141.

Revitalizace Auly ČZU v Praze

Kategorie projektu ‐ Rekonstrukce

Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo
Jména autorů prof. Dr. Ing. Čejka Jan, Architekti DRNH, doc. Ing. arch. Antonín Novák, Ing. arch. Petr Valenta, Ing. arch. Radovan Smejkal, Ing. arch. Eduard Štěrbák, Ing. arch. Pavel Veselý
Ateliér
Místo realizace Praha 6 - Suchdol, Česká republika
Investor Česká zemědělská univerzita v Praze
Dodavatel UNISTAV CONSTRUCTION a.s.
Datum kolaudace projektu Leden 2021
Fotograf

Objekt Auly byl postaven v roce 1965 na základě architektonické soutěže na areál VŠZ, kterou vyhrál v roce 1958 architekt Jan Čejka, který se autorsky podílel i na současné rekonstrukci objektu. Původní, již nevyhovující budova Auly, prošla celkovou rekonstrukcí a byla doplněna o novou přístavbu navazující na západní průčelí. Přístavba řeší rozšíření ploch návštěvnického a provozního zázemí budovy a svojí orientací rezonuje s budovou Rektorátu, se kterým společně s náměstím vytváří významový akcent celého areálu ČZU. Tento je pak ještě zesílen volbou zlaté barvy střešní krytiny původní Auly, navozující dojem koruny a prolínající se i do interiéru v podobě zlatých baldachýnů v podhledu hlavního sálu. Náměstí mezi Aulou a Rektorátem bylo v rámci rekonstrukce nově tvarově a výškově upraveno a předlážděno a bylo doplněno o nová květníková tělesa se vzrostlými stromy a o skrytý objekt mlhoviště, zajišťující v letních měsících osvěžení návštěvníkům areálu.

Původní výrazové zpracování fasád s propsaným tvarem nosného rámového skeletu se stěnovými vyzdívkami s kabřincovým obkladem byl soudobým způsobem vyjádřeno v provedení zateplení budovy, kde byla původní rámová struktura přepsána do hladce omítaných lysén a vyzdívky byly transformovány do obkladu perleťovou mozaikou.
Fasádní plášť přístavby je v úrovni přízemí zcela transparentní pro propojení exteriéru s foyer Auly, v úrovni patra pak naopak bez přiznaných okenních otvorů, které jsou překryty předsazeným skleněným obkladem s nepravidelným vertikálním formátováním, střecha přístavby je plochá s vegetačními úpravami.
Dešťové vody ze střech objektu jsou retenovány v nově vybudované podzemní galerii a zpětně se využívají jako šedá voda pro splachování a závlahu.

Šetrnost budovy

Environmentální certifikace

Typ a dosažená úroveň certifikátu -

Hospodaření s vodou

Využívá se dešťová voda pro zalévání?
Využívá se dešťová voda pro další účely, např. splachování toalet?
Je na budově zelená střecha nebo fasáda?
Využívá se nějak přečištěná šedá voda (např. Z umyvadel a sprch)?

Kvalita vnitřního prostředí

Je dostatek čerstvého vzduchu řízen automatizovaně?
Jsou komfortní teploty v letním a zimním období řízeny automatizovaně?
Je zajištěno přirozené osvětlení ve všech pobytových prostorech?
Je umělé osvětlení řízeno automatizovaně?
Je zajištěna akustická pohoda (zejména doba dozvuku)?
Zahrnuje dispoziční řešení prvky zónování a ergonomie?

Principy cirkulární ekonomiky

Využívá se v projektu recyklovaných materiálů?
Využívá se v projektu recyklovatelných materiálů?
Prosazují se v projektu materiály s doloženou Environmentální deklarací o produktu (EPD)?
Využívají se jiné certifikace udržitelnosti materiálů a prvků?

Energetická náročnost

Třída energetické náročnosti budovy dle Průkazu energetické náročnosti budovy B
Uvažuje se s efektivním energetickým managementem (měření a pravidelná analýza dat o spotřebách)?
Využívají se obnovitelné zdroje energie (např. solární systém, fotovoltaika)?

Návaznost na okolí

Umožňuje projekt snadné využívání hromadné dopravy?
Podporuje projekt využívání alternativní dopravy (např. cyklo, pěšky apod.)?
Je v blízkém okolí budovy přístup k odpočinkovým přírodním zónám (např. parky)?