113.

Rodinný dům v Zelenči

Kategorie projektu ‐ Rodinný dům

Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo
Jména autorů Ing. arch. Pavel Marek, Ing. arch. Zdeněk Rychtařík, Ing. arch. Kristina Sudreová / 20-20-ARCHITEKTI, VYŠEHRAD atelier
Ateliér
Místo realizace K Potoku, Zeleneč, 250 91
Investor Soukromý investor
Dodavatel neuvedeno
Datum kolaudace projektu Říjen 2021
Fotograf

Dům na polygonálním půdorysu s asymetrickou sedlovou střechou je tvarován v reakci na spád pozemku. V horní severní části je dům široký a nízký a směrem k jihu se zužuje a zvyšuje. Postupně graduje do převýšeného štítu. Aby byl tvar a koncept maximálně čitelný, je dům pojednán monomateriálově – potažen vlnitým plechem. Je do něj vyřezáno pouze několik velkorysých otvorů směrem k západu a jihu, kam se dům otvírá i výhledem. Na opačných stranách jsou zdánlivě nahodile rozházena drobná podélná okna do podružných místností. Ve stejném principu jsou na východní straně střechy umístěna střešní okna prosvětlující hlubokou dispozici. Dispozičně je dům rozdělen na dvě části, přední dvoupodlažní a zadní jednopodlažní, vzájemně posunuté o polovinu podlaží. Do objektu se vstupuje z východu v místě schodiště. V spodní úrovni přední části je umístěna garáž a technické zázemí domu, v patře pak pokoj pro hosty s vlastní koupelnou. V zadní části je umístěn velkorysý obytný prostor s dvěma ložnicemi a zázemím. Mezi obytné místnosti je vklíněna krytá terasa s venkovní kuchyní a prosklenou střechou.

Dům je založen na základových pasech. Svislé konstrukce jsou zděné z cihelných bloků s kontaktním zateplením z minerální vlny. Krov tvoří kompinace ocelové a dřevěné konstrukce. Celý dům je obložen vlnitým plechem s provětrávanou mezerou včetně střechy.

Šetrnost budovy

Environmentální certifikace

Typ a dosažená úroveň certifikátu -

Hospodaření s vodou

Využívá se dešťová voda pro zalévání?
Využívá se dešťová voda pro další účely, např. splachování toalet?
Je na budově zelená střecha nebo fasáda?
Využívá se nějak přečištěná šedá voda (např. Z umyvadel a sprch)?

Kvalita vnitřního prostředí

Je dostatek čerstvého vzduchu řízen automatizovaně?
Jsou komfortní teploty v letním a zimním období řízeny automatizovaně?
Je zajištěno přirozené osvětlení ve všech pobytových prostorech?
Je umělé osvětlení řízeno automatizovaně?
Je zajištěna akustická pohoda (zejména doba dozvuku)?
Zahrnuje dispoziční řešení prvky zónování a ergonomie?

Principy cirkulární ekonomiky

Využívá se v projektu recyklovaných materiálů?
Využívá se v projektu recyklovatelných materiálů?
Prosazují se v projektu materiály s doloženou Environmentální deklarací o produktu (EPD)?
Využívají se jiné certifikace udržitelnosti materiálů a prvků?

Energetická náročnost

Třída energetické náročnosti budovy dle Průkazu energetické náročnosti budovy B
Uvažuje se s efektivním energetickým managementem (měření a pravidelná analýza dat o spotřebách)?
Využívají se obnovitelné zdroje energie (např. solární systém, fotovoltaika)?

Návaznost na okolí

Umožňuje projekt snadné využívání hromadné dopravy?
Podporuje projekt využívání alternativní dopravy (např. cyklo, pěšky apod.)?
Je v blízkém okolí budovy přístup k odpočinkovým přírodním zónám (např. parky)?