171.

Kanceláře společnosti Clifford Chance

Kategorie projektu ‐ Interiér

Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo
Jména autorů C&W Design + Build
Ateliér
Místo realizace Jungmannova 745, Nové Město, 110 00 Praha, Česko
Investor -
Dodavatel Cushman & Wakefield Design & Build Czech Republic, s.r.o.
Purkyňova 2121/3, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha
Datum kolaudace projektu Červenec 2021
Fotograf

Spolupráce se společností Clifford Chance začala v roce 2019, kdy klient začal řešit stěhování do nových prostor. Cushman & Wakefield byl osloven k poskytnutí služby architektonické studie. Tato časná spolupráce nám umožnila lépe porozumět potřebám a vizi klienta.

Dominantní změnou oproti původnímu uspořádání bylo vytvoření velké otevřené relaxační zóny pro zaměstnance, která nahradila bývalou kuchyňku a poskytla prostor pro setkávání, odpočinek nebo práci zaměstnanců v neformálním prostředí.

Změnou dispozice současné kanceláře byla získána velkorysá reprezentativní recepce s přirozeným denním světlem. Prostor je vhodný díky jeho flexibilitě k pořádání klientských akcí, ale také k neformálním jednáním či rychlým schůzkám.

Jakmile bylo rozhodnuto, že Clifford Chance zůstane na svém stávajícím místě Jungmannova Plaza, naším úkolem bylo propojit 2 patra tak, aby provoz kanceláře a jednotlivá oddělení na sebe plynule navazovaly a nedocházelo k izolaci jednotlivých pater. Prostory jsme zároveň co nejvíce prosvětlili, abychom zajistili atraktivnější a lákavější pracovní prostředí pro zaměstnance i klienty. Změnou dispozice současné kanceláře tak byla získána i velkorysá reprezentativní recepce s přirozeným denním světlem.

Designová inspirace architektonického konceptu vychází z přírody. Na propojení klientské zóny s výhledem do Františkánské zahrady navazují ve vnitřních prostorách kompozice zelených ostrůvků, které jsou prosvíceny minimalistickými barrisolovými světly.

Šetrnost budovy

Environmentální certifikace

Typ a dosažená úroveň certifikátu -

Hospodaření s vodou

Využívá se dešťová voda pro zalévání?
Využívá se dešťová voda pro další účely, např. splachování toalet?
Je na budově zelená střecha nebo fasáda?
Využívá se nějak přečištěná šedá voda (např. Z umyvadel a sprch)?

Kvalita vnitřního prostředí

Je dostatek čerstvého vzduchu řízen automatizovaně?
Jsou komfortní teploty v letním a zimním období řízeny automatizovaně?
Je zajištěno přirozené osvětlení ve všech pobytových prostorech?
Je umělé osvětlení řízeno automatizovaně?
Je zajištěna akustická pohoda (zejména doba dozvuku)?
Zahrnuje dispoziční řešení prvky zónování a ergonomie?

Principy cirkulární ekonomiky

Využívá se v projektu recyklovaných materiálů?
Využívá se v projektu recyklovatelných materiálů?
Prosazují se v projektu materiály s doloženou Environmentální deklarací o produktu (EPD)?
Využívají se jiné certifikace udržitelnosti materiálů a prvků?

Energetická náročnost

Třída energetické náročnosti budovy dle Průkazu energetické náročnosti budovy
Uvažuje se s efektivním energetickým managementem (měření a pravidelná analýza dat o spotřebách)?
Využívají se obnovitelné zdroje energie (např. solární systém, fotovoltaika)?

Návaznost na okolí

Umožňuje projekt snadné využívání hromadné dopravy?
Podporuje projekt využívání alternativní dopravy (např. cyklo, pěšky apod.)?
Je v blízkém okolí budovy přístup k odpočinkovým přírodním zónám (např. parky)?