176.

Procházka nad lomem

Kategorie projektu ‐ Krajinářská architektura a zahradní tvorba

Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo
Jména autorů Daniel Baroš / Henkai architekti + Zdeněk Strnadel, Ondřej Nečaský / Zahrada park krajina
Ateliér
Místo realizace Lom u přehrady, Horní Bečva
Investor Obec Horní Bečva
Dodavatel REPONT s.r.o.
Datum dokončení / kolaudace projektu Červenec 2021
Fotograf

Vyhlídka na bývalém lomu se nachází v CHKO Beskydy v obci Horní Bečva. Kopec je vklíněn do hlavního údolí Bečvy v blízkosti vodní nádrže.

Zadáním bylo zpřístupnit vrcholové partie kopce pro pěší. Navrhli jsme síť nových pěších tras, které přirozeně pracují se stávajícím terénem. Svahy a vrcholek kopce je nyní dostupný třemi vyhlídkovými stezkami, které propojují hlavní místa výhledů a vytvářejí novou okružní cestní síť.

Mírnější trasa vede nově vysázeným lesem se směsicí místních druhů dřevin. V místě sedla pod skalnatým vrcholkem návštěvníci vystoupají na malou vyhlídkovou piknikovou platformu. Vyhlídková plošina je vymezena od okolí nízkými suchými zídkami (základy domu), slouží k posezení a vyhlídce do údolí Bečvy přes přehradní nádrž.

Strmější trasa vede kousek za korunou lomu. V polovině horní lomové hrany, která je stabilní, je umístěna vykonzolovaná kovová vyhlídková lávka s podlahou z pororoštu. Malá vyhlídka je odpočinkovým mezibodem při výstupu prudkým svahem a zároveň návštěvníkům nabízí přímý pohled na stěnu lomu, kde nyní probíhá přirozený sukcesivní proces.

Cílem je vrcholová část kopce. Z dramatického terénu zde vyrůstají tři vyhlídkové objekty, tři subtilní prázdné krychle. Objekty jsou jemně umístěné do stávající terénní modelace mezi balvany. Terén nemají narušit. Jsou jen jakýmsi architekturou vymezeným volným prostorem, který má vybízet k zastavení a spočinutí uprostřed lesa. Hlavní vyhlídka je umístěna přímo na vrcholu a umožňuje výhled přes lomovou stěnu do okolní krajiny luk a strání. Zbylé dva vyhlídkové body jsou zamýšleny jako místa pro pobyt, zamyšlení a posezení při pohledu do interiéru lesa.

Pro vybudování zpevněných a nezpevněných stezek a opěrných zídek byl použit jako hlavní stavební materiál kámen a šotolina přímo z lomu.

Pro vybudování zpevněných a nezpevněných stezek a opěrných zídek byl použit jako hlavní stavební materiál kámen a šotolina přímo z lomu. Stezky jsou doplněny mobiliářem s dubového dřeva. Z bezpečnostních důvodu je lom od okolí vymezen jednoduchými raženými dřevěnými dubovými kůly s lanovím. Nosná konstrukce objektů je montována z profilů a dílů z žárově pozinkované oceli v následné černé úpravě. Podlahy a konstrukce stropů jsou dřevěné fošnové. Ploché střechy vyhlídek jsou pojaté jako střešní zahrady osázené svévolnou postupnou sukcesí.


Použité materiály:
ocel – nosná konstrukce lávky, nosná konstrukce rámů vyhlídkových krychlí
dřevo – nosná konstrukce podlah a stropů vyhlídkových krychlí, mobiliář, oplocení
kámen – opěrné zídky, dláždění cest
drcené kamenivo – stezky

Zastavěná plocha: 3 x 7,3 m² vyhlídková krychle
Rozměry: 1 km délka stezek

Šetrnost budovy

Environmentální certifikace

Typ a dosažená úroveň certifikátu -

Hospodaření s vodou

Využívá se dešťová voda pro zalévání?
Využívá se dešťová voda pro další účely, např. splachování toalet?
Je na budově zelená střecha nebo fasáda?
Využívá se nějak přečištěná šedá voda (např. Z umyvadel a sprch)?

Kvalita vnitřního prostředí

Je dostatek čerstvého vzduchu řízen automatizovaně?
Jsou komfortní teploty v letním a zimním období řízeny automatizovaně?
Je zajištěno přirozené osvětlení ve všech pobytových prostorech?
Je umělé osvětlení řízeno automatizovaně?
Je zajištěna akustická pohoda (zejména doba dozvuku)?
Zahrnuje dispoziční řešení prvky zónování a ergonomie?

Principy cirkulární ekonomiky

Využívá se v projektu recyklovaných materiálů?
Využívá se v projektu recyklovatelných materiálů?
Prosazují se v projektu materiály s doloženou Environmentální deklarací o produktu (EPD)?
Využívají se jiné certifikace udržitelnosti materiálů a prvků?

Energetická náročnost

Třída energetické náročnosti budovy dle Průkazu energetické náročnosti budovy
Uvažuje se s efektivním energetickým managementem (měření a pravidelná analýza dat o spotřebách)?
Využívají se obnovitelné zdroje energie (např. solární systém, fotovoltaika)?

Návaznost na okolí

Umožňuje projekt snadné využívání hromadné dopravy?
Podporuje projekt využívání alternativní dopravy (např. cyklo, pěšky apod.)?
Je v blízkém okolí budovy přístup k odpočinkovým přírodním zónám (např. parky)?