152.

Přestavba prostoru stávajícího dětského bazénu na nové šatny vč. úpravy hlavního vstupu, Plzeň

Kategorie projektu ‐ Rekonstrukce

Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo
Jména autorů Ing. arch. Pavel Němeček, CSc., Ing. arch. Daniel Němeček
Ateliér
Místo realizace náměstí Gen.Píky 42, Plzeň 2 - Slovany
Investor statutární město Plzeň zastoupené Odborem správy infrastruktury MMP
Dodavatel SILBA-Elstav s.r.o., Plzeňská 155, 326 00 Letkov
Datum kolaudace projektu Květen 2021
Fotograf

„Autor se vrátil ke své stavbě a po 40 letech udělal společně se synem radikální rekonstrukci.“
Jak dostat provozy ze tří pater nad sebou do jednoho patra na úrovni bazénu? Základní otázka celého projektu spojená s požadavkem nové vstupní haly. Následuje prostorový tetris a snaha navrhnout vstup a šatny podle současných trendů pro 500 tisíc návštěvníků ročně.
Původní stavba z let 1978 – 1985 podle návrhu arch. Pavla Němečka naštěstí umožňuje provést úpravy bez zásadních zásahů, a tak se začne rekonstruovat za plného provozu. Jedna komplikace za druhou, ale postupně se objevuje úplně nové řešení.

Moderní přístupový systém, převlékací kabinky, automatické skříňky, nové zázemí nejen pro plavce, ale i pro personál, velký otevřený prostor vstupní haly, optické propojení s venkem, dětský koutek, herna, místo pro rodiče, nové parní kabiny atd. Vše, kromě nosné konstrukce, je nové. Kovový design podlahy a stropu, betonové stěrky na stěnách v kombinaci s klubovými barvami žluto – modrou.

Šetrnost budovy

Environmentální certifikace

Typ a dosažená úroveň certifikátu -

Hospodaření s vodou

Využívá se dešťová voda pro zalévání?
Využívá se dešťová voda pro další účely, např. splachování toalet?
Je na budově zelená střecha nebo fasáda?
Využívá se nějak přečištěná šedá voda (např. Z umyvadel a sprch)?

Kvalita vnitřního prostředí

Je dostatek čerstvého vzduchu řízen automatizovaně?
Jsou komfortní teploty v letním a zimním období řízeny automatizovaně?
Je zajištěno přirozené osvětlení ve všech pobytových prostorech?
Je umělé osvětlení řízeno automatizovaně?
Je zajištěna akustická pohoda (zejména doba dozvuku)?
Zahrnuje dispoziční řešení prvky zónování a ergonomie?

Principy cirkulární ekonomiky

Využívá se v projektu recyklovaných materiálů?
Využívá se v projektu recyklovatelných materiálů?
Prosazují se v projektu materiály s doloženou Environmentální deklarací o produktu (EPD)?
Využívají se jiné certifikace udržitelnosti materiálů a prvků?

Energetická náročnost

Třída energetické náročnosti budovy dle Průkazu energetické náročnosti budovy
Uvažuje se s efektivním energetickým managementem (měření a pravidelná analýza dat o spotřebách)?
Využívají se obnovitelné zdroje energie (např. solární systém, fotovoltaika)?

Návaznost na okolí

Umožňuje projekt snadné využívání hromadné dopravy?
Podporuje projekt využívání alternativní dopravy (např. cyklo, pěšky apod.)?
Je v blízkém okolí budovy přístup k odpočinkovým přírodním zónám (např. parky)?