106.

Dům v parku

Kategorie projektu ‐ Novostavba

Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo
Jména autorů Ing. arch. Milan Podroužek / ARCHIX s.r.o. spoluautoři: Ing. arch. Martin Kubeš, Ing. arch. Jaroslav Mareš, Ing. arch. Petr Buryška
Ateliér
Místo realizace Riegrova ul. 1930/ 23, Šlapanice 664 51
Investor Město Šlapanice
Dodavatel 3V & H, s.r.o.
Datum kolaudace projektu Červen 2021
Fotograf

Městský park ve Šlapanicích je přirozeným centrem společenského života, místem setkávání. Takový chce být i tento dům. Není okázalý. Svým jednoduchým tvaroslovím odpovídá budovám v podzámčí. Dvě kolmo k sobě posazené hmoty zastřešené sedlovými střechami dobře korespondují s tvaroslovím blízkého okolí.
Navržený nový objekt je proveden ze dvou částí. V jedné z nich, kolmé k ulici Riegrova je umístěna restaurace. Tento blok obsahuje kromě nezbytného zázemí také veřejné toalety. Prostor restaurace je v letních měsících možné pomocí skládací stěny přímo propojit s velkorysým prostorem městského parku.
Náplní druhé části, která je kolmá na blok restaurace je městská knihovna. Má samostatný vchod v těsné blízkosti šlapanického gymnázia. Za vstupem v přízemí je umístěno oddělení pro děti a mládež, v patře pak oddělení pro dospělé.
Hlavním těžištěm dispozičního „kříže“ v průniku obou hmot je víceúčelový prostor pro setkávání. Skýtá možnost proměnit se v kavárnu a čítárnu s volnou výpůjčkou knih nebo je jej možné oddělit od restaurace a využít ho pro přednášky, koncerty, recitály, menší divadelní představení pro děti i dospělé, pro městské slavnosti a další dílčí aktivity.
Flexibilně jej lze propojit bud’ s restaurací, nebo s prostorem knihovny. Může být také využit samostatně. Elevace sálu navazuje na stávající terén a volně přechází do pobytových teras v exteriéru.
Fasádám dominuje dřevěný obklad z thermoborovice, sklo, kov, keramická krytina bobrovka a zateplovací fasádní systém. Omítkové souvrství je tvořeno broušeným povrchem v betonovém vzhledu. Zpevněné plochy jsou pak řešeny z žulového odseku v kombinaci s pohledovým betonem.

Fasádám dominuje dřevěný obklad z thermoborovice, sklo, kov, keramická krytina bobrovka a zateplovací fasádní systém. Omítkové souvrství je tvořeno broušeným povrchem v betonovém vzhledu. Zpevněné plochy jsou pak řešeny z žulového odseku v kombinaci s pohledovým betonem.

Šetrnost budovy

Environmentální certifikace

Typ a dosažená úroveň certifikátu -

Hospodaření s vodou

Využívá se dešťová voda pro zalévání?
Využívá se dešťová voda pro další účely, např. splachování toalet?
Je na budově zelená střecha nebo fasáda?
Využívá se nějak přečištěná šedá voda (např. Z umyvadel a sprch)?

Kvalita vnitřního prostředí

Je dostatek čerstvého vzduchu řízen automatizovaně?
Jsou komfortní teploty v letním a zimním období řízeny automatizovaně?
Je zajištěno přirozené osvětlení ve všech pobytových prostorech?
Je umělé osvětlení řízeno automatizovaně?
Je zajištěna akustická pohoda (zejména doba dozvuku)?
Zahrnuje dispoziční řešení prvky zónování a ergonomie?

Principy cirkulární ekonomiky

Využívá se v projektu recyklovaných materiálů?
Využívá se v projektu recyklovatelných materiálů?
Prosazují se v projektu materiály s doloženou Environmentální deklarací o produktu (EPD)?
Využívají se jiné certifikace udržitelnosti materiálů a prvků?

Energetická náročnost

Třída energetické náročnosti budovy dle Průkazu energetické náročnosti budovy A
Uvažuje se s efektivním energetickým managementem (měření a pravidelná analýza dat o spotřebách)?
Využívají se obnovitelné zdroje energie (např. solární systém, fotovoltaika)?

Návaznost na okolí

Umožňuje projekt snadné využívání hromadné dopravy?
Podporuje projekt využívání alternativní dopravy (např. cyklo, pěšky apod.)?
Je v blízkém okolí budovy přístup k odpočinkovým přírodním zónám (např. parky)?