161.

Výstava Sv. Ludmila, kněžna lidu milá

Kategorie projektu ‐ Interiér

Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo
Jména autorů Studio acht; Ing. Václav Hlaváček, Ing. arch. Martina Patočková, Ing. Pavel Jakoubek, Ing. arch. Petr Topolovský, Klára Nademlýnská, Hynek Medřický, Štěpán Hlaváček
Ateliér
Místo realizace Pálffyovský palác, Malá Strana, Praha
Investor Arcibiskupství pražské
Dodavatel Arcibiskupství pražské
Datum kolaudace projektu Říjen 2021
Fotograf

U příležitosti 1100. výročí úmrtí sv. Ludmily v roce 2021 jsme měli tu čest podílet se na konceptu a architektonickém ztvárnění výstavy v Pálffyovském paláci na Malé Straně. Výstava si klade za cíl přiblížit návštěvníkům význam této osobnosti pro české dějiny a zároveň poukázat na úctu, které se jí jako první české světici a mučednici dostalo již záhy po její smrti.

K vidění jsou desítky exponátů shromážděné z historických sbírek Arcibiskupství pražského, Pražského hradu, Metropolitní kapituly u sv. Víta či z archeologických nálezů. Hlavním kurátorem výstavy, která vznikala v konzultacích s předními českými odborníky na výtvarné umění (mimo jiné s prof. Janem Roytem a doc. Danou Stehlíkovou), je diecézní konzervátor p. Vladimír Kelnar.

Výstava je umístěna v prvním patře Pálffyovského paláce, a to ve dvou reprezentačních sálech a navazujících vedlejších prostorách. Základem architektonického řešení výstavy je tematická linie: přijetí křtu– život sv. Ludmily – smrt sv. Ludmily. Při vstupu do velkého sálu se nachází sousoší Křtu sv. Ludmily sv. Metodějem. Ve velkém sále jsou dále umístěna díla s motivy ze života sv. Ludmily zahrnující i její vztah ke sv. Václavovi, liturgické předměty spojené s uctíváním sv. Ludmily v průběhu časů. Výstava graduje v malém sále, který je koncipován jako umělecká pokladnice. Zde se nacházejí nejcennější exponáty, kromě relikviářů s ostatky sv. Ludmily, také textilie a pečeti z jejího hrobu, a další umělecké artefakty ze svatovítského pokladu i ze sbírek a kostelů českých i zahraničních. Expozice v tomto sále vrcholí obrazy s tématem Ludmiliny mučednické smrti.

Koncepci výstavy podtrhuje řešení osvětlení. Při vstupu do velkého sálu v čele se sousoším křtu sv. Ludmily proniká bílé denní světlo, to ve velkém sále přechází ve žluté světlo až po tlumené žlutooranžové světlo v malém sále, které evokuje soumrak – smrt. Řešení výstavních panelů je střídmé, doplněné drapériemi z jemného lněného plátna, druhá z nich upomíná na mučednický atribut sv. Ludmily, bílý závoj.

Vystavené předměty jsou řazeny volně tematicky, ne přísně chronologicky dle doby vzniku děl, a tak návštěvník může vedle sebe vnímat díla z různých období a nalézat i překvapivé souvislosti.

Na konceptu osvětlení se podílel Hynek Medřický, autorem plakátu a souvisejících grafických materiálů je Štěpán Hlaváček, za textilním aranžmá drapérií stojí módní návrhářka Klára Nademlýnská.

Šetrnost budovy

Environmentální certifikace

Typ a dosažená úroveň certifikátu -

Hospodaření s vodou

Využívá se dešťová voda pro zalévání?
Využívá se dešťová voda pro další účely, např. splachování toalet?
Je na budově zelená střecha nebo fasáda?
Využívá se nějak přečištěná šedá voda (např. Z umyvadel a sprch)?

Kvalita vnitřního prostředí

Je dostatek čerstvého vzduchu řízen automatizovaně?
Jsou komfortní teploty v letním a zimním období řízeny automatizovaně?
Je zajištěno přirozené osvětlení ve všech pobytových prostorech?
Je umělé osvětlení řízeno automatizovaně?
Je zajištěna akustická pohoda (zejména doba dozvuku)?
Zahrnuje dispoziční řešení prvky zónování a ergonomie?

Principy cirkulární ekonomiky

Využívá se v projektu recyklovaných materiálů?
Využívá se v projektu recyklovatelných materiálů?
Prosazují se v projektu materiály s doloženou Environmentální deklarací o produktu (EPD)?
Využívají se jiné certifikace udržitelnosti materiálů a prvků?

Energetická náročnost

Třída energetické náročnosti budovy dle Průkazu energetické náročnosti budovy
Uvažuje se s efektivním energetickým managementem (měření a pravidelná analýza dat o spotřebách)?
Využívají se obnovitelné zdroje energie (např. solární systém, fotovoltaika)?

Návaznost na okolí

Umožňuje projekt snadné využívání hromadné dopravy?
Podporuje projekt využívání alternativní dopravy (např. cyklo, pěšky apod.)?
Je v blízkém okolí budovy přístup k odpočinkovým přírodním zónám (např. parky)?