93.

Heureka Offices

Kategorie projektu ‐ Interiér

Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo
Jména autorů Žofia Baltazár, Ivo Kratochvíl / Hezkey
Ateliér
Místo realizace Heureka Group a.s.
Palác Syner
Rumunská 655/9
460 01 Liberec 4
Česká republika
Investor Heureka Group a.s.
Dodavatel Hezkey
Datum kolaudace projektu Červen 2021
Fotograf

Přáním investora bylo vytvořit v Praze a Liberci kanceláře 21. století, které budou klást důraz na flexibilitu a moderní styl práce. Interiér byl koncipován jako tzv. smart office. Kromě open-space byly vytvořeny i společné prostory na workshopy či setkání, relax zóny a hovorny. Jednička na trhu by neměla trendy následovat, ale udávat, takže úkol pro studio a architektu Žofii Baltazár byl jasný: vytvořit kanceláře pro 21. století a přinést konkrétní řešení.

Interiér, ve kterém se dá efektivně zorganizovat celofiremní setkání, avšak většinu času v něm sedí kolem 60 % zaměstnanců.

Možnost vybrat si, na kterém místě bude člověk zrovna dnes pracovat a mít možnost tým společně sesadit, případně vytvořit prostor pro společný workshop.
Zlepšit akustiku a vytvořit místa pro telefonování jako vysoká akustická křesla a telefonní budky.
Relaxzóny jako prostor, který slouží různým účelům – uspořádat celofiremní setkání, jako místo k relaxaci, ale i pro společný workshop nebo třeba pro hodinu jógy. Vše díky modulárnímu a snadno přemístitelnému nábytku.

Předělali jsme jak pražské, tak liberecké kanceláře Heureky, s rozlohou celkem kolem 650 m2. Vše s důrazem na flexibilitu a moderní styl práce, akcelerovaný covidovou dobou.

Vedle open space vznikly i dva nové typy pracovních prostor. „Workshop room“ je místnost s zasedačkovým stolem, který se dá jednoduše přestavit – vedle pracovních stanic tak vznikne prostor pro společný workshop či setkání. „Flexi meeting“ pak disponuje stoly na kolečkách, které se dají rychle přesunout, aby uvolnily místo.

Hlavní cíle přestavby byly:

Pojmout rostoucí počet zaměstnanců a zavést smart office – zaměstnanci nemají stálé místo, ale rezervují si to dostupné, nebo využijí k práci místa ve společných prostorech.
Flexibilita a multifunkčnost prostor.
Vyhnout se náročnějším stavebním úpravám a částečně využít stávající vybavení.

Šetrnost budovy

Environmentální certifikace

Typ a dosažená úroveň certifikátu -

Hospodaření s vodou

Využívá se dešťová voda pro zalévání?
Využívá se dešťová voda pro další účely, např. splachování toalet?
Je na budově zelená střecha nebo fasáda?
Využívá se nějak přečištěná šedá voda (např. Z umyvadel a sprch)?

Kvalita vnitřního prostředí

Je dostatek čerstvého vzduchu řízen automatizovaně?
Jsou komfortní teploty v letním a zimním období řízeny automatizovaně?
Je zajištěno přirozené osvětlení ve všech pobytových prostorech?
Je umělé osvětlení řízeno automatizovaně?
Je zajištěna akustická pohoda (zejména doba dozvuku)?
Zahrnuje dispoziční řešení prvky zónování a ergonomie?

Principy cirkulární ekonomiky

Využívá se v projektu recyklovaných materiálů?
Využívá se v projektu recyklovatelných materiálů?
Prosazují se v projektu materiály s doloženou Environmentální deklarací o produktu (EPD)?
Využívají se jiné certifikace udržitelnosti materiálů a prvků?

Energetická náročnost

Třída energetické náročnosti budovy dle Průkazu energetické náročnosti budovy
Uvažuje se s efektivním energetickým managementem (měření a pravidelná analýza dat o spotřebách)?
Využívají se obnovitelné zdroje energie (např. solární systém, fotovoltaika)?

Návaznost na okolí

Umožňuje projekt snadné využívání hromadné dopravy?
Podporuje projekt využívání alternativní dopravy (např. cyklo, pěšky apod.)?
Je v blízkém okolí budovy přístup k odpočinkovým přírodním zónám (např. parky)?