126.

KUNSTHALLE

Kategorie projektu ‐ Rekonstrukce

Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo
Jména autorů Jan Schindler, Ludvík Seko, Zuzana Drahotová / SCHINDLER SEKO ARCHITEKTI
Ateliér
Místo realizace Klárov 1, Praha 1
Investor Property Klárov a.s.
Dodavatel Strabag
Datum dokončení / kolaudace projektu Listopad 2021
Fotograf

Konverze měnírny na muzeum umění
Původně byla Zengerova budova plná technologického zařízení transformující elektrickou energii pro napájení pražských tramvají. Díky modernizaci měnírny je nyní kompletní technologie přemístěna do malé části podzemí.
Technický stav neoklasicistní budovy z 30. let 20. století byl havarijní. Vnitřní nosné betonové konstrukce byly kontaminovány nejen olejem a rtutí, ale také dnes již zakázaným hlinitanovým cementem. Tyto konstrukce vykazovaly po 80 letech nedostatečnou statiku a musely být odstraněny. Konverze zachovává původní vnější plášť budovy. Fasády a střechy jsou uvedeny do původního stavu. Všechny zachované charakteristické prvky jsou odborně restaurovány.
Nová veřejná funkce budovy je zvenčí reprezentována dvěma architektonickými zásahy:
- Vstup do Kunsthalle je vybudován na lávce, která vychází z chodníku a vede do zvýšené vstupní haly v úrovni tzv. piano nobile.
- Nový prostor galerie, nahrazující původní technologickou střešní terasu. Kvádrový objekt dostavby je skryt z hlavní ulice za střešními konstrukcemi stávajících krovů. Ze zadní ulice doplňuje hmota princip ustupující členité fasády.
Vnitřní prostorová koncepce je zcela nová. Všechny prostory kaskádovitě plynou po různých úrovních ve smyslu „raumplanu“, který oproti původnímu řešení logicky navazuje na stávající neoklasicistní fasádní otvory. Použitím pemrlovaného pohledového betonu vizuálně navazujeme na materialitu původního průmyslového objektu.
Kunsthalle nabízí veřejnosti tři velké galerijní prostory, konferenční sál, knižní salonek, vzdělávací prostory pro děti, Artshop, bistro a kavárnu s terasou s výhledem na Pražský hrad. Suterény slouží pro přípravy výstav, dílny pro restaurování uměleckých děl, depozitáře a umístění technologií.

Investor: Property Klárov a.s.
Architekt: Schindler Seko architekti
(Jan Schindler, Ludvík Seko, Zuzana Drahotová)
Projektant: AED project a.s.
(Zbyněk Ransdorf, Jana Šerclová)
Řešené území: 2 287m2
Zastavěná plocha: 1 650 m2
Užitná plocha budovy: 5 687 m2
projekt: 2014 - 2021
realizace: 2018 - 2022

Šetrnost budovy

Environmentální certifikace

Typ a dosažená úroveň certifikátu -

Hospodaření s vodou

Využívá se dešťová voda pro zalévání?
Využívá se dešťová voda pro další účely, např. splachování toalet?
Je na budově zelená střecha nebo fasáda?
Využívá se nějak přečištěná šedá voda (např. Z umyvadel a sprch)?

Kvalita vnitřního prostředí

Je dostatek čerstvého vzduchu řízen automatizovaně?
Jsou komfortní teploty v letním a zimním období řízeny automatizovaně?
Je zajištěno přirozené osvětlení ve všech pobytových prostorech?
Je umělé osvětlení řízeno automatizovaně?
Je zajištěna akustická pohoda (zejména doba dozvuku)?
Zahrnuje dispoziční řešení prvky zónování a ergonomie?

Principy cirkulární ekonomiky

Využívá se v projektu recyklovaných materiálů?
Využívá se v projektu recyklovatelných materiálů?
Prosazují se v projektu materiály s doloženou Environmentální deklarací o produktu (EPD)?
Využívají se jiné certifikace udržitelnosti materiálů a prvků?

Energetická náročnost

Třída energetické náročnosti budovy dle Průkazu energetické náročnosti budovy C
Uvažuje se s efektivním energetickým managementem (měření a pravidelná analýza dat o spotřebách)?
Využívají se obnovitelné zdroje energie (např. solární systém, fotovoltaika)?

Návaznost na okolí

Umožňuje projekt snadné využívání hromadné dopravy?
Podporuje projekt využívání alternativní dopravy (např. cyklo, pěšky apod.)?
Je v blízkém okolí budovy přístup k odpočinkovým přírodním zónám (např. parky)?