135.

Areál Exbio Praha

Kategorie projektu ‐ Urbanismus

Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo
Jména autorů Ing. arch. Václav Mastný
Ateliér
Místo realizace Nad Safinou II 341
252 42 Vestec
Investor EXBIO Praha a.s.
Nad Safinou II 341
252 42 Vestec
Dodavatel ALSTAP s.r.o.
Hvožďanská 2237/5
148 00 Praha 4 - Chodov
Datum dokončení / kolaudace projektu Prosinec 2021
Fotograf

Společnost EXBIO Praha podniká v oboru biotechnologií, tedy oboru s vysokou technologickou náročností (na přístrojové vybavení a kvalifikovaný personál) a vysokou přidanou hodnotou. Výrobním programem společnosti je vývoj, výroba a prodej monoklonálních protilátek pro vědecké účely. Typickými zákazníky jsou vědečtí pracovníci na univerzitních, akademických nebo soukromých výzkumných pracovištích, používající tyto produkty pro svoji vědu, výzkum či vývoj. Dalšími zákazníky jsou firmy používající EXBIO produkty jako základní suroviny pro vlastní výrobky.
V areálu se v současnosti nachází 4 budovy:
EXBIO II – Výzkumné a technologické centrum
EXBIO III – Výrobní centrum
EXBIO IV – Výrobní a logistické centrum
EXBIO V – Vedení a business centrum
Tématem sadových úprav je koncepce přechodu městského prostředí ke krajině. Centrálním prostorem areálu je odpočinková zpevněná plocha s vodním prvkem před budovou EXBIO V. V okolí zpevněné plochy je umístěno množství trvalkových záhonů. Dřeviny použité na výsadbu zde budou kombinací domácích a introdukovaných druhů.

Na centrální „městskou“ plochu bude navazovat plocha kombinující městskou zeleň a zeleň volné krajiny. Zde převažují domácí dřeviny doplněné o introdukované druhy pouze v malém množství. Plocha přechodu do krajiny se nachází v jižní partii území. Jsou zde zvoleny domácí dřeviny převážně ovocných druhů, které byly zvoleny, aby jejich plody byly vhodné především k přímé konzumaci.
V ploše areálu je výškový limit 8 m, který vyvolal potřebu složitých technických řešení především v budově EXBIO IV.

Šetrnost budovy

Environmentální certifikace

Typ a dosažená úroveň certifikátu -

Hospodaření s vodou

Využívá se dešťová voda pro zalévání?
Využívá se dešťová voda pro další účely, např. splachování toalet?
Je na budově zelená střecha nebo fasáda?
Využívá se nějak přečištěná šedá voda (např. Z umyvadel a sprch)?

Kvalita vnitřního prostředí

Je dostatek čerstvého vzduchu řízen automatizovaně?
Jsou komfortní teploty v letním a zimním období řízeny automatizovaně?
Je zajištěno přirozené osvětlení ve všech pobytových prostorech?
Je umělé osvětlení řízeno automatizovaně?
Je zajištěna akustická pohoda (zejména doba dozvuku)?
Zahrnuje dispoziční řešení prvky zónování a ergonomie?

Principy cirkulární ekonomiky

Využívá se v projektu recyklovaných materiálů?
Využívá se v projektu recyklovatelných materiálů?
Prosazují se v projektu materiály s doloženou Environmentální deklarací o produktu (EPD)?
Využívají se jiné certifikace udržitelnosti materiálů a prvků?

Energetická náročnost

Třída energetické náročnosti budovy dle Průkazu energetické náročnosti budovy
Uvažuje se s efektivním energetickým managementem (měření a pravidelná analýza dat o spotřebách)?
Využívají se obnovitelné zdroje energie (např. solární systém, fotovoltaika)?

Návaznost na okolí

Umožňuje projekt snadné využívání hromadné dopravy?
Podporuje projekt využívání alternativní dopravy (např. cyklo, pěšky apod.)?
Je v blízkém okolí budovy přístup k odpočinkovým přírodním zónám (např. parky)?