157.

Návrh úprav Masarykova náměstí v Dubé

Kategorie projektu ‐ Krajinářská architektura a zahradní tvorba

Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo
Jména autorů Ing. Markéta Pešičková, Ing. Radek Csáno, DiS. / pro.luka, krajinářský ateliér
Ateliér
Místo realizace Masarykovo náměstí, 471 41 Dubá
Investor Město Dubá
Masarykovo náměstí 138, 471 41 Dubá
Dodavatel Město Dubá
Masarykovo náměstí 138, 471 41 Dubá
Datum dokončení / kolaudace projektu Duben 2021
Fotograf

Podstata úpravy tkví v celkové rehabilitaci společenského prostoru náměstí v samotném srdci Města Dubá, s důrazem na udržitelnost a respekt. Došlo k rozšíření dlážděné plochy náměstí na úkor zbytných travnatých pásů. Tisové plůtky, původně rámující menší dlážděnou plochu, byly přesazeny vně nově rozšířené dlážděné plochy. Místo původních uzoučkých letničkových záhonů v travnatých pásech (které byly úplně eliminovány) byly realizovány reprezentativní kvetoucí záhony (kombinované z kvetoucích keřů, růží, trvalek a cibulovin). Stávající tvarované lípy, které již pozvolna dožívají, byly v prostoru zachovány na dožití, vně jejich rondelu byl založen nový prstenec z dubů (jak jinak - v Dubé), které výhledově převezmou úlohu lip, a jejich neredukovaná koruna přistíní novou prostornější společenskou plochu.

Realizací návrhu došlo k rozšíření zpevněné plochy vlastního náměstí pro společenské aktivity, slavnosti, trhy.

Původní plocha kamenné dlažby činila 692m2, nově navržená plocha dlažby – dodláždění rozšíření centrálního prostoru činí 389m2. Celková využitelná dlážděná plocha tedy vzrostla na 1081m2. Pro doplnění rozšiřované plochy byla použita kamenná dlažba (žulové kostky) ve stejném odstínu a velikosti jako stávající dlážděný povrch.
V rozšířené dodlážděné ploše bylo vysazeno 8 nových stromů (dubů letních), které v čase poskytnou obyvatelům a návštěvníkům města stín a příznivé klima. Vysazené duby nahradí v budoucnu stávající lípy (ponechané na dožití). Ve vnitřním prostoru náměstí byl doplněn mobiliář (lavičky, odpadkové koše).

Stávající živé ploty z tisu byly přesazeny do nové polohy na hraně rozšířené zpevněné plochy vlastního náměstí. Jedná se o tvarované živé ploty z tisu, který snáší přesazení velice dobře a výborně regeneruje. Přesazení bylo náročnější, ale vzhledem k uvedeným skutečnostem a dobré kondici rostlin v živém plotu je tento postup relevantní.

Přesazeno do nové polohy v rámci náměstí bylo celkem 82 bm živého plotu z tisu.

Hrana vlastního centra náměstí je od komunikačního prostoru oddělena velkorysým kvetoucím rabatem, který je rámován přesazeným tisovým živým plotem. Kvetoucí záhon je navržen z tradičních rostlin snášejících extrémní podmínky vnitřního města (růže, levandule, ořechokřídlec, kosatec, šanta, šalvěj, cibuloviny).

Stávajících 69m2 květinových záhonů bylo nahrazeno 283m2 nových velkoplošných trvalkových záhonů rámujících celou centrální část Masarykova náměstí.

Perspektiva navržených výsadeb je podmíněna doporučenou technologií (strukturní substráty, podpůrné materiály, nadstandardní výsadbové mísy a profily - stromy, keře, trvalky). Výsadbový substrát pro vysazované stromy tvořen štěrkem fr. 4/8mm (65%), kompostem (25%) a biouhlem (10%). Doporučené složení strukturních substrátů v prokořenitelném prostoru tvoří štěrk fr. 32/64mm (84%), kompostem (8%) a biouhlem (8%). Vylepšení výsadbových ploch zapravením 5cm vrstvy kompostu a 5cm vrstvy štěrku fr. 8/16mm.

Šetrnost budovy

Environmentální certifikace

Typ a dosažená úroveň certifikátu -

Hospodaření s vodou

Využívá se dešťová voda pro zalévání?
Využívá se dešťová voda pro další účely, např. splachování toalet?
Je na budově zelená střecha nebo fasáda?
Využívá se nějak přečištěná šedá voda (např. Z umyvadel a sprch)?

Kvalita vnitřního prostředí

Je dostatek čerstvého vzduchu řízen automatizovaně?
Jsou komfortní teploty v letním a zimním období řízeny automatizovaně?
Je zajištěno přirozené osvětlení ve všech pobytových prostorech?
Je umělé osvětlení řízeno automatizovaně?
Je zajištěna akustická pohoda (zejména doba dozvuku)?
Zahrnuje dispoziční řešení prvky zónování a ergonomie?

Principy cirkulární ekonomiky

Využívá se v projektu recyklovaných materiálů?
Využívá se v projektu recyklovatelných materiálů?
Prosazují se v projektu materiály s doloženou Environmentální deklarací o produktu (EPD)?
Využívají se jiné certifikace udržitelnosti materiálů a prvků?

Energetická náročnost

Třída energetické náročnosti budovy dle Průkazu energetické náročnosti budovy
Uvažuje se s efektivním energetickým managementem (měření a pravidelná analýza dat o spotřebách)?
Využívají se obnovitelné zdroje energie (např. solární systém, fotovoltaika)?

Návaznost na okolí

Umožňuje projekt snadné využívání hromadné dopravy?
Podporuje projekt využívání alternativní dopravy (např. cyklo, pěšky apod.)?
Je v blízkém okolí budovy přístup k odpočinkovým přírodním zónám (např. parky)?