191.

KOMUNITNÍ CENTRUM SKÁLA

Kategorie projektu ‐ Rekonstrukce

Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo
Jména autorů Ing. arch. Petr Dobrovolný
Ateliér
Místo realizace Oblá 54a, Brno, Nový Lískovec, 634 00
Investor Statutární město Brno, Městská část Brno-Nový Lískovec
Dodavatel Stavoprojekta stavební firma a.s.
Datum kolaudace projektu Leden 2021
Fotograf

Stávající nevyužívaná výměníková stanice v brněnské čtvrti Nový Lískovec byla přeměněna na komunitní centrum. Původní stavba byla oplocená a okolní pozemek sloužil jako skládka stavební suti. Širší okolí objektu bylo v osmdesátých letech 20. století připraveno pro další výstavbu, ke které nedošlo. Od té doby se v něm přirozeným procesem vytvořilo zajímavé území přírodního charakteru s výskytem řady vzácných suchomilných rostlin, kterému se mezi místními říká Na skále. Přestavbou byl zachován půdorys ve tvaru L a využity nosné konstrukce původního objektu. Ke vstupu do objektu byl využit původní vjezd z ulice Petra Křivky a vytvořeno nádvoří, které se stalo nástupním prostorem do všech částí objektu. Nádvoří je členěno na dlážděnou plochu a dřevěnou terasu, která umožňuje bezbariérový vstup do hlavního podlaží a formou pobytových schodů překonává výškový rozdíl mezi 1.NP a 1.PP. V nádvoří byla umístěna žulová kašna, nalezená v suti u původního objektu.
Ke stávající hmotě byla přidána prosklená střešní nástavba skleníku a provedena pobytová střecha, která bude z části sloužit jako komunitní zahrada. Nevyužité podzemí bylo prohloubeno na úroveň základové spáry a do vzniklého prostoru bylo vloženo podzemní podlaží. Západní a východní fasáda bude ozeleněna popínavkami (opletka čínská) pro které byla zřízena podpůrná konstrukce z nerezových sítí.

Nové zdivo je z vápenopískových cihel, podlahy z cementových stěrek, dubových třívrstvých lamel a keramických dlažeb. Stěny z pohledového zdiva jsou ošetřeny bílými malbami. Zateplení fasád, střech a podlah v 1.PP je z EPS. Venkovní omítky jsou silikonové tenkovrstvé. Okna jsou hliníková v pasivním standardu. Ochrana proti slunci je řešena z vnější strany hliníkovými žaluziemi. Venkovní zpevněné plochy jsou z betonových dlažeb a modřínových palubovek. Objekt je téměř pasivní s potřebou tepla na vytápění 20 kWh/m2a. Základem řešení je důkladné zateplení obvodové obálky objektu a řízené větrání s rekuperací. Zdrojem tepla pro vytápění a ohřev vody je dálkové teplo. Dešťová voda ze střechy a zpevněných ploch je jímána do akumulační nádrže a využívána pro zalévání komunitní zahrady a komunitního skleníku.
Stavba byla dokončena v prosinci roku 2020, uvedena do provozu v březnu 2021.

Šetrnost budovy

Environmentální certifikace

Typ a dosažená úroveň certifikátu -

Hospodaření s vodou

Využívá se dešťová voda pro zalévání?
Využívá se dešťová voda pro další účely, např. splachování toalet?
Je na budově zelená střecha nebo fasáda?
Využívá se nějak přečištěná šedá voda (např. Z umyvadel a sprch)?

Kvalita vnitřního prostředí

Je dostatek čerstvého vzduchu řízen automatizovaně?
Jsou komfortní teploty v letním a zimním období řízeny automatizovaně?
Je zajištěno přirozené osvětlení ve všech pobytových prostorech?
Je umělé osvětlení řízeno automatizovaně?
Je zajištěna akustická pohoda (zejména doba dozvuku)?
Zahrnuje dispoziční řešení prvky zónování a ergonomie?

Principy cirkulární ekonomiky

Využívá se v projektu recyklovaných materiálů?
Využívá se v projektu recyklovatelných materiálů?
Prosazují se v projektu materiály s doloženou Environmentální deklarací o produktu (EPD)?
Využívají se jiné certifikace udržitelnosti materiálů a prvků?

Energetická náročnost

Třída energetické náročnosti budovy dle Průkazu energetické náročnosti budovy B
Uvažuje se s efektivním energetickým managementem (měření a pravidelná analýza dat o spotřebách)?
Využívají se obnovitelné zdroje energie (např. solární systém, fotovoltaika)?

Návaznost na okolí

Umožňuje projekt snadné využívání hromadné dopravy?
Podporuje projekt využívání alternativní dopravy (např. cyklo, pěšky apod.)?
Je v blízkém okolí budovy přístup k odpočinkovým přírodním zónám (např. parky)?