99.

PUMPA – Multifunkční objekt čerpací stanice pohonných hmot 6,1km D1, Průhonice

Kategorie projektu ‐ Novostavba

Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo
Jména autorů Ing. arch. Ivan Kolář / A32 spol. s r.o., spolupracovníci: Ing. Roman Hron / A32 spol. s r.o., Ing. Martin Fořt / A32 spol. s r.o., Ing. arch. Jitka Smolíková / A32 spol. s r.o., Ing. Stanislav Kozák / ASkon, statická kancelář, Ing. Zdeněk Vít - SKÁLA&VÍT
Ateliér
Místo realizace 6,1 km D1, Průhonice
Investor IMOBA a.s.
Pyšelská 2327/2
Praha 4
Dodavatel STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4
Praha 5
Datum dokončení / kolaudace projektu Listopad 2021
Fotograf

V čem je stavba PUMPA neobvyklá?

1/Čerpací stanice pohonných hmot tvoří protihlukovou stěnu a slouží jako protihluková bariéra:
„Pumpa“ plní funkci protihlukové bariéry, tím zvyšuje komfort obyvatelům přilehlé rezidenční zástavby v Průhonicích. Z tohoto důvodu je hlavní objekt navržen ve formě kompaktní hmoty. Nedílnou součástí celého objektu jsou protihlukové stěny s konstrukcí pro pnutí popínavých rostlin.

2/Zastřešení, které má zaujmout řidiče na D1:
Tato čerpací stanice pohonných hmot má tu smůlu, že není zdálky vidět. Proto směrem k dálnici D1 vystupuje „svítící šíp“ - trojúhelníková „odlehčená“ střecha nad výdejními stojany, která má svým tvarem zaujmout a přilákat pozornost řidičů.

3/Maximální otevřenost stavby pro veřejnost:
Původně měla být čerpací stanice přístupná pouze od dálnice a být obklopená betonovou protihlukovou stěnou. Nápad s včleněním celého objektu do protihlukové stěny tak, aby se sám stal tou bariérou, umožnil stavbu „otevřít“ nejen k dálnici, ale i směrem do obce. Směrem k obci je objekt „otevřen“ skleněnou plochou, která je obohacena vertikálními dřevěnými slunolamy. Tyto slunolamy jsou různě natočeny a tím umožňují zajímavé průhledy z exteriéru a pohledy do interiéru. Vznikl multifunkční objekt, který současně plní funkci občanské vybavenosti pro řidiče z D1 i pro obyvatele Průhonic.

4/Zeleň v interiéru i v exteriéru:
„Pumpa“ se nachází u D1, ale současně v Průhonicích. Celým projektem se prolíná symbolická linka: Průhonice = Průhonický park = zeleň. Tato linka končí nebo začíná u „zelené“ energie dobíjecích stojanů.

5/Funkční koncept:
V exteriéru jsou dva oboustranné stojany pohonných hmot a 10 dobíjecích stojanů. Dobíjecí stojany souvisí s konceptem celé čerpací stanice, kdy dobíjení trvá delší dobu. Pro tento čas Pumpa nabízí prostor k občerstvení, odpočinku nebo k setkání. Interiér je rozdělen na část přiléhající k čerpací stanici (pokladny, shop, fresh bar a pekárna). Druhou polovinu prostoru tvoří restaurace, která je rozdělena na samoobslužnou část s hotovými jídly a gril bar. Gril bar je v interiéru restaurace zdůrazněn atypicky tvarovaným pracovním stolem.

Jaké je technické řešení stavby PUMPA?

1/Založení – je navrženo hlubinné založení objektu – na pilotách, podporujících železobetonové pasy s podkladní monolitickou železobetonovou deskou.

2/Svislé nosné konstrukce – monolitické železobetonové stěny jsou doplněné ocelovými kruhovými sloupy o vnějším průměru 300 mm.

3/Vodorovné konstrukce – stropní konstrukce budovy tvoří kombinace monolitických železobetonových desek a ocelobetonových stropů. Ocelobetonový strop s trapézovými plechy je navržen rovněž jako strop pod plochou střechou.

4/Zastřešení – je realizováno plochými střechami. Na střeše je osazena ocelová konstrukce plošiny pro zařízení VZT, chlazení a DA, jejíž součástí jsou svislé akustické zástěny (součást protihlukových opatření) i šikmé pohledové zástěny.

5/Přestřešení čerpacích stání je tvořeno ocelovou konstrukcí upnutou ve dvou bodech k objektu ČS a vynášené jedním venkovním sloupem umístěným v prostoru ostrůvku čerpacích stojanů blíže k objektu. Střecha je celou plochou skloněna k fasádě objektu.

6/Vnější výplně otvorů – jsou ze systému hliníkových výplní – rastrové fasády z fasádního systému s pohledovou šířkou profilů 50 mm HEROAL, samostatná okna a dveře na vnějším obvodovém plášti jsou z hliníkových profilů HEROAL v barvě černé matné s grafitovou strukturou.

7/ Stínění – z vnější strany je navrženo stínění externími pevnými vertikálními dřevěnými slunolamy z tepelně opracovaného a odolného trvanlivého dřeva ACCOYA, s pevně zvoleným úhlem stínění, různým v jednotlivých sekcích. Před fasádou je také použito několik ocelových pergol.

8/Podlahy tvoří velkoformátové keramické dlažby v kombinaci s dřevěnými "prkennými“ podlahami. V gastroprovozu jsou použity protiskluzné probarvené polyuretanbetonové stěrky.

9/Podhledy – v prostorách přístupných veřejnosti jsou použity akustické podhledy KNAUF z dřevovláknitých desek s povrchem napodobujícím neupravený povrch dřevěné vlny (vzhled heraklitu). V exteriéru je na spodní plochu zastřešení čerpacích stání použit lamelový kovový podhled HUNTER DOUGLAS, s osazenými atypickými boxy pro podhledové osvětlení.

10/Povrchy stěn – ve veřejně přístupném interiéru jsou použity keramické a dřevěné obklady stěn.

11/ Vnější povrchy objektu jsou provedeny zejména ze zavěšené provětrávané fasády s obkladem desek RIEDER ÖKO SKIN v kombinaci s kontaktním zateplovacím systémem v tmavém (černém) odstínu.

Šetrnost budovy

Environmentální certifikace

Typ a dosažená úroveň certifikátu -

Hospodaření s vodou

Využívá se dešťová voda pro zalévání?
Využívá se dešťová voda pro další účely, např. splachování toalet?
Je na budově zelená střecha nebo fasáda?
Využívá se nějak přečištěná šedá voda (např. Z umyvadel a sprch)?

Kvalita vnitřního prostředí

Je dostatek čerstvého vzduchu řízen automatizovaně?
Jsou komfortní teploty v letním a zimním období řízeny automatizovaně?
Je zajištěno přirozené osvětlení ve všech pobytových prostorech?
Je umělé osvětlení řízeno automatizovaně?
Je zajištěna akustická pohoda (zejména doba dozvuku)?
Zahrnuje dispoziční řešení prvky zónování a ergonomie?

Principy cirkulární ekonomiky

Využívá se v projektu recyklovaných materiálů?
Využívá se v projektu recyklovatelných materiálů?
Prosazují se v projektu materiály s doloženou Environmentální deklarací o produktu (EPD)?
Využívají se jiné certifikace udržitelnosti materiálů a prvků?

Energetická náročnost

Třída energetické náročnosti budovy dle Průkazu energetické náročnosti budovy B
Uvažuje se s efektivním energetickým managementem (měření a pravidelná analýza dat o spotřebách)?
Využívají se obnovitelné zdroje energie (např. solární systém, fotovoltaika)?

Návaznost na okolí

Umožňuje projekt snadné využívání hromadné dopravy?
Podporuje projekt využívání alternativní dopravy (např. cyklo, pěšky apod.)?
Je v blízkém okolí budovy přístup k odpočinkovým přírodním zónám (např. parky)?