172.

Kanceláře společnosti Boehringer Ingelheim

Kategorie projektu ‐ Interiér

Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo
Jména autorů C&W Design + Build
Ateliér
Místo realizace Purkyňova 2121/3, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha
Investor -
Dodavatel Cushman & Wakefield Design & Build Czech Republic, s.r.o.
Purkyňova 2121/3, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha
Datum kolaudace projektu Březen 2022
Fotograf

Design prostoru se nechal inspirovat tradičními materiály města Ingelheim, ale i farmaceutickým průmyslem. Organické tvary příček a motiv na podlaze odkazují na buňky při pohledu do mikroskopu. Zaoblené sádrokartonové i lamelové příčky jsou umístěné v nejvíce exponovaných místech, čímž navádí uživatele k plynulému průchodu v nejrušnějších místech.

Celkově byl kladen důraz na elegantnost navrhovaných prostor – od výběru materiálu až po dostatečné použití zeleně. V hlavní kolaborativní zóně dominuje zelená stěna navazující na zrcadlo znásobující prostor u fasády. Prostor je zařízen designovým mobiliářem, na který byly použity čalounické materiály zemitých tónů.

Při space planning bylo třeba navrhnout rozmanité pracovní prostředí, kde je dostatek soukromých prostor pro soustředěnou práci, ale i meetingovek pro diskrétní jednání.

Efektivním návrhem se podařilo klientovi navrhnout funkční kanceláře s úsporou téměř 50 %. Každý metr byl pečlivě rozmyšlen, aby nevzniklo žádné hluché místo.

Kancelářská část je rozdělena do menších open spaců po 12 lidech a doplněná o tichou místnost, kde je prostor pouze pro soustředěnou práci. Zvláště atraktivní je centrální kuchyňka uprostřed dispozice v návaznosti na fasádu prostřednictvím kolaborativní zóny, která je propojitelná se sousedícími zasedačkami. Dohromady se dají spojit do unikátního prostoru pro celofiremní akce. Mimo tyto akce je prostor efektivně rozdělen a využíván pro každodenní kancelářský život.

Šetrnost budovy

Environmentální certifikace

Typ a dosažená úroveň certifikátu -

Hospodaření s vodou

Využívá se dešťová voda pro zalévání?
Využívá se dešťová voda pro další účely, např. splachování toalet?
Je na budově zelená střecha nebo fasáda?
Využívá se nějak přečištěná šedá voda (např. Z umyvadel a sprch)?

Kvalita vnitřního prostředí

Je dostatek čerstvého vzduchu řízen automatizovaně?
Jsou komfortní teploty v letním a zimním období řízeny automatizovaně?
Je zajištěno přirozené osvětlení ve všech pobytových prostorech?
Je umělé osvětlení řízeno automatizovaně?
Je zajištěna akustická pohoda (zejména doba dozvuku)?
Zahrnuje dispoziční řešení prvky zónování a ergonomie?

Principy cirkulární ekonomiky

Využívá se v projektu recyklovaných materiálů?
Využívá se v projektu recyklovatelných materiálů?
Prosazují se v projektu materiály s doloženou Environmentální deklarací o produktu (EPD)?
Využívají se jiné certifikace udržitelnosti materiálů a prvků?

Energetická náročnost

Třída energetické náročnosti budovy dle Průkazu energetické náročnosti budovy
Uvažuje se s efektivním energetickým managementem (měření a pravidelná analýza dat o spotřebách)?
Využívají se obnovitelné zdroje energie (např. solární systém, fotovoltaika)?

Návaznost na okolí

Umožňuje projekt snadné využívání hromadné dopravy?
Podporuje projekt využívání alternativní dopravy (např. cyklo, pěšky apod.)?
Je v blízkém okolí budovy přístup k odpočinkovým přírodním zónám (např. parky)?