149.

BIC pro Compteq Plzeň

Kategorie projektu ‐ Rekonstrukce

Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo
Jména autorů Ing. arch. Lucie Lebedová, Ing. František Lebeda / dotegg architekti s.r.o.
Ateliér
Místo realizace Vědecko-technický areál Plzeň
Teslova 1, Plzeň
Investor B.I.C. Plzeň
Dodavatel Metrostav a.s.
Datum kolaudace projektu Leden 2022
Fotograf

Rekonstruovaná administrativní budova Teslova 1 se nachází v atraktivní lokalitě Vědeckotechnického parku v Plzni na Borských polích v blízkosti Západočeské univerzity.
Lokalita patří mezi jednu z nejúspěšnějších průmyslových zón v České republice, nachází se zde více než 10 tis. m2 kancelářských, poloprovozních a laboratorních ploch tvořící moderní infrastrukturu na podporu výzkumu, vývoje a inovací.
Budova byla kdysi postavena jako kasárna, a i když i před rekonstrukcí fungovala pro administrativní účely, celkovým vzhledem, hmotou ani technickým stavem nezapadala mezi okolní stavby.
Nízká symetrická hmota budovy byla rozdělena na tři části - dvě postranní křídla tvořena kancelářemi; středový trakt byl vstupní hala s navazujícími prostory pro provoz a zázemí budovy. Toto charakteristické členění zůstalo zachované i po rekonstrukci.
Hlavním zadáním od investora bylo dát budově novou tvář, zajistit její technický stav a dostavět zastřešenou centrální vstupní dvoranu.
Celá stavba prošla rekonstrukcí a modernizací a ve středové části byla rozšířena o přístavbu, která kapacitu budovy navýšila o velkou konferenční místnost, kavárnu, rozptylovou relaxační část a chybějící zázemí pro zaměstnance (např. kolárnu, šatnu,...)
Navržená přístavba je sice jednopodlažní, ale svojí výškou lehce překročila stávající stavbu. Budova tak získala na gradaci a plastičnosti a zároveň vznikl halový prostor velké světlé výšky.
Přístavba přirozeně vyrostla ve volném prostoru zálivu, který byl původně ve střední části, mezi dvěma křídly táhlé budovy.
Benefitem nové části je pochozí střecha, kde je zbudována volnočasová terasa, na kterou vedou v interiéru dominantní točité schody.
Středová část obsahuje vstup z prostoru parkoviště; vstup tvoří hlavní zaměstnanecký vstup s recepcí a lobby prostorem, na něj navazuje prostor pro setkávání, rychlá jednání a showroom společnosti.
Přístavba obsahuje prostor velké jednací místnosti. Navazuje centrální prostor s break areou ve stylu kavárny. Ostatní část prostoru tvoří relaxační a rozptylové plochy. Novým provozem v přistavěné části je i prostor kolárny se zázemím. V hlavním prostoru je umístěno točité schodiště, které zajišťuje přístup na pochozí střechu - terasu. Ta zajistí další možnost pro rozptýlení a relax osob.

Křídla stávající budovy byla doplněna o atiky, které opticky budovu pozvedly a stylově sjednotily s podobou nové části a hlavně navodily dojem ploché střechy.
K původní sedlové střeše tak přibyl zaatikový okapový žlab a nová střešní krytina, vazníková konstrukce střechy však zůstala původní. Aby byl dojem ploché střechy úplný, byla čela křídel z obou stran hmotově doplněna o plastické a vyvýšené části, které bezezbytku zakrývají původní sedlovou siluetu budovy a zároveň, vzhledem ke svým exponovaným polohám, jsou nosičem pro umístění loga firmy.
Jednotlivé hmoty celého rozlehlého objektu jsou odděleny výškově, barevně i materiálově.
Fasáda nové části je tvořena velkými skleněnými plochami se slunolamy. Rytmus fasády je podpořen přiznaným konstrukčními systémem přístavby - prvky skeletu. Středová hmota je zvýrazněna tmavší šedou fasádou a vyšší výškou.
Stávající boční křídla navýšena o atiku, jsou nad nadpražími oken osazeny pevnou markýzou. Mírně předsazená markýza je opatřena exteriérovým osvětlením. Horizontální linie bočních křídel je podpořena fasádním obkladem - vlnitý plech. Inspirativní pro návrh rekonstrukce i pro návrh interiéru byla osoba Nikoly Tesly. Jeho otisk na fasádě zanechal písmomalíř v podobě motivačního citátu a reprodukovaného "vlastnoručního" podpisu. Občerstvit se mohou zaměstnanci v kavárně s hravým jménem "Nikolatee".

Šetrnost budovy

Environmentální certifikace

Typ a dosažená úroveň certifikátu -

Hospodaření s vodou

Využívá se dešťová voda pro zalévání?
Využívá se dešťová voda pro další účely, např. splachování toalet?
Je na budově zelená střecha nebo fasáda?
Využívá se nějak přečištěná šedá voda (např. Z umyvadel a sprch)?

Kvalita vnitřního prostředí

Je dostatek čerstvého vzduchu řízen automatizovaně?
Jsou komfortní teploty v letním a zimním období řízeny automatizovaně?
Je zajištěno přirozené osvětlení ve všech pobytových prostorech?
Je umělé osvětlení řízeno automatizovaně?
Je zajištěna akustická pohoda (zejména doba dozvuku)?
Zahrnuje dispoziční řešení prvky zónování a ergonomie?

Principy cirkulární ekonomiky

Využívá se v projektu recyklovaných materiálů?
Využívá se v projektu recyklovatelných materiálů?
Prosazují se v projektu materiály s doloženou Environmentální deklarací o produktu (EPD)?
Využívají se jiné certifikace udržitelnosti materiálů a prvků?

Energetická náročnost

Třída energetické náročnosti budovy dle Průkazu energetické náročnosti budovy A
Uvažuje se s efektivním energetickým managementem (měření a pravidelná analýza dat o spotřebách)?
Využívají se obnovitelné zdroje energie (např. solární systém, fotovoltaika)?

Návaznost na okolí

Umožňuje projekt snadné využívání hromadné dopravy?
Podporuje projekt využívání alternativní dopravy (např. cyklo, pěšky apod.)?
Je v blízkém okolí budovy přístup k odpočinkovým přírodním zónám (např. parky)?