116.

Rekonstrukce a modernizace slavnostní auly Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Kategorie projektu ‐ Interiér

Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo
Jména autorů AI - DESIGN / Eva Jiřičná, Petr Vágner, Jura Bečička, Veronika Gabrlíková, Filip Gottschalk, Oleksandra Tsesko
Ateliér
Místo realizace Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, objekt U2
Mostní 5139, 760 01 Zlín
Investor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
nám. T. G. Masaryka 5555
Dodavatel JB Stavební, s.r.o.
Datum dokončení / kolaudace projektu Listopad 2021
Fotograf

Hlavním cílem při rekonstrukci auly bylo zlepšení nedostatků původního sálu a celková modernizace jeho technického vybavení, současně však o zachování a využití co nejvíce stávajících konstrukcí. Špatná viditelnost převážně z bočních míst původního hlediště byla vyřešena návrhem nového organického tvaru, který zajišťuje dobrý výhled na jeviště a promítací plátno i z krajních sedadel. Tento nový částečně eliptický tvar hlediště se dále propisuje i do podhledu, tvořeného ze šesti šikmých pásů vln nad hledištěm a „baldachýnu“ nad jevištěm. Geometrie těchto prvků podhledu zajišťuje ideální šíření zvuku, a tedy značně zlepšuje akustiku sálu. Část nad hledištěm má ve svých vertikálních štěrbinách umístěné odtahy vzduchotechniky a LED svítidla pro nepřímé nasvícení celého podhledu. Stěny auly jsou obloženy perforovanými akustickými panely, jejichž dělení dodává povrchu rytmus a zároveň zvýrazňuje vnímání organického tvaru. Stejné obložení je použito také na vertikálních, pět metrů vysokých, lamelách umístěných před okenními otvory. Tyto lamely, motorem otočné kolem své osy, při svém uzavření navazují na křivku stěn a zcela zatemňují prostor auly nebo naopak při otevření do sálu vpouštějí sluneční svit a prosvětlují interiér denním světlem.
Barevně je sál navržen v tlumených odstínech pastelově šedých stěn, tmavě šedivé podlahy a bílého podhledu. Kontrast do prostoru vnáší polstrované sedačky hlediště v jasné červenooranžové barvě univerzity.
Plošně veliký prostor foyeru má relativně nízkou výšku podhledu. Z toho důvodu byl do foyer navržen zvlněný podhled z kovových akustických lamel, který využívá volného prostoru mezi hlavními nosnými průvlaky stropu. Zároveň podhled umožňuje jednoduchou odnímatelnost jednotlivých lamel, a tedy i jednoduchou údržbu rozvodů nad podhledem. Vrcholy vln jsou zdůrazněny liniovými LED svítidly, které přecházejí i do obkladu stěn kolem zázemí účinkujících. Dělení obkladu plynule navazuje na liniové členění prostoru lamelami podhledu. V kontrastu k tmavé aule, je foyer řešen v barvách světlých. Podlaha je z bílé žuly, kovové lamely podhledu bílé barvy a obklad stěn ze světlých HPL desek. Barevný kontrast ve foyer zajišťuje nábytek – židle ve žluté a šatna pro návštěvníky v syté žlutooranžové barvě. Stávající schodiště dostalo nový obkladu stupňů z žuly a nově navržené skleněné zábradlí se subtilními nerezovými sloupky tak, aby vzhled schodiště odpovídal slavnostnímu využívání auly UTB.

Rekonstrukce se týkala auly, jejího technického zázemí, zázemí pro účinkující, foyer s šatnou, schodiště a hygienického zázemí v suterénu. Aula byla kompletně zrekonstruována a zmodernizována, a to včetně nového pódia a hlediště. Její nové vybavení zahrnuje motoricky otočné lamely umístěné před okny, umožňující úplné zatemnění sálu i využití přirozeného osvětlení, projekční plochu, kterou je možné, například při slavnostních promocích, překrýt posuvnou předstěnou, dálkově ovládané scénické osvětlení a ozvučení soustavou reproduktorů. V rámci rekonstrukce byl dále vyměněn střešní plášť, konstrukci střechy se podařilo zachovat a protipožárně ošetřit. Pro větrání byl navržen koncept řízeného větrání centrální vzduchotechnickou jednotkou se zpětným získáváním tepla.

Šetrnost budovy

Environmentální certifikace

Typ a dosažená úroveň certifikátu -

Hospodaření s vodou

Využívá se dešťová voda pro zalévání?
Využívá se dešťová voda pro další účely, např. splachování toalet?
Je na budově zelená střecha nebo fasáda?
Využívá se nějak přečištěná šedá voda (např. Z umyvadel a sprch)?

Kvalita vnitřního prostředí

Je dostatek čerstvého vzduchu řízen automatizovaně?
Jsou komfortní teploty v letním a zimním období řízeny automatizovaně?
Je zajištěno přirozené osvětlení ve všech pobytových prostorech?
Je umělé osvětlení řízeno automatizovaně?
Je zajištěna akustická pohoda (zejména doba dozvuku)?
Zahrnuje dispoziční řešení prvky zónování a ergonomie?

Principy cirkulární ekonomiky

Využívá se v projektu recyklovaných materiálů?
Využívá se v projektu recyklovatelných materiálů?
Prosazují se v projektu materiály s doloženou Environmentální deklarací o produktu (EPD)?
Využívají se jiné certifikace udržitelnosti materiálů a prvků?

Energetická náročnost

Třída energetické náročnosti budovy dle Průkazu energetické náročnosti budovy
Uvažuje se s efektivním energetickým managementem (měření a pravidelná analýza dat o spotřebách)?
Využívají se obnovitelné zdroje energie (např. solární systém, fotovoltaika)?

Návaznost na okolí

Umožňuje projekt snadné využívání hromadné dopravy?
Podporuje projekt využívání alternativní dopravy (např. cyklo, pěšky apod.)?
Je v blízkém okolí budovy přístup k odpočinkovým přírodním zónám (např. parky)?