140.

Nová radnice pro Prahu 12

Kategorie projektu ‐ Novostavba

Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo
Jména autorů Ing. arch. Jana Mastíková - LOXIA a.s.
Ateliér
Místo realizace Gen. Šišky 2375/6, 143 00 Praha 12
Investor Městská část Praha 12
Dodavatel Společnost Radnice Praha 12, resp. sdružení firem Geosan Group a.s. a Klement a.s.
Datum dokončení / kolaudace projektu Červenec 2021
Fotograf

Radnice má být symbolem města a místa, tak snad naše tři bílé kostky, ze kterých se radnice skládá, připomínají, co bylo pro Modřany dříve symbolické: kostky cukru! Vychází totiž z odkazu na historický cukrovar, který povýšil tehdejší zemědělskou vesnici Modřany na pražskou čtvrť roku 1968. Modřany jsou od roku 1994 součástí velké městské části Prahy 12, která zahrnuje také Komořany, Kamýk, Točnou a Cholupice. Praha 12 tedy čítá dohromady přes 60 000 obyvatel, a proto zde byl již desítky let požadavek na vytvoření nové důstojné a reprezentativní radnice, kde se spojí 7 nynějších adres úřadů roztroušených po celé dvanáctce do jedné budovy. Nová radnice Prahy 12 se nachází v ulici Generála Šišky. Budovu radnice tvoří tedy tři jednoduché objemy - kostky, které jsou seřazeny podél této ulice. Před hlavním průčelím, orientovaným na západ, je vytvořena piazzeta, která poskytuje místo pro setkávání a s ním spojené drobné akce typu trhů, slavností nebo koncertů. Tento prostor končí mezi sloupy průčelí, které vytváří kryté loubí a přivádí občany do vstupní haly. Dvoupodlažní vstupní hala s recepcí, bistrem, kavárnou a několika drobnými obchodními jednotkami je jádrem domu. Radnice lidem přináší prostor velkého multifunkčního sálu, ve kterém se kromě pravidelného zasedání zastupitelstva mohou uskutečňovat další kulturní akce v podobě tanečních lekcí, malých divadelních představení, ale také výstav, přehlídek nebo různých burz či trhů. Na tento sál přes foyer navazuje prostor restaurace, která bude sloužit jak zaměstnancům radnice, tak i veřejnosti. V posledním podlaží západní kostky se nachází nová obřadní síň s výstupem na velkou střešní terasu. Nová radnice bude budovou moderní, čemuž napomáhá i proces projektování, který probíhá kompletně v systému BIM.

Jedná se o novostavbu administrativní budovy pro potřeby veřejné správy městské části Praha 12. Stavba má 5 nadzemních podlaží a jedno podzemní podlaží. Podzemní podlaží slouží jako hromadná garáž a technické zázemí budovy. V prvním nadzemním podlaží se nachází vstupní hala s recepcí pro veřejnost, obchodní jednotky, gastroprovoz s restaurací a multifunkční sál. Ve 2. až 4. nadzemní podlaží jsou výhradně kancelářské prostory. V 5.NP je obřadní síň se zázemím a dále technické zázemí budovy.
Objekt je navržen v souladu s vyhl. Č. 398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
Objekt byl založen na kombinaci ŽB tlakových pilot a základové desky. Pod základovou deskou a základovými trámy byl proveden podkladní beton.
Nosná konstrukce budovy je železobetonová s lokálními drobnějšími ocelovými konstrukcemi (venkovní schodiště, ocelový strop 5.NP apod.). Opláštění svislých stěn je kombinací KZS, rámových okenních konstrukcí a rastrové fasády.
Střešní pláště budou mít třídu reakce na oheň Broof dle PBŘ – třídu reakce na oheň zajišťuje kačírek nebo betonová dlažba.
Na střechách jsou navrženy bezpečnostní přepady, jejichž výška nad střechou musí být dodržena.
Nenosné stěny a příčky jsou navrženy zděné (1.PP lehčený beton, nadzemní podlaží keramické) a sádrokartonové. V hygienických místnostech jsou dále příčky sanitární.
Omítky na stěnách jsou vápenocementové štukové nebo jednovrstvé sádrové. Na ŽB konstrukcích jsou navrženy stěrky cementové nebo sádrové.
Interiérové podhledy jsou navrženy ve většině prostor nadzemních podlaží a jsou zpravidla sádrokartonové nebo kazetové. V některých vybraných prostorech se nacházejí speciální desginové podhledy.
V objektu se nacházejí podlahy těžké betonové, lehké zdvojené a nulové. Pod nulové podlahy je nutné provést hlazenou ŽB stropní/základovou desku. Povrchové úpravy podlah jsou různé (přírodní kámen, dlažba, PVC, koberec, stěrky).
Obecně jsou navrženy dveře kovové v pozemním podlaží a dveře s dekorem v nadzemních podlažích.
Stínění z exteriérové strany bude zajištěno předokenními hliníkovými žaluziemi s motorickým pohonem.

Šetrnost budovy

Environmentální certifikace

Typ a dosažená úroveň certifikátu PENB, hodnocení: budova s téměř nulovou spotřebou tepelné energie

Hospodaření s vodou

Využívá se dešťová voda pro zalévání?
Využívá se dešťová voda pro další účely, např. splachování toalet?
Je na budově zelená střecha nebo fasáda?
Využívá se nějak přečištěná šedá voda (např. Z umyvadel a sprch)?

Kvalita vnitřního prostředí

Je dostatek čerstvého vzduchu řízen automatizovaně?
Jsou komfortní teploty v letním a zimním období řízeny automatizovaně?
Je zajištěno přirozené osvětlení ve všech pobytových prostorech?
Je umělé osvětlení řízeno automatizovaně?
Je zajištěna akustická pohoda (zejména doba dozvuku)?
Zahrnuje dispoziční řešení prvky zónování a ergonomie?

Principy cirkulární ekonomiky

Využívá se v projektu recyklovaných materiálů?
Využívá se v projektu recyklovatelných materiálů?
Prosazují se v projektu materiály s doloženou Environmentální deklarací o produktu (EPD)?
Využívají se jiné certifikace udržitelnosti materiálů a prvků?

Energetická náročnost

Třída energetické náročnosti budovy dle Průkazu energetické náročnosti budovy B
Uvažuje se s efektivním energetickým managementem (měření a pravidelná analýza dat o spotřebách)?
Využívají se obnovitelné zdroje energie (např. solární systém, fotovoltaika)?

Návaznost na okolí

Umožňuje projekt snadné využívání hromadné dopravy?
Podporuje projekt využívání alternativní dopravy (např. cyklo, pěšky apod.)?
Je v blízkém okolí budovy přístup k odpočinkovým přírodním zónám (např. parky)?