129.

Lávka pro pěší Plzeň-Koterov

Kategorie projektu ‐ Novostavba

Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo
Jména autorů SUDOP PRAHA a.s. / Tomáš Pechman, László Szíkora a kolektiv
Ateliér
Místo realizace Dílo je součástí stavby „Uzel Plzeň, 5. stavba - Lobzy - Koterov“. Mimoúrovňové bezbariérové spojení mezi ulicemi K Dráze a Na Lipce překonává silnici I/20 a dvoukolejnou železniční trať České Budějovice - Plzeň.
Investor Správa železnic, s. o., statutární město Plzeň. Spoluinvestor Magistrát města Plzně.
Dodavatel Přípravná dokumentace a projekt stavby: SUDOP PRAHA, a. s.
Zhotovitel stavby: Sdružení MTS + CHT – Uzel Plzeň, 5. stavba (Metrostav a. s., Chládek & Tintěra a. s.)
Podzhotovitel (ocelová konstrukce): Excon, a.s.
Datum kolaudace projektu Říjen 2021
Fotograf

V rámci stavby „Uzel Plzeň, 5. stavba - Lobzy - Koterov“ byl vznesen požadavek na zrušení stávajícího železničního přechodu přes trať České Budějovice – Plzeň a úrovňového přechodu přes dálniční přivaděč I/20. Mimoúrovňové bezbariérové spojení mezi ulicemi K Dráze a Na Lipce bylo navrženo novou lávkou pro pěší, jako zavěšenou spojitou konstrukcí o 2 polích se středovým pylonem tvaru H umístěným mezi silnicí I/20 a dvoukolejnou železniční tratí. Tento stavební objekt byl spoluinvesticí Správy železnic, s.o. a Magistrátu města Plzně.

Nosná konstrukce je ocelová trámová s komorovým průřezem. Je rozdělena na dvě části, zavěšenou konstrukci o rozpětí 39,5 m + 38,15 m a půdorysně zakřivenou přístupovou rampu jako spojitý osmipolový nosník o rozpětí 8 m + 6x10 m + 8 m. Na lávku bylo v pozdější fázi projektové přípravy doplněno schodiště jako samostatný objekt uložený na konzoly středového pylonu.
Spodní stavbu tvoří dvě železobetonové opěry s rovnoběžnými křídly, železobetonový pilíř na styku obou nosných konstrukcí, ocelový pylon a ocelové stojky spojitého nosníku.

Délka přemostění: 153,7 m
Délka lávky: 202,4 m
Rozpětí NK1: 39,5 m + 38,5 m
Rozpětí NK2: 8 m + 6x10 m + 8 m
Stavební výška: 0,74 m
Výška lávky: 9,42 m
Volná výška nad TK: 7,65 m
Volná výška nad PK: 4,8 + 0,5 m
Výška pylonu: 25 m
Volná šířka na lávce: 3,0 m
Šířka lávky v ose mostu: 3,89 m

Šetrnost budovy

Environmentální certifikace

Typ a dosažená úroveň certifikátu -

Hospodaření s vodou

Využívá se dešťová voda pro zalévání?
Využívá se dešťová voda pro další účely, např. splachování toalet?
Je na budově zelená střecha nebo fasáda?
Využívá se nějak přečištěná šedá voda (např. Z umyvadel a sprch)?

Kvalita vnitřního prostředí

Je dostatek čerstvého vzduchu řízen automatizovaně?
Jsou komfortní teploty v letním a zimním období řízeny automatizovaně?
Je zajištěno přirozené osvětlení ve všech pobytových prostorech?
Je umělé osvětlení řízeno automatizovaně?
Je zajištěna akustická pohoda (zejména doba dozvuku)?
Zahrnuje dispoziční řešení prvky zónování a ergonomie?

Principy cirkulární ekonomiky

Využívá se v projektu recyklovaných materiálů?
Využívá se v projektu recyklovatelných materiálů?
Prosazují se v projektu materiály s doloženou Environmentální deklarací o produktu (EPD)?
Využívají se jiné certifikace udržitelnosti materiálů a prvků?

Energetická náročnost

Třída energetické náročnosti budovy dle Průkazu energetické náročnosti budovy
Uvažuje se s efektivním energetickým managementem (měření a pravidelná analýza dat o spotřebách)?
Využívají se obnovitelné zdroje energie (např. solární systém, fotovoltaika)?

Návaznost na okolí

Umožňuje projekt snadné využívání hromadné dopravy?
Podporuje projekt využívání alternativní dopravy (např. cyklo, pěšky apod.)?
Je v blízkém okolí budovy přístup k odpočinkovým přírodním zónám (např. parky)?