112.

Památník výročí 100 let republiky

Kategorie projektu ‐ Architektonický design, drobná architektura a výtvarné dílo v architektuře

Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo
Jména autorů Ing. arch. Zdeněk Rychtařík, Ing. arch. Tereza Mandíková, Ing. arch. Tomáš Maceška, Markéta Zajícová, Zdeňka Studenovská, Anna Smetanová / 20-20-ARCHITEKTI, VYŠEHRAD atelier
Ateliér
Místo realizace Zámecká zahrada, Pacov
Investor město Pacov
Dodavatel Bluetech s.r.o., Žižkova 596, 395 01 Pacov
Datum kolaudace projektu Leden 2021
Fotograf

Základní idea „Památníku výročí 100 let republiky“, jehož realizaci iniciovalo město Pacov, byla navržena studenty místního víceletého gymnázia a byla úzce spjata s Pacovem a jeho obyvateli. Jeho podstata spočívá v získání 101 otisků ruky anonymních lidí, kteří se narodili v jednotlivých letech 1918–2018. Otisky rukou byly zpracovány do kruhových šablon, které byly vloženy do stavby památníku. Architekti spolupracovali s městem na nalezení ideálního místa ve městě, které bylo nakonec určeno v zámeckém parku. Zalamovaná kónická stěna z rezavého plechu je perforována časovou osou, do které jsou vloženy v jednotlivé otisky rukou, nezaplněné otvory dělají památník vizuálně lehčím a prostorově transparentnějším. Před památník je umístěna atypická betonová lavička v jejíž středu je zasezena „lípa republiky“. Součástí památníku se stala i realizace nové mlatové cesty, která nahradila původní panelovou.

Hlavním použitým materiálem památníku je hrubě svařovaný rezavý plech a přírodní kámen atypické lavičky.

Šetrnost budovy

Environmentální certifikace

Typ a dosažená úroveň certifikátu -

Hospodaření s vodou

Využívá se dešťová voda pro zalévání?
Využívá se dešťová voda pro další účely, např. splachování toalet?
Je na budově zelená střecha nebo fasáda?
Využívá se nějak přečištěná šedá voda (např. Z umyvadel a sprch)?

Kvalita vnitřního prostředí

Je dostatek čerstvého vzduchu řízen automatizovaně?
Jsou komfortní teploty v letním a zimním období řízeny automatizovaně?
Je zajištěno přirozené osvětlení ve všech pobytových prostorech?
Je umělé osvětlení řízeno automatizovaně?
Je zajištěna akustická pohoda (zejména doba dozvuku)?
Zahrnuje dispoziční řešení prvky zónování a ergonomie?

Principy cirkulární ekonomiky

Využívá se v projektu recyklovaných materiálů?
Využívá se v projektu recyklovatelných materiálů?
Prosazují se v projektu materiály s doloženou Environmentální deklarací o produktu (EPD)?
Využívají se jiné certifikace udržitelnosti materiálů a prvků?

Energetická náročnost

Třída energetické náročnosti budovy dle Průkazu energetické náročnosti budovy
Uvažuje se s efektivním energetickým managementem (měření a pravidelná analýza dat o spotřebách)?
Využívají se obnovitelné zdroje energie (např. solární systém, fotovoltaika)?

Návaznost na okolí

Umožňuje projekt snadné využívání hromadné dopravy?
Podporuje projekt využívání alternativní dopravy (např. cyklo, pěšky apod.)?
Je v blízkém okolí budovy přístup k odpočinkovým přírodním zónám (např. parky)?