102.

Bistro & Bar Koule

Kategorie projektu ‐ Interiér

Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo
Jména autorů Ing. arch. Dan Merta, Ing. arch. Antonín Honzík / Studio MA s.r.o
Ateliér
Místo realizace Milady Horákové 388/54, Holešovice, 170 00 Praha 7
Investor Nakoule s.r.o, Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00 Praha
Dodavatel Studio MA s.r.o., Pavel Matěj, Marek Šilpoch
Datum dokončení / kolaudace projektu Leden 2022
Fotograf

Řešený prostor se nachází v přízemí objektu v blokové zástavbě města, přístupný je přímo z ulice Milady Horákové. Požadavkem investora byl návrh moderního, svěžího a originálního interiéru s atmosférou, který by zapadl do nově vznikajícího konceptu bistra a baru zaměřeného na výrobu sýrových pokrmů. V projektu byl řešen kompletní návrh interiéru vycházející z původního dispozičního řešení. Úprava dispozice byla nutná především v návaznosti na nově vzniklé prostory zázemí kuchyně a toalet pro zákazníky.

Prvním záměrem návrhu bylo prostor nově vznikajícího bistra především vizuálně očistit a sjednotit. Většina interiérových prvků je proto navržena v barevně neutrálnějším provedení. Požadavek investora na originalitu, která by přitáhla pozornost potencionálního zákazníka v rušné ulici Milady Horákové, je řešen pomocí výrazných světelných instalací umístěných v jednotlivých místnostech. Jejich programovatelný systém řízení umožňuje kontrolu intenzity i barevnosti jednotlivých světelných zdrojů. Od intimnějších, tlumených tónům k výraznějším barevným kombinacím. Záměrem tohoto řešení byla možnost měnit náladu v interiéru i vizuální projev hlavního prostoru směrem do ulice a zaujmout tak případné
návštěvníky. Originální světelné prvky navrhl a vyrobil na zakázku Marek Šilpoch.

Podlaha v dekoru šedého betonu a světlé stěny byly původním záměrem. Po odkrytí vrstev výmalby však bylo rozhodnuto ponechat některé plochy stěn a stropu přiznané. Jejich surová, ale příjemná přírodní textura záměrně rozbíjí rozsáhlejší bílé plochy. Zdi proto nepůsobí tak sterilním dojmem. Bílé tvary jsou ponechány kolem světelných objektů, aby více zdůrazňovaly jejich umístění v rámci interiéru. Na některých plochách jsou ponechány inverzně provedené obrazce na motivy související s hlavní servírovanou specialitou - sýrovými koulemi.

Kvůli zachování kontrastu a dynamiky prostoru jsou zbývající prvky interiéru vyhotoveny především v tmavých odstínech. Černá hmota perforovaného plechu barového pultu, vedení vzduchotechniky, otopná tělesa, dveře i stolové podnože s židlemi. Oživení prostoru obstarává množství rostlin svěšených nad barem a umístěných v celém prostoru interiéru.

Prostor prošel kompletní rekonstrukcí, kdy z technické stránky se nově realizovala skladba podlahy, kompletní rozvody teplé a studené vody, nová vzduchotechnika, kompletní vybudování gastro zázemí, skladu a toalet a revitalizace stěn a výloh. V celém prostoru je také umístěna výše zmíněná světelná instalace, která se na bázi algoritmu sama ovládá a v průběhu dne mění intenzitu a barvu svícení

Šetrnost budovy

Environmentální certifikace

Typ a dosažená úroveň certifikátu -

Hospodaření s vodou

Využívá se dešťová voda pro zalévání?
Využívá se dešťová voda pro další účely, např. splachování toalet?
Je na budově zelená střecha nebo fasáda?
Využívá se nějak přečištěná šedá voda (např. Z umyvadel a sprch)?

Kvalita vnitřního prostředí

Je dostatek čerstvého vzduchu řízen automatizovaně?
Jsou komfortní teploty v letním a zimním období řízeny automatizovaně?
Je zajištěno přirozené osvětlení ve všech pobytových prostorech?
Je umělé osvětlení řízeno automatizovaně?
Je zajištěna akustická pohoda (zejména doba dozvuku)?
Zahrnuje dispoziční řešení prvky zónování a ergonomie?

Principy cirkulární ekonomiky

Využívá se v projektu recyklovaných materiálů?
Využívá se v projektu recyklovatelných materiálů?
Prosazují se v projektu materiály s doloženou Environmentální deklarací o produktu (EPD)?
Využívají se jiné certifikace udržitelnosti materiálů a prvků?

Energetická náročnost

Třída energetické náročnosti budovy dle Průkazu energetické náročnosti budovy
Uvažuje se s efektivním energetickým managementem (měření a pravidelná analýza dat o spotřebách)?
Využívají se obnovitelné zdroje energie (např. solární systém, fotovoltaika)?

Návaznost na okolí

Umožňuje projekt snadné využívání hromadné dopravy?
Podporuje projekt využívání alternativní dopravy (např. cyklo, pěšky apod.)?
Je v blízkém okolí budovy přístup k odpočinkovým přírodním zónám (např. parky)?