178.

Infocentrum Správy železnic

Kategorie projektu ‐ Interiér

Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo
Jména autorů Michal Bernart, Igor Hobza, Tomáš Kočař, Martina Bejčková/monom
Ateliér
Místo realizace Praha, Wilsonova 300/8
Investor Správa železnic, státní organizace
Dodavatel Capexus s.r.o.
Datum kolaudace projektu Duben 2021
Fotograf

Správa železnic je státní organizace, které spravuje veškerou železniční infrastrukturu v zemi. Nově vzniklé infocentrum je situováno do vstupního vestibulu Hlavního nádraží v Praze s cílem vytvořit společnosti platformu pro komunikaci s veřejností. Správa železnic zde prezentuje projekty, organizuje školení a tiskové konference.
Základní teze návrhu je založena na interpretaci “dráhy”, zachycení její esence, estetiky a následném ztvárnění, tak aby komunikovala s uživatelem. Dramaturgie prostoru infocentra tvoří kombinace digitálního obsahu doplněná o reálné fyzické předměty kterých je možné se dotknout.

Prezentace na půdorysné ploše 7.8 m x 7.4 m je dělena do tří informačních kanálů - hlavní a největší pozornost je věnována velkoplošné projekci, která funguje jako vizuálně dominantní prvek
k představení aktuálních projektů Správy železnic. Přístup k podrobnějšímu sdělení umožňují dotykové obrazovky pro individuální vyhledávání v mapách a na sociálních sítích. Digitální obsah projekční plochy a dotykových obrazovek doplňují reálné předměty z prostředí dráhy - kolejnice, drážní štěrk včetně části podvozku lokomotivy, funkční návěstidlo s řídícím panelem nebo modely vozidel pro opravu a údržbu železniční trati - to vše za účelem vystihnout charakter činnosti a podstatu, čím Správa železnic je.
Interiér je záměrně ponechán otevřený, tak aby nic nebránilo různému využití - přednáška, tisková konference, raut. Prostředí je vizuálně a barevně potlačeno pro lepší, zacílení pozornosti na projekci. Kromě volného prostoru je informační centrum doplněno o dvě pracovní místa pro personál a minimální, ale dostačující zázemí, které je skryté očím běžného návštěvníka.

Šetrnost budovy

Environmentální certifikace

Typ a dosažená úroveň certifikátu -

Hospodaření s vodou

Využívá se dešťová voda pro zalévání?
Využívá se dešťová voda pro další účely, např. splachování toalet?
Je na budově zelená střecha nebo fasáda?
Využívá se nějak přečištěná šedá voda (např. Z umyvadel a sprch)?

Kvalita vnitřního prostředí

Je dostatek čerstvého vzduchu řízen automatizovaně?
Jsou komfortní teploty v letním a zimním období řízeny automatizovaně?
Je zajištěno přirozené osvětlení ve všech pobytových prostorech?
Je umělé osvětlení řízeno automatizovaně?
Je zajištěna akustická pohoda (zejména doba dozvuku)?
Zahrnuje dispoziční řešení prvky zónování a ergonomie?

Principy cirkulární ekonomiky

Využívá se v projektu recyklovaných materiálů?
Využívá se v projektu recyklovatelných materiálů?
Prosazují se v projektu materiály s doloženou Environmentální deklarací o produktu (EPD)?
Využívají se jiné certifikace udržitelnosti materiálů a prvků?

Energetická náročnost

Třída energetické náročnosti budovy dle Průkazu energetické náročnosti budovy
Uvažuje se s efektivním energetickým managementem (měření a pravidelná analýza dat o spotřebách)?
Využívají se obnovitelné zdroje energie (např. solární systém, fotovoltaika)?

Návaznost na okolí

Umožňuje projekt snadné využívání hromadné dopravy?
Podporuje projekt využívání alternativní dopravy (např. cyklo, pěšky apod.)?
Je v blízkém okolí budovy přístup k odpočinkovým přírodním zónám (např. parky)?