124.

Dům umění Ústí nad Labem

Kategorie projektu ‐ Rekonstrukce

Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo
Jména autorů Mjölk architekti
Ateliér
Místo realizace Ústí nad Labem
Investor Univerzita J. E. Purkyně
Dodavatel Studio Jelínek s.r.o., studio-jelinek.cz
Datum kolaudace projektu Leden 2021
Fotograf

Tam, kde dříve cinkalo nádobí, smrdělo UHO a za výdejními okénky servírovaly upocené kuchařky rozvařená kolínka, se dnes podává jako hlavní chod umění. Děkan Fakulty umění a designu nám nabídl přeměnu někdejší menzy na instituci vznešeného charakteru. Takový architektonický úkol se neobjevuje každý semestr, a tak jsme po projektu chňapli rychleji, než mizí poklopy kanálů v Předlicích.

Při návrhu jsme maximálně vycházeli z požadavků fakulty – objekt se měl transformovat na klíčovou kulturně vzdělávací instituci celého krajského města, uzlem, kde se budou potkávat odborníci z akademické sféry a veřejnost, místem, které bude představovat současné umění i poskytovat prostor pro nejrůznější přednášky, dílny a diskuse. Nebylo lehké pozdvihnout bývalé stravovací zařízení na svatostánek umění. Skrze nový design jsme však vdechli staré budově trochu velkorysosti, kterou si taková instituce bezesporu zaslouží. Nový návrh odkrývá utajené kvality původního domu. Dílčím uvolněním dispozic jsme do hlubokých prostor přinesli více světla i špetku rafinovaného šarmu. Nové uspořádání domu splňuje vysoké nároky současného galerijního provozu, který doplňuje multifunkční sál a residence pro studenty.

Voda se hrne pod Kouckýho mostem a z bývalé menzy je dnes prostor pro umění. Proměna trvala roky a nebyly právě lehké. Projekt byl náročný nejen z pohledu technického stavu budovy, ale i kvůli její výrazně odlišné typologii. Dnes jsou stresy z průběhu stavby zahalené v mlze vzpomínek. Stojí před námi sebevědomá instituce, která se zrodila z trosek jídelny ovoněných dochucovadly a písmenkovou polívkou. Dům umění se skví pyšně mezi paneláky. Bílý přízrak mezi barevnými fasádami je čerstvým vzduchem do kyselé atmosféry industriálního Ústí a ukazuje, že se tady začíná blýskat na lepší časy.

Šetrnost budovy

Environmentální certifikace

Typ a dosažená úroveň certifikátu -

Hospodaření s vodou

Využívá se dešťová voda pro zalévání?
Využívá se dešťová voda pro další účely, např. splachování toalet?
Je na budově zelená střecha nebo fasáda?
Využívá se nějak přečištěná šedá voda (např. Z umyvadel a sprch)?

Kvalita vnitřního prostředí

Je dostatek čerstvého vzduchu řízen automatizovaně?
Jsou komfortní teploty v letním a zimním období řízeny automatizovaně?
Je zajištěno přirozené osvětlení ve všech pobytových prostorech?
Je umělé osvětlení řízeno automatizovaně?
Je zajištěna akustická pohoda (zejména doba dozvuku)?
Zahrnuje dispoziční řešení prvky zónování a ergonomie?

Principy cirkulární ekonomiky

Využívá se v projektu recyklovaných materiálů?
Využívá se v projektu recyklovatelných materiálů?
Prosazují se v projektu materiály s doloženou Environmentální deklarací o produktu (EPD)?
Využívají se jiné certifikace udržitelnosti materiálů a prvků?

Energetická náročnost

Třída energetické náročnosti budovy dle Průkazu energetické náročnosti budovy B
Uvažuje se s efektivním energetickým managementem (měření a pravidelná analýza dat o spotřebách)?
Využívají se obnovitelné zdroje energie (např. solární systém, fotovoltaika)?

Návaznost na okolí

Umožňuje projekt snadné využívání hromadné dopravy?
Podporuje projekt využívání alternativní dopravy (např. cyklo, pěšky apod.)?
Je v blízkém okolí budovy přístup k odpočinkovým přírodním zónám (např. parky)?