším situování ve vojenském areálu kolem Larishovy vily, v níž gestapo zřídilo své místní sídlo, či výjimečné morfologii (písečný val), ale také v jeho odlehlosti a sevřenosti díky okolním lesům.

Poválečný vývoj však tato specifika zastřel. Došlo k odtržení popraviště od vily a změnilo se i místo samotné. Val zarostl a původní pás lesa přerušily době vzniku poplatné parkové úpravy. Ani expozice neodpovídala významu místa. Souvislosti se vytratily. Scházela důstojnost.

Předně bylo odstraněno oplocení areálu, což jej propojilo se sousedním parkem a umožnilo nový přístup v jeho hlavní ose. Písečný val byl remodelován a les dosázen v místech, kde se nacházel v době poprav.

Východiskem nové kompozice se poté stal pomník z roku 1949. Jednotící linie společně s ním nově integruje jak muzeum, tak stupně na sezení při pietních setkáních.

Vlastní muzeum je umístěno v zemi, vklíněno mezi stromy. Nechce konkurovat pomníku. Betonový odlitek se ztrácí pod zelenou střechou přecházející v okolní louku. Stává se spíše landartem než skutečným domem.

Charakterová různorodost jednotlivých výstavních prostor pak vytváří podklad pro tematické celky okružní expozice, které pracují jak s dobovými fyzickými exponáty a archiváliemi, tak především s množstvím audiovizuálních a multimediálních prvků.

libreto expozice: Vojtěch Kyncl, Blanka Zubáková
grafické řešení: Jana Jebavá / Studio Datle
filmy: Václav Hron, Viktor Portel, Jan Vidlička
dodavatel expozice: PROTVAR, s. r. o.

fotografie: Ondřej Bouška

Budova je založena na železobetonové desce se třemi výškovými úrovněmi, přičemž nejnižší z nich vzhledem ke zjištěné hladině podzemní vody spočívá na betonových studnách.

Fasádu tvoří sendvičová konstrukce (železobeton - tepelná izolace - železobeton). Podél dvou stran budovy vede přístupová rampa s opěrnými zdmi, které navazují na původní pomník. Střecha je rovněž železobetonová, zelená se směsí lučního kvítí.

Stejně jako exteriér je i interiér proveden z pohledového betonu. Jednotlivé části expozice oddělené vloženými chodbami s rampami jsou zdůrazněny specifickými výrazovými prostředky, jako jsou robustní ocelové dveře, masivní dřevěné lavice, šikmá hliněná podlaha a prvky ze surového železa (vitríny), pozinku (dveře, stůl v expozici) a voděvzdorné překližky (nábytek).

Vzhledem k absenci okenních otvorů je dům větrán nuceně, pouze foyer je větráno rozměrným střešním světlíkem. Vzhledem k charakteru fyzických exponátů, které vyžadují stálé klimatické podmínky, je pak dům vybaven samostatným vzduchotechnickým okruhem s potřebnými teplotními a vlhkostními parametry.

Budova je vytápěna tepelným čerpadlem země-voda (vrty) s podlahovými rozvody. Z hlediska požární bezpečnosti má dům dvě únikové cesty - přístupovou rampu a únikové schodiště umístěné v protějším rohu, které je řešeno formou podzemního tunelu, který podchází přístupovou rampu.

Audiovizuální a multimediální prvky jsou společně s osvětlením expozice a dalšími samostatnými okruhy ovládány přes uživatelské rozhraní umožňující plně automatické nebo individuální nastavení.

Šetrnost budovy

Environmentální certifikace

Typ a dosažená úroveň certifikátu -

Hospodaření s vodou

Využívá se dešťová voda pro zalévání?
Využívá se dešťová voda pro další účely, např. splachování toalet?
Je na budově zelená střecha nebo fasáda?
Využívá se nějak přečištěná šedá voda (např. Z umyvadel a sprch)?

Kvalita vnitřního prostředí

Je dostatek čerstvého vzduchu řízen automatizovaně?
Jsou komfortní teploty v letním a zimním období řízeny automatizovaně?
Je zajištěno přirozené osvětlení ve všech pobytových prostorech?
Je umělé osvětlení řízeno automatizovaně?
Je zajištěna akustická pohoda (zejména doba dozvuku)?
Zahrnuje dispoziční řešení prvky zónování a ergonomie?

Principy cirkulární ekonomiky

Využívá se v projektu recyklovaných materiálů?
Využívá se v projektu recyklovatelných materiálů?
Prosazují se v projektu materiály s doloženou Environmentální deklarací o produktu (EPD)?
Využívají se jiné certifikace udržitelnosti materiálů a prvků?

Energetická náročnost

Třída energetické náročnosti budovy dle Průkazu energetické náročnosti budovy B
Uvažuje se s efektivním energetickým managementem (měření a pravidelná analýza dat o spotřebách)?
Využívají se obnovitelné zdroje energie (např. solární systém, fotovoltaika)?

Návaznost na okolí

Umožňuje projekt snadné využívání hromadné dopravy?
Podporuje projekt využívání alternativní dopravy (např. cyklo, pěšky apod.)?
Je v blízkém okolí budovy přístup k odpočinkovým přírodním zónám (např. parky)?