105.

Vodojem s vyhlídkou na Trosky

Kategorie projektu ‐ Novostavba

Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo
Jména autorů ZETTE ateliér, Zdenek Balík, Jakub Dvořák
Ateliér
Místo realizace obec Markvartice
Investor Vodohospodářská a obchodní společnost a.s.
Dodavatel bak stavební společnost a.s
Datum dokončení / kolaudace projektu Březen 2022
Fotograf

Zadaní: Novostavba vodojemu a vyhlídkové věže
"Proč lidé lezou na vrcholy a pohledem sledují linii obzoru? Dává jim to posit identity-tady jsem. Toto je můj citový myšlenkový kontext. Sem patřím."
Václav Cílek
Proč tedy stavět rozhlednu,když jsem na kopci s krásným výhledemdo kraje všema směry? Rozhodl jsem se začlenit rozhlednu do objektu vodojemu a udělat z nich jeden celek.
Polní brázda. Přirozeně jako cesty, vznikají brázdy v poli, je to reakce na překážku. Překážku, kterou je nutno obejít po trajektorii křivky. Vznikla vlnka na kraji pole. Vlna která nepřekáží. Jemně si vybíhá do prostoru, aby nás vtáhla do svého světa a odkryla nám krajinu pod námi. Vzniká tak nový zemní útvar, vymezený betonovými stěnami a posety luční travou.

Betonový monolit s 300 kubíky pod zem uložené vody . Konstrukčně se nevymyká stavbám tohoto typu.

Šetrnost budovy

Environmentální certifikace

Typ a dosažená úroveň certifikátu -

Hospodaření s vodou

Využívá se dešťová voda pro zalévání?
Využívá se dešťová voda pro další účely, např. splachování toalet?
Je na budově zelená střecha nebo fasáda?
Využívá se nějak přečištěná šedá voda (např. Z umyvadel a sprch)?

Kvalita vnitřního prostředí

Je dostatek čerstvého vzduchu řízen automatizovaně?
Jsou komfortní teploty v letním a zimním období řízeny automatizovaně?
Je zajištěno přirozené osvětlení ve všech pobytových prostorech?
Je umělé osvětlení řízeno automatizovaně?
Je zajištěna akustická pohoda (zejména doba dozvuku)?
Zahrnuje dispoziční řešení prvky zónování a ergonomie?

Principy cirkulární ekonomiky

Využívá se v projektu recyklovaných materiálů?
Využívá se v projektu recyklovatelných materiálů?
Prosazují se v projektu materiály s doloženou Environmentální deklarací o produktu (EPD)?
Využívají se jiné certifikace udržitelnosti materiálů a prvků?

Energetická náročnost

Třída energetické náročnosti budovy dle Průkazu energetické náročnosti budovy
Uvažuje se s efektivním energetickým managementem (měření a pravidelná analýza dat o spotřebách)?
Využívají se obnovitelné zdroje energie (např. solární systém, fotovoltaika)?

Návaznost na okolí

Umožňuje projekt snadné využívání hromadné dopravy?
Podporuje projekt využívání alternativní dopravy (např. cyklo, pěšky apod.)?
Je v blízkém okolí budovy přístup k odpočinkovým přírodním zónám (např. parky)?