132.

Rekonstrukce mateřské školy Polánka

Kategorie projektu ‐ Rekonstrukce

Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo
Jména autorů Radek Pasterný, David Bureš, Kristýna Kapraľová, Andrea Schwarzová / CL3 s.r.o.
Ateliér
Místo realizace Dukovanská 1663, 672 01 Moravský Krumlov - Polánka, Česko
Investor Město Moravský Krumlov
nám. Klášterní 125
672 01 Moravský Krumlov
Dodavatel OSP spol. s r.o.
Okružní 394
672 01 Moravský Krumlov
Datum dokončení / kolaudace projektu Srpen 2021
Fotograf

Zhruba 3 km od centra Moravského Krumlova se nachází jeho místní část Polánka. Zde se nachází v bývalé obecní škole zrekonstruována mateřská škola, která je po hospodě a kostelu nejdůležitější budovou zdejšího veřejného života. Hlavní provoz školky se odehrává v prvním patře, a kromě ní je zde i v parteru budovy obchod a zázemí pro Spolek občanů Polánky, jenž obstarává kulturní akce obce.
Projekt zahrnoval nejen rekonstrukci budovy, ale i přilehlé zahrady, včetně odstranění starých nánosů v podobě hmot, které už dnes pro nás ztratily význam a užitek, například skladu na uhlí a podobně. Objekt mateřské školy je z ulice jednoduše čitelný dvoupatrový objekt v uliční frontě s tradičními elementy architektury. Do zahrady je členitý s logicky vystoupenou schodišťovou halou a „uvítacím“ oknem – prvkem, který propojuje zdejší zrekultivovanou zahradu s provozem mateřské školy.
Měřítko rekonstrukce sahalo až po základní detaily fasády, která je řešena profilovanou omítkou v různých stupních profilace představující historický odkaz domu. Zde je tato hra ovšem současným přepisem historických bosáží a říms, které tvoří dynamiku vizáže domů odnepaměti.
V prostoru mateřské školy je důležité myslet na měřítko dítěte, které bude školku využívat. Proto jsme volili snížené parapety, aby se naplnily potřeby dětí prozkoumávat zákoutí, pozorovat široké okolí a včetně dálkových pohledů do krajiny, které prostory v poschodí nabízí.
Interiér herny je jasně bílý s dřevěnými vestavěnými nábytkovými prvky od skříní až po řešení parapetů s úložným prostorem. Tlumené barvy byly zvoleny záměrně s ohledem na historii budovy, ale také jako kontrast k barevnému světu dětí - výkresům, výrobkům, oblečení, hračkám apod.
Rekonstrukce budovy řešila nejen nové dispoziční uspořádání odpovídající dnešním požadavkům, ale i technickou stránku budovy řešící hygienické požadavky na kvalitu a pohodu vnitřního užívání prostor.

Jedná se o původní cihelnou stavbu, s rekonstruovanými dřevěnými stropy. Budova byla nově zateplena minerální izolací a opatřena novou profilovanou fasádou. Vytápění je řešeno jako teplovodní, jehož zdroje je plynový kotel. Větrání je řešeno centrálně s rekuperační jednotkou.

Šetrnost budovy

Environmentální certifikace

Typ a dosažená úroveň certifikátu -

Hospodaření s vodou

Využívá se dešťová voda pro zalévání?
Využívá se dešťová voda pro další účely, např. splachování toalet?
Je na budově zelená střecha nebo fasáda?
Využívá se nějak přečištěná šedá voda (např. Z umyvadel a sprch)?

Kvalita vnitřního prostředí

Je dostatek čerstvého vzduchu řízen automatizovaně?
Jsou komfortní teploty v letním a zimním období řízeny automatizovaně?
Je zajištěno přirozené osvětlení ve všech pobytových prostorech?
Je umělé osvětlení řízeno automatizovaně?
Je zajištěna akustická pohoda (zejména doba dozvuku)?
Zahrnuje dispoziční řešení prvky zónování a ergonomie?

Principy cirkulární ekonomiky

Využívá se v projektu recyklovaných materiálů?
Využívá se v projektu recyklovatelných materiálů?
Prosazují se v projektu materiály s doloženou Environmentální deklarací o produktu (EPD)?
Využívají se jiné certifikace udržitelnosti materiálů a prvků?

Energetická náročnost

Třída energetické náročnosti budovy dle Průkazu energetické náročnosti budovy B
Uvažuje se s efektivním energetickým managementem (měření a pravidelná analýza dat o spotřebách)?
Využívají se obnovitelné zdroje energie (např. solární systém, fotovoltaika)?

Návaznost na okolí

Umožňuje projekt snadné využívání hromadné dopravy?
Podporuje projekt využívání alternativní dopravy (např. cyklo, pěšky apod.)?
Je v blízkém okolí budovy přístup k odpočinkovým přírodním zónám (např. parky)?